Dodane przez mbielski -
Cel

Przygotowanie pielęgniarki, położnej do wykonania u osoby dorosłej, badania elektrokardiograficznego w spoczynku oraz do udziału w badaniach diagnostycznych oraz monitorowaniu pacjenta z wykorzystaniem zapisu elektrokardiograficznego, a także do interpretacji  składowych prawidłowego zapisu czynności bioelektrycznej serca oraz rozpoznania cech elektrokardiograficznych wybranych stanów chorobowych, w tym stanów zagrożenia życia i zdrowia.

Program

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 108 godzin dydaktycznych, w tym:
*zajęcia teoretyczne – 50 godzin
*zajęcia praktyczne – 58 godzin

Wymagane dokumenty

Kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

Czas trwania
do 3 miesięcy
Cena

500 zł

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu
 1. Wykonanie zapisu EKG w spoczynku u osoby dorosłej.
 2. Ocena jakości zapisu EKG pod względem technicznym.
 3. Interpretacja prawidłowego elektrokardiogramu u osoby dorosłej według kryteriów rozpoznawczych.
 4. Różnicowanie podstawowych stanów oraz nieprawidłowości w zapisie EKG:
  • zaburzenia rytmu oraz przewodzenia,
  • niedokrwienie i martwica mięśnia sercowego,
  • ocena rytmu ze stymulatora,
  • zaburzenia elektrolitowe,
  • wpływ wybranych leków na zapis EKG.
 5. Założenie aparatu do całodobowego zapisu EKG – Holtera.
 6. Przygotowanie pacjenta dorosłego do wykonania testu wysiłkowego.
 7. Pomiar ciśnienia i tętna podczas testu wysiłkowego.
 8. Ocena zapisu EKG na monitorze.

 

Oceń kurs/szkolenie
4.9
Średnia ocena: 4.9 (Liczba ocen: 10)