Dodane przez mbielski -
Cel

Ten pięciodniowy kurs oparty na zajęciach w sali zapewnia podstawowe umiejętności sieciowe niezbędne do wdrażania i obsługi systemu Windows Server w większości organizacji. Obejmuje podstawy IP, technologie zdalnego dostępu oraz bardziej zaawansowane treści, w tym komunikację sieciową zdefiniowaną programowo.

Choć ten kurs i związane z nim laboratoria są napisane dla systemu Windows Server 2022, nauczane umiejętności będą również zgodne wstecznie z serwerami 2016 i 2019.

Kurs i laboratoria skupiają się na administracji systemem Windows Server za pomocą tradycyjnych narzędzi, takich jak PowerShell i Menedżer serwera, jak również Windows Admin Center.

Adresaci

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów IT, którzy posiadają pewną wiedzę i doświadczenie w dziedzinie sieci i poszukują jednego kursu, który zapewni wgląd w podstawowe i zaawansowane technologie sieciowe w systemie Windows Server. Grupa docelowa obejmuje zwykle:

 • Administratorów sieci, którzy chcą wzmocnić istniejące umiejętności oraz dowiedzieć się o zmianach technologii sieciowych i funkcjonalności w systemie Windows Server.
 • Administratorów systemu lub infrastruktury z ogólną wiedzą na temat sieci, którzy chcą zdobyć podstawową i zaawansowaną wiedzę oraz umiejętności zarządzania usługami sieciowymi w systemie Windows Server.
Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu?

Czego się nauczysz?

 • Planowanie i wdrażanie sieci IPv4.
 • Wdrażanie protokołu Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).
 • Wdrażanie protokołu IPv6.
 • Wdrażanie systemu Domain Name System (DNS).
 • Wdrażanie i zarządzanie zarządzaniem adresami IP (IPAM).
 • Planowanie dostępu zdalnego.
 • Wdrażanie DirectAccess.
 • Wdrażanie wirtualnych sieci prywatnych (VPN).
 • Wdrażanie sieci dla oddziałów.
 • Konfiguracja zaawansowanych funkcji sieciowych.
 • Wdrażanie sieci zdefiniowanych programowo (Software Defined Networking).
Tematyka kursu

Moduł 1: Planowanie i wdrażanie sieci IPv4

Ten moduł wyjaśnia, jak używać podstawowych narzędzi i technik sieciowych do konfigurowania i rozwiązywania problemów sieci opartych na protokole IPv4.

Lekcje:

 • Planowanie adresacji IPv4
 • Konfiguracja hosta IPv4
 • Zarządzanie i rozwiązywanie problemów z łącznością sieciową IPv4

Laboratorium 1: Planowanie sieci IPv4

 • Konfiguracja hosta IPv4
 • Zarządzanie i rozwiązywanie problemów z komunikacją IPv4

Laboratorium 2: Wdrażanie i rozwiązywanie problemów sieci IPv4

Moduł 2: Wdrażanie DHCP

Ten moduł wyjaśnia, jak planować i wdrażać usługę DHCP w celu obsługi infrastruktury IPv4.

Lekcje:

 • Przegląd roli serwera DHCP
 • Instalacja i konfiguracja serwera DHCP
 • Zarządzanie i rozwiązywanie problemów z DHCP

Laboratorium 1: Wdrażanie DHCP

Po ukończeniu tego modułu studenci będą potrafili:

 • Wyjaśnić zadania serwera DHCP.
 • Wdrażać rolę DHCP Server.
 • Zarządzać i rozwiązywać problemy z DHCP.

Moduł 3: Wdrażanie IPv6

Ten moduł wyjaśnia, jak wdrażać IPv6 oraz jak integrować sieci IPv6 i IPv4.

Lekcje:

 • Przegląd adresowania IPv6
 • Konfiguracja hosta IPv6
 • Wdrażanie współistnienia IPv6 i IPv4
 • Przejście z sieci IPv4 na sieć IPv6

Laboratorium 1: Konfigurowanie i ocena technologii przejścia na IPv6

 • Przegląd domyślnej konfiguracji IPv6
 • Wdrażanie DHCPv6
 • Konfiguracja integracji sieci za pomocą ISATAP
 • Konfiguracja natywnej łączności IPv6
 • Konfiguracja łączności 6to4

Po ukończeniu tego modułu studenci będą potrafili:

 • Opisać cechy i korzyści protokołu IPv6.
 • Konfigurować hosta IPv6.
 • Wdrażać współistnienie sieci IPv4 i IPv6.
 • Przechodzić z sieci IPv4 na sieć IPv6.

Moduł 4: Wdrażanie DNS

Ten moduł wyjaśnia, jak instalować, konfigurować i rozwiązywać problemy z usługą DNS w sieci organizacji.

