Wszystkie szkolenia, które prowadzimy oparte są o konstruktywne działanie oraz niezbędną, rzetelną formę przekazywania wiedzy. Każde zagadnienie omawiane jest w taki sposób, aby można było odnieść je do praktyki i wykorzystać w codziennej pracy uczestników. Podstawą naszych szkoleń jest pragmatyczne podejście naszych trenerów, co zapewnia optymalną przestrzeń do kształtowania kompetencji i umiejętności w wybranym obszarze.

 

Szkolenia otwarte

Szkolenia ogólnodostępne, stworzone z myślą o małych grupach i pojedynczych pracownikach, którzy potrzebują uzupełnienia umiejętności w ściśle określonym sektorze. Szkolenia tego typu są idealnym rozwiązaniem, jeżeli chcecie Państwo skutecznie przeszkolić od 1 do 5 pracowników firmy, z wybranego tematu lub zagadnienia.

 

Szkolenia zamknięte

Charakteryzują się tym, że są przeznaczone dla zaspokojenia potrzeb konkretnej organizacji. Mogą być projektowane na zamówienie lub stanowić stałą ofertę firmy szkoleniowej, która podlega modyfikacjom na życzenie klienta. Szkolenia zamknięte są zalecane, gdy luka kompetencyjna obejmuje więcej niż 2 – 5 osób.

Poniższa tematyka jest jedynie wstępną propozycją i inspiracją do stworzenia wspólnie z Państwem prawdziwie szytych na miarę szkoleń.

 

Kursy i Szkolenia z możliwością dofinansowania do 80%

 

ZARZĄDZANIE:

SPRZEDAŻ I OBSŁUGA KLIENTA

UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE

DORADZTWO

INTEGRACJA