KONTAKT

ZAPISZ SIĘ

Typ: 
Kursy specjalistyczne
Cel kształcenia: 

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym z raną odleżynową, owrzodzeniem nowotworowym, oparzeniem, odmrożeniem, raną urazową powierzchowną, owrzodzeniem kończyn dolnych, stopą cukrzycową oraz do zdejmowania szwów z rany.

Program: 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 115 godzin dydaktycznych:
*zajęcia teoretyczne – 45 godzin
*zajęcia praktyczne – 70 godzin

Czas trwania: 
2 miesiące
Planowana data rozpoczęcia: 
24 marca 2023 r.
Wymagane dokumenty: 

Kserokopia prawa wykonywania zawodu położnej

Cena: 
600 zł
Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu: 

1. Planowanie i realizacja działań w profilaktyce odleżyn.
2. Opieka nad raną odleżynową do III stopnia włącznie.
3. Prowadzenie dokumentacji profilaktyki i leczenia odleżyn.  
4. Pobieranie materiału biologicznego z rany do badania bakteriologicznego.
5. Usuwanie szwów z rany.   
6. Zaopatrzenie przetok.
7. Edukacja chorej i rodziny w zakresie profilaktyki i leczenia ran.

Dolny pasek

REKRUTACJA W SEMESTRZE LETNIM 2022/2023 PRZEDŁUŻONA DO 13 MARCA 2023! 0 zł WPISOWEGO! 0 zł OPŁATA REKRUTACYJNA!