Lekcje:

 • Wdrażanie serwerów DNS
 • Konfigurowanie stref w DNS
 • Konfigurowanie rozwiązywania nazw między strefami DNS

Laboratorium 1: Planowanie i wdrażanie rozwiązywania nazw za pomocą DNS

 • Planowanie rozwiązywania nazw DNS
 • Wdrażanie serwerów DNS i stref

Lekcje cd.

 • Konfigurowanie integracji DNS z usługami Active Directory Domain Services (AD DS)

Laboratorium 2: Integracja DNS z usługami Active Directory

 • Integracja DNS z usługami Active Directory

Lekcje cd.

 • Konfigurowanie zaawansowanych ustawień DNS

Laboratorium 3: Konfigurowanie zaawansowanych ustawień DNS

 • Konfigurowanie zasad DNS
 • Sprawdzanie poprawności wdrożenia DNS
 • Rozwiązywanie problemów z DNS

Po ukończeniu tego modułu studenci będą potrafili:

 • Wdrażać serwery DNS.
 • Konfigurować strefy w DNS.
 • Konfigurować rozwiązywanie nazw między strefami DNS.
 • Konfigurować integrację DNS z usługami AD DS.
 • Konfigurować zaawansowane ustawienia DNS.

Moduł 5: Wdrażanie i zarządzanie IPAM

Ten moduł wyjaśnia, jak wdrażać i zarządzać funkcją IPAM w systemie Windows Server. Moduł ten również wyjaśnia, jak korzystać z IPAM do zarządzania usługami takimi jak DHCP i DNS.

Lekcje:

 • Przegląd funkcji IPAM
 • Wdrażanie IPAM
 • Zarządzanie przestrzeniami adresowymi za pomocą IPAM

Laboratorium 1: Wdrażanie IPAM

 • Instalowanie funkcji serwera IPAM
 • Udostępnianie serwera IPAM
 • Zarządzanie przestrzeniami adresowymi za pomocą IPAM

Po ukończeniu tego modułu studenci będą potrafili:

 • Opisać funkcjonalność i komponenty IPAM.
 • Wdrażać IPAM.
 • Zarządzać przestrzeniami adresowymi za pomocą IPAM.

Moduł 6: Zdalny dostęp w systemie Windows Server

Ten moduł wyjaśnia, jak planować zdalny dostęp w systemie Windows Server oraz jak wdrażać usługę Web Application Proxy.

Lekcje:

 • Przegląd zdalnego dostępu
 • Wdrażanie usługi Web Application Proxy

Laboratorium 1: Wdrażanie usługi Web Application Proxy

 • Wdrażanie usługi Web Application Proxy
 • Sprawdzanie poprawności wdrożenia usługi Web Application Proxy

Po ukończeniu tego modułu studenci będą potrafili:

 • Opisać zdalny dostęp.
 • Wdrażać usługę Web Application Proxy.

Moduł 7: Wdrażanie Bezpośredniego dostępu (DirectAccess)

Ten moduł wyjaśnia, jak wdrażać i zarządzać usługą DirectAccess w systemie Windows Server.

Lekcje:

 • Przegląd usługi DirectAccess
 • Wdrażanie usługi DirectAccess za pomocą Kreatora szybkiej konfiguracji

Laboratorium 1: Wdrażanie usługi DirectAccess za pomocą kreatora Wprowadzenie

 • Sprawdzanie gotowości do wdrożenia usługi DirectAccess
 • Konfigurowanie usługi DirectAccess
 • Sprawdzanie poprawności wdrożenia usługi DirectAccess

Lekcje cd:

 • Wdrażanie i zarządzanie zaawansowaną infrastrukturą usługi DirectAccess

Laboratorium 2: Wdrażanie zaawansowanego rozwiązania usługi DirectAccess

 • Przygotowywanie środowiska do usługi DirectAccess
 • Wdrażanie zaawansowanej infrastruktury usługi DirectAccess
 • Sprawdzanie poprawności wdrożenia usługi DirectAccess

Po ukończeniu tego modułu studenci będą potrafili:

 • Wyjaśnić usługę DirectAccess i jej działanie.
 • Wdrażać usługę DirectAccess za pomocą kreatora Wprowadzenie.
 • Wdrażać i zarządzać zaawansowaną infrastrukturą usługi DirectAccess.

Moduł 8: Wdrażanie sieci VPN

Ten moduł wyjaśnia, jak wdrażać i zarządzać zdalnym dostępem w systemie Windows Server za pomocą sieci VPN.

Lekcje:

 • Planowanie sieci VPN
 • Wdrażanie sieci VPN

Laboratorium 1: Wdrażanie sieci VPN

 • Wdrażanie sieci VPN
 • Sprawdzanie poprawności wdrożenia sieci VPN
 • Rozwiązywanie problemów z dostępem do sieci VPN

Po ukończeniu tego modułu studenci będą potrafili:

 • Planować rozwiązanie sieci VPN.
 • Wdrażać sieci VPN.

