Liczba wyników: 80
Wybierz filtr

Ten pięciodniowy kurs prowadzony przez instruktora jest przeznaczony przede wszystkim dla specjalistów IT, którzy mają pewne doświadczenie z systemem Windows Server. Jest przeznaczony dla profesjonalistów, którzy będą odpowiedzialni za zarządzanie tożsamością, siecią, pamięcią masową i mocą obliczeniową za pomocą systemu Windows Server i którzy muszą zrozumieć scenariusze, wymagania i opcje dostępne i mające zastosowanie do systemu Windows Server.

Materiały dla uczestników

21-25.10.2024

5 dni / 40h

Certyfikat

4-12 osób

Sprawdź więcej

Ten kurs uczy informatyków, jak zarządzać subskrypcjami platformy Azure, zabezpieczać tożsamości, administrować infrastrukturą, konfigurować sieci wirtualne, łączyć platformę Azure i witryny lokalne, zarządzać ruchem sieciowym, wdrażać rozwiązania pamięci masowej, tworzyć i skalować maszyny wirtualne, wdrażać aplikacje internetowe i kontenery , tworzyć kopie zapasowe i udostępniać dane oraz monitorować rozwiązanie.

Materiały dla uczestników

25-28.06.2024

4 dni / 32 h

Certyfikat

4-12 osób

Sprawdź więcej

Ten 5-dniowy kurs dla instruktorów uczy specjalistów IT, jak administrować i obsługiwać Exchange Server 2016. Studenci dowiedzą się, jak zainstalować Exchange Server 2016 oraz jak skonfigurować i zarządzać środowiskiem Exchange Server

Materiały dla uczestników

Termin w trakcie ustalenia

5 dni / 40h

Certyfikat

4-12 osób

Sprawdź więcej

Celem szkolenia jest opanowanie podstaw programu Adobe Photoshop, a w szczególności grafiki bitmapowej, edycji zdjęć w domenie cyfrowej. Szkolenie polega na omówieniu i prezentacji zagadnień przez trenera (za pomocą rzutnika lub w formie on-line na monitorze). Następnie te same zagadnienia wykonywane są przez kursantów w formie ćwiczeń. Trener pomaga podczas ćwiczeń i jest obecny przez cały czas trwania szkolenia. Trener odpowiada na pytania i w spokojny, rzeczowy sposób pomaga zrozumieć specyfikę pracy w aplikacji.

Materiały dla uczestników

Termin w trakcie ustalenia

4 dni / 16 h

Certyfikat

4-12 osób

Sprawdź więcej

Głównym celem Akademii jest przygotowanie uczestników do pracy w międzynarodowym środowisku w języku niemieckim, poprzez wyposażenie ich w narzędzia oraz kompetencje językowo-biznesowe, pozwalające na swobodne i pewne poruszanie się w języku niemieckim w pracy.

 

Materiały dla uczestników

Do ustalenia po zapisaniu się minimalnej liczby uczestników

140h lekcyjnych

Certyfikat

6-16 os.

Sprawdź więcej

Celem jest dostarczenie rozwiązań :

 • osobom szukającym narzędzia do analizy danych biznesowych,
 • twórcom raportów, dashboardów, analiz,
 • osobom chcącym poznać nowe narzędzie do wizualizacji danych,
 • managerom szukającym szybkiej i efektywnej odpowiedzi na pytania biznesowe,
 • osobom pracującym w Tableau, którym brakuje funkcjonalności,
 • osobom pracującym z danymi, które wymagają przygotowania,
 • użytkownikom biznesowym, którzy korzystają z dashboardów, ale potrzebują dodatkowych informacji.

Materiały dla uczestników

Termin w trakcie ustalenia

40 godzin - 5 spotkań weekendowych sobota + niedziela

Certyfikat

Grupy do 20 osób

Sprawdź więcej

Głównym celem Akademii jest przygotowanie uczestników do pracy w międzynarodowym środowisku, poprzez wyposażenie ich w narzędzia oraz kompetencje językowo-biznesowe, pozwalające na swobodne i pewne poruszanie się w języku angielskim w pracy.   

Materiały dla uczestników

21-22.09.2024 - po zebraniu się grupy

10 zjazdów po 6 h - 140h lekcyjnych

Certyfikat

6-16 os.

Sprawdź więcej

Głównym celem Akademii jest przygotowanie uczestników do pracy w międzynarodowym środowisku, poprzez wyposażenie ich w narzędzia oraz kompetencje językowo-biznesowe, pozwalające na swobodne i pewne poruszanie się w języku angielskim w pracy.

Materiały dla uczestników

Przez cały rok

140h

Certyfikat

Bez ograniczeń

Sprawdź więcej

Teoretyczne i praktyczne nabycie i utrwalenie wiedzy z zarządzania własnym gabinetem kosmetologicznym.

