Dodane przez mbielski -
Cel

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym z raną odleżynową, owrzodzeniem nowotworowym, oparzeniem, odmrożeniem, raną urazową powierzchowną, owrzodzeniem kończyn dolnych, stopą cukrzycową oraz do zdejmowania szwów z rany.

Program

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 115 godzin dydaktycznych:
*zajęcia teoretyczne – 45 godzin
*zajęcia praktyczne – 70 godzin

Wymagane dokumenty

Kserokopia prawa wykonywania zawodu położnej

Czas trwania
2 miesiące
Cena

600 zł

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu
  1. Planowanie i realizacja działań w profilaktyce odleżyn.
  2. Opieka nad raną odleżynową do III stopnia włącznie.
  3. Prowadzenie dokumentacji profilaktyki i leczenia odleżyn.  
  4. Pobieranie materiału biologicznego z rany do badania bakteriologicznego.
  5. Usuwanie szwów z rany.   
  6. Zaopatrzenie przetok.
  7. Edukacja chorej i rodziny w zakresie profilaktyki i leczenia ran.
Oceń kurs/szkolenie
4.9
Średnia ocena: 4.9 (Liczba ocen: 8)