Moduł 9: Wdrażanie sieci dla oddziałów firmy

Ten moduł wyjaśnia, jak wdrażać usługi sieciowe dla oddziałów firmy.

Lekcje:

 • Funkcje sieciowe i czynniki do rozważenia dla oddziałów firmy
 • Wdrażanie Rozproszonego Systemu Plików (DFS) dla oddziałów firmy

Laboratorium 1: Wdrażanie DFS dla oddziałów firmy

 • Wdrażanie DFS
 • Sprawdzanie poprawności wdrożenia

Lekcje cd:

 • Wdrażanie BranchCache dla oddziałów firmy

Laboratorium 2: Wdrażanie BranchCache

 • Wdrażanie BranchCache
 • Sprawdzanie poprawności wdrożenia

Po ukończeniu tego modułu studenci będą potrafili:

 • Opisać funkcje sieciowe i czynniki do rozważenia dla oddziałów firmy.
 • Wdrażać Rozproszony System Plików (DFS) dla oddziałów firmy.
 • Wdrażać BranchCache dla oddziałów firmy.

Moduł 10: Konfigurowanie zaawansowanych funkcji sieciowych

Ten moduł wyjaśnia, jak wdrażać zaawansowaną infrastrukturę sieciową.

Lekcje:

 • Przegląd funkcji sieciowych o wysokiej wydajności
 • Konfigurowanie zaawansowanych funkcji sieciowych w Microsoft Hyper-V

Laboratorium 1: Konfigurowanie zaawansowanych funkcji sieciowych w Hyper-V

 • Tworzenie i korzystanie z wirtualnych przełączników Hyper-V
 • Konfigurowanie i korzystanie z zaawansowanych funkcji przełącznika wirtualnego

Po ukończeniu tego modułu studenci będą potrafili:

 • Opisać udoskonalenia w zakresie wydajności sieciowej w systemie Windows Server.
 • Konfigurować zaawansowane funkcje sieciowe w Microsoft Hyper-V.

Moduł 11: Wdrażanie sieci zdefiniowanych programowo

Ten moduł wyjaśnia, jak wdrażać SDN.

Lekcje:

 • Przegląd SDN.
 • Wdrażanie wirtualizacji sieciowej.
 • Wdrażanie kontrolera sieci.

Laboratorium 1: Zarządzanie sieciami wirtualnymi przy użyciu Admin Center i Powershell

Laboratorium 2: Wdrażanie list dostępu SDN przy użyciu Admin Center

Laboratorium 3: Wdrażanie równoważenia obciążeń SDN z prywatnym adresem IP przy użyciu Powershell

Po ukończeniu tego modułu studenci będą potrafili:

 • Opisać SDN.
 • Wdrażać wirtualizację sieciową.
 • Wdrażać kontroler sieci.
Prowadzący

Certyfikowany trener Microsoft.

Obraz
ntgroup
Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE
tel.: +48 42 29 95 633
ckpkursy@ahe.lodz.pl

Uwagi

Wymagania:

Oprócz doświadczenia zawodowego, studenci uczestniczący w tym szkoleniu powinni posiadać następującą wiedzę techniczną:

 • Doświadczenie w pracy z systemem Windows Server.
 • Znajomość modelu Interakcji Otwartych Systemów (OSI).
 • Zrozumienie podstawowych składników i technologii infrastruktury sieciowej, takich jak okablowanie, routery i przełączniki.
 • Znajomość topologii i architektur sieciowych, takich jak sieci lokalne (LAN), sieci rozległe (WAN) i sieci bezprzewodowe.
 • Podstawowa wiedza na temat stosu protokołów TCP/IP, adresowania i rozwiązywania nazw.
 • Doświadczenie i wiedza z zakresu wirtualizacji.
 • Praktyczne doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows dla klientów, takimi jak Windows 10 lub Windows 11.
Miejsce:
ul. Pomorska 65, 90-218 Łódź lub ONLINE
 

To szkolenie jest odpowiednikiem wycofanego szkolenia"Szkolenie zgodne z MS 20741 Zarządzanie usługami sieciowymi w systemie Windows Server 2016"

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu Pearson VUE
Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi.

Szkolenie dostępne w formie kursu STACJONARNEGO w sali szkoleniowej lub warsztatów ONLINE z trenerem w czasie rzeczywistym.

Uczestnik kursu otrzymuje skrypt i zestaw plików, na których są wykonywane ćwiczenia podczas szkolenia.

Materiały są w języku angielskim. Szkolenie jest prowadzone w języku polskim.

 

Oceń kurs/szkolenie
4.5
Średnia ocena: 4.5 (Liczba ocen: 8)