Materiały dla uczestników

Termin w trakcie ustalenia

12 webinarów po 2h lekcyjne

Certyfikat

od 10 os.

Sprawdź więcej
 • Rozwój subtelności komunikacyjnych służących utrzymaniu dobrych relacji.
 • Doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych w kontakcie.
 • Uświadomienie sobie, gdzie mam tendencję do lokowania odpowiedzialności – To twoja wina!
 • Kiedy wchodzimy w trójkąt dramatyczny trójkąt dramatyczny? (także: trójkąt Karpma-na, ang.

Materiały dla uczestników

Termin w trakcie ustalenia

1 dzień– 8 godzin – online lub stacjonarnie

Certyfikat

6-12 osób

Sprawdź więcej

Cel szkolenia to opanowanie podstaw programu Corel Draw, a w szczególności tworzenia i edycji grafiki wektorowej. Szkolenie polega na omówieniu i prezentacji zagadnień przez trenera (za pomocą rzutnika lub w formie on-line na monitorze). Następnie te same zagadnienia wykonywane są przez kursantów w formie ćwiczeń. Trener pomaga podczas ćwiczeń i jest obecny przez cały czas trwania szkolenia. Trener odpowiada na pytania i w spokojny, rzeczowy sposób pomaga zrozumieć specyfikę pracy w aplikacji.

Materiały dla uczestników

Termin w trakcie ustalenia

4 dni / 16 h

Certyfikat

4-12 osób

Sprawdź więcej

Celem programu jest stworzenie okazji do poszerzenia samoświadomości, przemyślenia i zaplanowania indywidualnych działań uczestników w obszarze zarządzania własną energią a tym samym własną efektywnością zawodową i osobistą.

Materiały dla uczestników

Termin w trakcie ustalenia

1 dzień – 8 godzin

Certyfikat

6 - 12 osób

Sprawdź więcej

Celem szkolenia jest przekazanie niezbędnych narzędzi usprawniających naszą codzienną pracę. Nauczenie efektywnego zarządzania czasem, planowania i ustalania priorytetów.

Materiały dla uczestników

07-08.09.2024 - po zebraniu się grupy

16 godzin (2 dni po 8h)

Certyfikat

ok 10 osób (małe grupy)

Sprawdź więcej
Endoskopia dla pielęgniarek

Typ: Kursy specjalistyczne

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania czynności zawodowych w pracowni endoskopowej oraz do sprawowania opieki nad pacjentem przed i po endoskopiach.

Materiały dla uczestników

31 sierpnia 2024 r.

2 miesiące

Certyfikat

Sprawdź więcej

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z różnymi technikami tworzenia prac i kompozycji, których motywem przewodnim są rośliny lub w których rośliny są wykorzystywane – począwszy od obrazków na drewnie z nici, poprzez kartki udekorowane kompozycjami z kolorowych pasków i kompozycje z koralików, kwiaty z bibuły, aż po kompozycje z wykorzystaniem mchu, ogrody w szkle i hortiterapię. Kurs ma charakter warsztatów, a zatem każdy z jego uczestników będzie miał możliwość samodzielnego wykonania takiej pracy przy wykorzystaniu zaprezentowanych technik.

Materiały dla uczestników

25.05 - 23.06.2024 - po zebraniu się grupy

40h

Certyfikat

9-14

Sprawdź więcej

To pięciodniowe szkolenie prowadzone przez instruktora uczy specjalistów IT, jak wdrożyć i skonfigurować Active Directory Domain Services (AD DS) w środowisku rozproszonym, jak zastosować Group Policy, jak wykonywać backup i przywracanie, oraz jak monitorować i rozwiązywać problemy związane z Active Directory w systemie Windows Server. Dodatkowo, w ramach tego kursu studenci nauczą się wdrażać inne role serwera Active Directory, takie jak Active Directory Federation Services (AD FS) i Active Directory Certificate Services (AD CS).

Materiały dla uczestników

17-21.06.2024 ; 16-20.09.2024

5 dni / 40h

Certyfikat

4-12 osób

Sprawdź więcej

Ten pięciodniowy kurs jest przeznaczony przede wszystkim dla specjalistów IT, którzy mają pewne doświadczenie z systemem Windows Server. Jest przeznaczony dla profesjonalistów, którzy będą odpowiedzialni za zarządzanie pamięcią masową i mocą obliczeniową za pomocą systemu Windows Server i którzy muszą zrozumieć scenariusze, wymagania oraz opcje pamięci masowej i mocy obliczeniowej, które są dostępne i mają zastosowanie do systemu Windows Server.

Materiały dla uczestników

9-13.09.2024

5 dni / 40h

Certyfikat

4-12 osób

Sprawdź więcej

Celem szkolenia jest uświadomienie uczestnikom, że to, czy osiągną sukces w relacjach zawodowych, w dużej mierze zależy bardziej od dojrzałości emocjonalnej niż od znajomości logiki czy korzystnych okoliczności.

Materiały dla uczestników

17-18.08.2024 - po zebraniu się grupy

16 godzin (2 dni po 8h)

Certyfikat

ok 10 osób (małe grupy)

Sprawdź więcej

Celem szkolenia jest poznanie zasad efektywnej komunikacji oraz nauczenie się jak przyjmować asertywną postawę w relacjach międzyludzkich na gruncie zawodowym i prywatnym.

Materiały dla uczestników

06-07.07.2024 - po zebraniu się grupy

16 godzin (2 dni po 8h)

Certyfikat

ok 10 osób (małe grupy)

Sprawdź więcej

Pielęgniarka po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego jest przygotowana do objęcia kompleksową opieką pacjenta w każdym wieku dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Materiały dla uczestników

24 sierpnia 2024 r.

4 miesiące

Certyfikat

Sprawdź więcej

Celem kształcenia jest nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych do opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą nowotworową i jego rodziną.

Materiały dla uczestników

24 sierpnia 2024 r.

4 miesiące

Certyfikat

Sprawdź więcej

Przygotowanie pielęgniarki do realizacji zadań zawodowych na bloku operacyjnym w zakresie instrumentowania do zabiegów operacyjnych w chirurgii ogólnej, chirurgii jednego dnia, chirurgii noworodka i niemowlęcia, chirurgii ortopedycznej i traumatologicznej z podstawami neurochirurgii oraz w ginekologii operacyjnej i położnictwie

Materiały dla uczestników

14 września 2024 r.

4 miesiące

Certyfikat

Sprawdź więcej

Przygotowanie położnej do realizacji zadań zawodowych w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę na bloku operacyjnym z zachowaniem zasad postępowania aseptycznego.

Materiały dla uczestników

14 września 2024 r.

4 miesiące

Certyfikat

Sprawdź więcej

Zdobycie specjalistycznej wiedzy i niezbędnych umiejętności do sprawowania opieki nad pacjentem z przewlekłą, postępującą, zagrażającą życiu chorobą

Materiały dla uczestników

14 grudnia 2024 r.

4 miesiące

Certyfikat

Sprawdź więcej

Celem kształcenia jest nabycie przez pielęgniarkę wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do realizacji zadań zawodowych wynikających z funkcji pielęgniarstwa w systemie ratownictwa medycznego.

Materiały dla uczestników

23 listopada 2024 r.

4 miesiące

Certyfikat

Sprawdź więcej

Uzyskanie przez pielęgniarkę kwalifikacji do wykonywania świadczeń w zakresie edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia oraz świadczeń opiekuńczych, wychowawczych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych, leczniczych i rehabilitacyjnych w środowisku zamieszkania świadczeniobiorcy, w środowisku jego pobytu, w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności, niezależnie od wieku i płci.

Materiały dla uczestników

14 września 2024 r.

4 miesiące

Certyfikat

Sprawdź więcej

Przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania profesjonalnych świadczeń zdrowotnych na rzecz kobiety i jej rodziny w zdrowiu i ze współistniejącymi problemami zdrowotnymi oraz do pełnienia roli propagatora zdrowia.

Materiały dla uczestników

16 listopada 2024 r.

4 miesiące

Certyfikat

Sprawdź więcej

Teoretyczne i praktyczne nabycie i utrwalenie wiedzy z procedur pracy na urządzeniach laserowych.

Materiały dla uczestników

Termin w trakcie ustalenia

5 dni po 9h lekcyjnych

Certyfikat

4-6os.

Sprawdź więcej
 • stworzyć model skutecznego lidera jako punkt odniesienia dla swoich działań
 • zdiagnozować swój potencjał przywódczy i wypracować sposoby jego rozwijania
 • rozwinąć umiejętność optymalnego wyboru określonego stylu przywództwa w zależności od sytuacji
 • dookreślić rolę i znaczenie lidera w budowaniu efektywnego zespołu
 • określić indywidualne predyspozycje do aktywnego uczestnictwa w pracy zespołu
 • udoskonalić zasady współpracy w zespole
 • rozpocząć i/lub kontynuować proces transformacji od kultury obwiniania do odpowiedzial

Materiały dla uczestników

Termin w trakcie ustalenia

2 dni– 16 godzin

Certyfikat

6-15 osób

Sprawdź więcej
Leczenie ran dla pielęgniarek

Typ: Kursy specjalistyczne

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym z raną odleżynową, owrzodzeniem nowotworowym, oparzeniem, odmrożeniem, raną urazową powierzchowną, owrzodzeniem kończyn dolnych, stopą cukrzycową oraz do zdejmowania szwów z rany.

Materiały dla uczestników

24 sierpnia 2024 r.

2 miesiące

Certyfikat

Sprawdź więcej
Leczenie ran dla położnych

Typ: Kursy specjalistyczne

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym z raną odleżynową, owrzodzeniem nowotworowym, oparzeniem, odmrożeniem, raną urazową powierzchowną, owrzodzeniem kończyn dolnych, stopą cukrzycową oraz do zdejmowania szwów z rany.

Materiały dla uczestników

24 sierpnia 2024 r.

2 miesiące

Certyfikat

Sprawdź więcej

Szkolenie dla osób pragnących zapoznać się z zasadami projektowania i oceny strategii cyberbezpieczeństwa w następujących obszarach: Zero Trust, Governance Risk Compliance (GRC), operacje bezpieczeństwa (SecOps) oraz dane i aplikacje. Uczestnicy również zapoznają się, jak zaprojektować rozwiązania z wykorzystaniem zasad zerowego zaufania oraz określać wymagania bezpieczeństwa dla infrastruktury chmurowej w różnych modelach usług (SaaS, PaaS, IaaS).

Materiały dla uczestników

03-06.06.2024

4 dni / 32 h

Certyfikat

4-12 osób

Sprawdź więcej

Szkolenie przeznaczone dla programistów. microsoft dynamics 365 finance and operations apps developers wdraża i rozszerza aplikacje, aby spełnić wymagania biznesowe. uczestnicy szkolenia stworzą kompletne rozwiązania poprzez wykorzystanie standardowych wzorców kodowania aplikacji, rozszerzalnych funkcjonalności oraz zewnętrznych integracji.

Materiały dla uczestników

22-26.07.2024

5 dni / 40h

Certyfikat

4-12 osób

Sprawdź więcej

Celem szkolenia jest wyjaśnienie zasad według jakich kierują się pokolenia w otoczeniu biznesowym. Przekażemy najefektywniejsza dawkę wiedzy na temat: Jak komunikować się z pokoleniami? Które narzędzia w komunikacji są najwłaściwsze dla danego pokolenia? Jak zarządzać komunikacją międzypokoleniową? Co motywuje każde pokolenie? Jak rozmawiać i współpracować aby motywować do zadań lub działań. Jak zarządzać konfliktem pokoleń? Jak rozwiązywać problemy w organizacji dobór narzędzi dla pokolenia? Jak kontrolować określone pokolenie, jakich używać do tego narzędzi?

Materiały dla uczestników

Termin w trakcie ustalenia

16 godzin dydaktycznych - 2 dni szkolenie stacjonarne

Certyfikat

6-12 osób

Sprawdź więcej

Nasz cel jest taki, aby po zakończeniu szkolenia, uczestnik czuł się pewnie w Excelu, aby rozumiał podstawowe zasady działania tego programu.

Materiały dla uczestników

12-13.09.2024

2 dni /16 h

Certyfikat

4-12 osób

Sprawdź więcej

Nasze szkolenie pozwoli opanować Ci program Excel w stopniu umożliwiającym sprawną i szybką pracę z MS Excel. Na szkoleniu są omawianie zagadnienia ze wszystkich kategorii pracy z arkuszem kalkulacyjnym, m. in. formułami, analizą danych, tabelami przestawnymi, wyszukiwaniem czy formatowaniem. Po ukończeniu szkolenia będziesz w stanie świadomie budować formuły z wykorzystaniem różnorodnych funkcji, a co najważniejsze – dobierać odpowiednie narzędzie do napotkanego problemu.

Materiały dla uczestników

06-07.06.2024 ; 01-02.07.2024

2 dni /16 h

Certyfikat

4-12 osób

Sprawdź więcej

Podczas szkolenia zapoznamy Cię z wieloma zaawansowanymi narzędziami, które pozwolą przenieść Twoje arkusze na nowy poziom analiz, automatyzacji i estetyki (pokażemy np., że funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem i nauczymy Cię radzić sobie z jej niedogodnościami). Dużą rolę w tym szkolenia odgrywają zaawansowane formuły oraz wykorzystywanie ich podczas używania innych narzędzi. Niektóre z narzędzi uczestnik może już znać, ale my zaprezentujemy ich bardziej zaawansowane (a tym samym bardziej przydatne) użycie.

Materiały dla uczestników

20-21.06.2024 ; 10-11.10.2024

2 dni /16 h

Certyfikat

4-12 osób

Sprawdź więcej

Wyposażenie uczestników w wiedzę oraz rozwijanie umiejętności potrzebnych do tworzenia kompilacji wykorzystując – działania muzyczne, plastyczne, ruchowe (zabawy, gry na instrumentach).

Materiały dla uczestników

Termin w trakcie ustalenia

35 godzin

Certyfikat

do 20 osób

Sprawdź więcej

Ten pięciodniowy kurs oparty na zajęciach w sali zapewnia podstawowe umiejętności sieciowe niezbędne do wdrażania i obsługi systemu Windows Server w większości organizacji. Obejmuje podstawy IP, technologie zdalnego dostępu oraz bardziej zaawansowane treści, w tym komunikację sieciową zdefiniowaną programowo.

Choć ten kurs i związane z nim laboratoria są napisane dla systemu Windows Server 2022, nauczane umiejętności będą również zgodne wstecznie z serwerami 2016 i 2019.

Materiały dla uczestników

Termin w trakcie ustalenia

5 dni / 40h

Certyfikat

4-12 osób

Sprawdź więcej

Zdobyta wiedza pozwoli Ci samodzielnie produkować olejki eteryczne i hydrolaty na skalę laboratoryjną, rzemieślniczą i przemysłową. Pozyskasz umiejętności komponowania zapachów,wiedzę kosmetyczną i prawną związaną z olejkami.Nasi wykładowcy botanicy zielarze, przeprowadzą Cię przez świat roślin olejkowych.

Poznasz szerokie zastosowanie olejków w farmacji, a specjaliści od aromaterapii zapoznają z tą szeroką dziedziną wiedzy.

Zapoznamy Cię ze strategiami i współczesnym trendami na rynku olejków oraz historią pozyskiwania olejków eterycznych.

Materiały dla uczestników

Listopad 2024

200 godzin

Certyfikat

do 30 osób

Sprawdź więcej

Sprawowanie opieki nad pacjentem w trakcie leczenia systemowego choroby nowotworowej

Materiały dla uczestników

24 sierpnia 2024 r.

do 2 miesięcy

Certyfikat

Sprawdź więcej

Celem kursu jest przygotowanie do niesienia pomocy w obliczu zwykłych codziennych sytuacji, gdy nieoczekiwanie będzie konieczna pierwsza pomoc.

Materiały dla uczestników

07.09.2024 - po zebraniu się grupy

4 godziny dydaktyczne (10:00-13:00)

Certyfikat

4-8 osób

Sprawdź więcej

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z metodą GROW w celu efektywnego planowania i osiągania swoich celów osobistych i zawodowych.

Materiały dla uczestników

Termin w trakcie ustalenia

1 dzień – 8 godzin

Certyfikat

8 - 20 osób

Sprawdź więcej

Kurs zapewni podstawową wiedzę na temat podstawowych pojęć związanych z platformą Azure; podstawowe usługi platformy Azure; podstawowe rozwiązania i narzędzia do zarządzania; bezpieczeństwo ogólne i bezpieczeństwo sieci; funkcje zarządzania, prywatności i zgodności.

Materiały dla uczestników

29-30.05.2024

2 dni /16 h

Certyfikat

4-12 osób

Sprawdź więcej

Ten trzydniowy kurs prowadzony przez instruktora zapewnia uczestnikom wiedzę i umiejętności potrzebne do korzystania z programu PowerShell do administrowania programem System Center Configuration Manager (SCCM). Na tym kursie uczestnicy uczą się, jak uzyskać dostęp do poleceń cmdlet programu PowerShell zawartych w SCCM 1802 i używać ich do wykonywania zadań konfiguracyjnych dla lokacji głównej.

Materiały dla uczestników

Termin w trakcie ustalenia

3 dni / 24 H

Certyfikat

4-12 osób

Sprawdź więcej

Dobór odpowiednich metod i technik diagnostycznych i terapeutycznych; planowanie indywidualnej ścieżki terapeutycznej dla każdego pacjenta; ocena i monitorowanie postępów jako skuteczne wsparcie w terapii.

Materiały dla uczestników

Termin w trakcie ustalenia

40 godzin

Certyfikat

min. 20 osób

Sprawdź więcej

Szkolenie prowadzone jest techniką warsztatową. Uczestnicy szkolenia wraz z wykładowcą projektują i przygotowują narzędzia, umożliwiające zwiększenie efektywności w codziennej pracy z aplikacją. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy nabierają umiejętności pracy z mechanizmami programowania VBA, a także otrzymują gotowy zestaw narzędzi do pracy w aplikacji.

Materiały dla uczestników

Termin w trakcie ustalenia

2 dni / 16 h

Certyfikat

4-12 osób

Sprawdź więcej

Celem jest nauczyć się tworzyć rozbudowane rozwiązanie programistyczne w środowisku Visual Basic. Korzystać z wbudowanych oraz tworzyć własne obiekty programistyczne. Pobierać i prezentować w środowisku MS Excel dane pochodzące ze źródeł zewnętrznych.

Materiały dla uczestników

Termin w trakcie ustalenia

2 dni / 16 h

Certyfikat

4-12 osób

Sprawdź więcej

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami kompozycji ogrodowych, różnorodnością roślin i zasadami ich doboru w przestrzeni, zasadami wykonania projektu koncepcyjnego i wykonawczego, podstawowymi zasadami prac ogrodniczych. Celem kursu jest więc przekazanie wiedzy oraz wykształcenie umiejętności dotyczących projektowania ogrodów jako najbliższego otoczenia człowieka oraz kształtowania krajobrazu.

Materiały dla uczestników

18.05-14.07.2024 - po zebraniu się grupy

60h

Certyfikat

10-14 os.

Sprawdź więcej

Uczestnicy przyjrzą się swoim mocnym stronom. Nauczą się świadomie z nich korzystać podczas kontaktów z ludźmi. Dostrzegą swoje słabe punkty i nauczą się wdrażać swój indywidualny plan rozwoju. Poprzez ćwiczenia praktyczne i analizę konkretnych życiowych sytuacji, uczestnicy nauczą się, jak radzić sobie ze stresem oraz wzmacniać swoją inteligencję emocjonalną. Dowiedzą się, jak szybciej rozpoznać swoje emocje i zapobiegać frustracjom. Nauczą się utrzymywać swoje emocje na poziomie, umożliwiającym mobilizację do działania.

Materiały dla uczestników

22-23.06.2024 - po zebraniu się grupy

16 godzin (2 dni po 8h)

Certyfikat

ok 10 osób (małe grupy)

Sprawdź więcej

Przygotowanie pielęgniarki i położnej do samodzielnego rozpoznania stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego i podjęcia działań resuscytacyjnych u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt zgodnie ze współczesną wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego.

Materiały dla uczestników

03 sierpnia 2024 r.

do 3 miesięcy

Certyfikat

Sprawdź więcej

Celem szkolenia jest zmniejszenie ilości sytuacji stresowych i nieporozumień w pracy zespołowej oraz zwiększenie komfortu pracy. Efektywność zależy w dużej mierze od umiejętnej komunikacji na wszystkich szczeblach i z różnymi typami osobowości. Uczestnicy szkolenia nauczą się formułować myśli, przyjmować informacje zwrotne oraz motywować do działania.

Materiały dla uczestników

27-28.07.2024 - po zebraniu się grupy

16 godzin (2 dni po 8h)

Certyfikat

ok 10 osób (małe grupy)

Sprawdź więcej

Pielęgniarka po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki obejmuje specjalistyczną opieką pacjentów w okresie okołooperacyjnym, na wszystkich etapach znieczulenia i w bezpośrednim okresie poznieczuleniowym oraz prowadzi specjalistyczną opiekę nad ciężko chorymi pacjentami w oddziale intensywnej terapii.

Materiały dla uczestników

21 grudnia 2024 r.

15 - 17 miesięcy

Certyfikat

Sprawdź więcej

Przygotowanie położnej do sprawowania kompleksowej, ciągłej specjalistycznej opieki ginekologiczno-położniczej nad kobietą i jej rodziną w różnych okresach życia.

Materiały dla uczestników

21 grudnia 2024 r.

15 - 17 miesięcy

Certyfikat

Sprawdź więcej

Celem kształcenia jest aktualizowanie wiedzy i umiejętności dotyczących pielęgniarstwa internistycznego. Uzyskanie tytułu specjalisty popartego uzyskaniem przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego oraz nabyciem umiejętności uprawniających do samodzielnego podejmowania świadczeń przewidzianych dla pielęgniarki po uzyskaniu tytułu specjalisty z pielęgniarstwa internistycznego.

Materiały dla uczestników

21 grudnia 2024 r.

15 - 17 miesięcy

Certyfikat

Sprawdź więcej

Przygotowanie pielęgniarki, położnej do podejmowania działań promujących zdrowie, profilaktycznych, opiekuńczych, diagnostycznych, terapeutycznych w zakresie kompleksowej, zindywidualizowanej opieki nad noworodkiem zdrowym, chorym i wymagającym intensywnego nadzoru oraz jego rodziną.

Materiały dla uczestników

21 grudnia 2024 r.

15 - 17 miesięcy

Certyfikat

Sprawdź więcej

Celem kształcenia jest nabycie specjalistycznej wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych do opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą nowotworową i jego rodziną, w różnym wieku i na różnym etapie rozwoju choroby nowotworowej.

Materiały dla uczestników

30 listopada 2024 r.

15 - 17 miesięcy

Certyfikat

Sprawdź więcej

Przygotowanie pielęgniarki do uzyskania specjalistycznych kwalifikacji zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, dopełnienia roli lidera i wdrażania do praktyki pielęgniarskiej zmian potwierdzonych badaniami naukowymi oraz do uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

Materiały dla uczestników

24 sierpnia 2024 r.

15 - 17 miesięcy

Certyfikat

Sprawdź więcej

Zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności do sprawowania samodzielnej, profesjonalnej i całościowej opieki nad dorosłym i dzieckiem z zaawansowaną postępującą chorobą niepoddającą się leczeniu przyczynowemu, oraz rodziną/opiekunami pacjenta dorosłego i dziecka.

Materiały dla uczestników

21 grudnia 2024 r.

15 - 17 miesięcy

Certyfikat

Sprawdź więcej

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym, w tym: 
*rozpoznawania problemów zdrowotnych, planowania oraz sprawowania opieki nad dzieckiem z uwzględnieniem jego potrzeb biologicznych i psychologicznych;
*edukacji zdrowotnej dziecka i rodziny;
*współdziałania z rodziną, szkołą oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi.

Materiały dla uczestników

21 grudnia 2024 r.

15 - 17 miesięcy

Certyfikat

Sprawdź więcej

Przygotowanie pielęgniarki do:
- samodzielnego wykonywania określonych świadczeń specjalistycznych;
- pełnienia roli lidera;
- wdrażania zmian w praktyce pielęgniarskiej;
- oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego;
- uczestnictwa w projektowaniu i prowadzenia kształcenia zawodowego i podyplomowego pielęgniarek i innych przedstawicieli opieki zdrowotnej.

Materiały dla uczestników

14 grudnia 2024 r.

15 - 17 miesięcy

Certyfikat

Sprawdź więcej

Celem kształcenia jest nabycie przez pielęgniarkę wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do podejmowania szybkich i specjalistycznych działań leczniczo-pielęgnacyjnych w sytuacji nagłego zagrożenia życia według obowiązujących standardów postępowania oraz przygotowanie pielęgniarki do realizacji zadań zawodowych wynikających z funkcji pielęgniarstwa w systemie ratownictwa medycznego tj.:
- samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych;
- pełnienia roli lidera w zespołach ratunkowych;
- wdrażania zmian w praktyce pielęgniarki ratunkowej;

Materiały dla uczestników

14 grudnia 2024 r.

15 - 17 miesięcy

Certyfikat

Sprawdź więcej

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania skomplikowanych i problemowych zadań zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnie z posiadanymi kompetencjami specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, kierowania zespołem pracowników oraz prowadzenia badań naukowych.

Materiały dla uczestników

14 grudnia 2024 r.

15 - 17 miesięcy

Certyfikat

Sprawdź więcej

Przygotowanie położnej do profesjonalnego i samodzielnego sprawowania opieki nad kobietą i jej rodziną w zdrowiu i z współistniejącymi problemami zdrowotnymi.

Materiały dla uczestników

21 grudnia 2024 r.

15 - 17 miesięcy

Certyfikat

Sprawdź więcej

Poznanie nowych sposobów porozumiewania się w ruchu, tańcu, zabawie oraz kształcenie umiejętności wykorzystania metody warsztatowej w pracy pedagogicznej.

Materiały dla uczestników

Termin w trakcie ustalenia

10 godzin

Certyfikat

do 20 osób

Sprawdź więcej
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek

Typ: Kursy specjalistyczne

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych, postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie szczepień ochronnych

Materiały dla uczestników

07 września 2024 r.

2 miesiące

Certyfikat

Sprawdź więcej
Szczepienia ochronne dla położnych

Typ: Kursy specjalistyczne

Przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:
- szczepień ochronnych noworodków
- szczepienia przeciw HPV, istotnego ze względów epidemiologicznych, postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie szczepień ochronnych

Materiały dla uczestników

24 sierpnia 2024 r.

2 miesiące

Certyfikat

Sprawdź więcej

Celem jest rozwój umiejętności w zakresie praktycznego i efektywnego wykorzystywania czasu pracy. Przygotowanie uczestników do procesu negocjacji oraz przygotowanie do rozpoznawania taktyk negocjacyjnych.

Materiały dla uczestników

Termin w trakcie ustalenia

2 dni / 16 h

Certyfikat

4-12 osób

Sprawdź więcej

Szkolenie obejmuje kwestie psychologiczne w pracy nauczyciela. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy umożliwiającej radzenie sobie w trudnych, stresujących sytuacjach powodujących wypalenie.

Materiały dla uczestników

15-16.06.2024 - po zebraniu się grupy

16 godzin (2 dni po 8h)

Certyfikat

ok 10 osób (małe grupy)

Sprawdź więcej

Celem tego warsztatu jest pomoc uczestnikom w zrozumieniu ich wartości życiowych, identyfikacji celów zgodnych z tymi wartościami oraz wdrożeniu autentycznego działania, które przyniesie większe spełnienie i satysfakcję.

Materiały dla uczestników

17.06.2024 - po zebraniu się grupy

1 dzień– 8 godzin

Certyfikat

8-20 osób

Sprawdź więcej

Jeśli chcesz poczuć pewność siebie w czasie prezentacji firmowych, wykładów, wystąpień, spotkań biznesowych lub rozmów kwalifikacyjnych – to szkolenie jest dla Ciebie!

Jeśli paraliżuje Cię strach przed zaprezentowaniem swojej wiedzy i umiejętności na forum – to szkolenie jest dla Ciebie!

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak mówić żeby Cię słuchano – to szkolenie jest dla Ciebie!

Materiały dla uczestników

24.11.2024 - po zebraniu się grupy

Ok. 3,5 - 4 godzin (w zależności od ilości osób w grupie)

Certyfikat

5-20 osób

Sprawdź więcej

Zapraszamy na warsztaty dla kobiet, gdzie do tematu skutecznej autoprezentacji podejdziemy kompleksowo, bo oprócz sporej dawki wiedzy i praktycznych wskazówek na temat pracy m.in. nad głosem i gestykulacją, dodamy jeszcze warsztat samodzielnego wykonania makijażu biznesowego.

Wszystko po to, by jeszcze bardziej zadbać o Ciebie i Twój profesjonalny wizerunek. Każda uczestniczka będzie miała do dyspozycji swoje stanowisko, zapewniamy kosmetyki.

Materiały dla uczestników

Termin w trakcie ustalenia

6h

Certyfikat

5-10 osób

Sprawdź więcej

Dostarczenie praktycznych wskazówek i rozwiązań wzmacniających profesjonalny, biznesowy image. Zwiększenie kompetencji w zakresie skutecznej autoprezentacji, prowadzenia spotkań biznesowych oraz kreowania pozytywnego własnego wizerunku. Poznanie zasad skutecznej komunikacji podczas spotkań biznesowych z zastosowaniem protokołu dyplomatycznego i umiejętność wdrożenia ich w praktyce. Nabycie umiejętności identyfikacji własnych komunikatów niewerbalnych i umiejętne zastosowanie tej wiedzy w kontaktach biznesowych.

Materiały dla uczestników

03-04.08.2024 - po zebraniu sie grupy

16 godzin (2 dni po 8h)

Certyfikat

ok 10 osób (małe grupy)

Sprawdź więcej

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonania badania spirometrycznego i wstępnej oceny wyniku badania u pacjentów w różnym wieku i w różnym stanie zdrowia.

Materiały dla uczestników

24 sierpnia 2024 r.

2 miesiące

Certyfikat

Sprawdź więcej

Przygotowanie pielęgniarki, położnej do wykonania u osoby dorosłej, badania elektrokardiograficznego w spoczynku oraz do udziału w badaniach diagnostycznych oraz monitorowaniu pacjenta z wykorzystaniem zapisu elektrokardiograficznego, a także do interpretacji  składowych prawidłowego zapisu czynności bioelektrycznej serca oraz rozpoznania cech elektrokardiograficznych wybranych stanów chorobowych, w tym stanów zagrożenia życia i zdrowia.

Materiały dla uczestników

03 sierpnia 2024 r.

do 3 miesięcy

Certyfikat

Sprawdź więcej

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonania i oceny wyników testów skórnych doskórnych, naskórnych i śródskórnych i prowadzenia edukacji zdrowotnej w chorobach alergicznych.

Materiały dla uczestników

24 sierpnia 2024 r.

2 miesiące

Certyfikat

Sprawdź więcej

Celem warsztatu jest pomóc uczestnikom zrozumieć, rozpoznać i wykorzystać swoje mocne strony w celu zwiększenia samoświadomości, pewności siebie, efektywności zarówno w życiu osobistym i zawodowym.

Materiały dla uczestników

11.06.2024 - po zebraniu się grupy

1 dzień – 8 godzin

Certyfikat

8 - 20 osób

Sprawdź więcej

Ukształtowanie kompetencji samodzielnego, kompleksowego badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta dorosłego oraz analizy wyników badania w kierunku sformułowania wniosków pozwalających na planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej.

Materiały dla uczestników

24 sierpnia 2024 r.

do 3 miesięcy

Certyfikat

Sprawdź więcej

Teoretyczne i praktyczne nabycie i utrwalenie wiedzy z procedur pracy na nieinwazyjnych urządzeniach o działaniu przeciwstarzeniowym.

Materiały dla uczestników

Termin w trakcie ustalenia

3 dni po 7,5h lekcyjnych

Certyfikat

4-6 os.

Sprawdź więcej

Teoretyczne i praktyczne nabycie i utrwalenie wiedzy z procedur pracy na urządzeniach inwazyjnych o działaniu przeciwstarzeniowym

Materiały dla uczestników

Termin w trakcie ustalenia

6 dni po 9h lekcyjnych

Certyfikat

4-6os.

Sprawdź więcej