Dodane przez mbielski -
Cel

Celem szkolenia jest poznanie zasad efektywnej komunikacji oraz nauczenie się jak przyjmować asertywną postawę w relacjach międzyludzkich na gruncie zawodowym i prywatnym.

Adresaci

Grupę docelową stanowią osoby zainteresowane tematyką.

Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu?

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę w zakresie budowania asertywnej postawy w relacjach międzyludzkich. Poznają zasady skutecznej komunikacji. Przyswoją konkretne techniki komunikacji asertywnej przydatne w codziennych sytuacjach. Nauczą się używać odpowiednich struktur językowych oraz obrony przed manipulacją ze strony otoczenia. Zdobędą wiedzę o własnych zasobach wspierających i ograniczających w odniesieniu do budowania odpowiedniej postawy w kontaktach z innymi ludźmi.

Tematyka kursu

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ KOMUNIKOWANIA SIĘ

BUDOWANIE RELACJI POPRZEZ KOMUNIKACJĘ INTERPERSONALNĄ

 • analiza nawyków osobistych w relacjach z innymi ludźmi
 • zasady skutecznej komunikacji werbalnej
 • typologia rozmówców
 • bariery i przeszkody w procesie komunikacji
 • stereotypy i przekonania a skuteczność przekazu

KOMUNIKACJA NIEWERBALNA

 • mowa ciała
 • efekt pierwszego wrażenia
 • elementy komunikacji niewerbalnej

UMIEJĘTNOŚĆ SŁUCHANIA

 • sztuka słuchania i analizowania wypowiedzi
 • techniki aktywnego słuchania
 • poziom uczestniczący – parafraza, klaryfikacja, podsumowanie
 • poziom pasywny – potwierdzenie niewerbalne vs. werbalne
 • techniki pobudzania rozmówcy do aktywności
 • techniki zamiany stanowiska na interes

ASERTYWNOŚĆ JAKO PODSTAWA USTANAWIANIA POZYTYWNYCH RELACJI

 • czym jest asertywność?
 • asertywność na tle agresji i uległości
 • moje granice - gdzie je mam?

ASERTYWNOŚĆ W PRACY

 • asertywna pochwała i reakcja na pochwałę
 • asertywna odmowa i reakcja na prośbę
 • asertywna reakcja na manipulację
 • otwarte definiowanie sytuacji sprzeczności interesów
 • radzenie sobie z emocjami własnymi i rozmówcy

PRZESZKODY BLOKUJĄCE ASERTYWNE ZACHOWANIA

 • samoocena
 • co myślimy o sobie i innych?
 • trening zachowań w trudnych sytuacjach

BUDOWANIE ASERTYWNEJ KOMUNIKACJI I POSTAWY

 • od czego zacząć? - techniki i wskazówki
Prowadzący
Obraz
Marcin Wrzoskiewicz

Marcin Wrzoskiewicz - Trener z wieloletnią praktyką w branży szkoleniowej i edukacyjnej. Prowadzi szkolenia, wykłady, wystąpienia i warsztaty rozwijające potencjał osobisty. Pracuje dla klientów w całej Polsce, również on-line. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich takich jak:

 • techniki radzenia sobie ze stresem,
 • komunikacja interpersonalna,
 • rozwój osobisty,
 • asertywność,
 • techniki radzenia sobie z emocjami,
 • rozwój inteligencji emocjonalnej,
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,
 • zarządzanie sobą w czasie,
 • zwiększenie pewności siebie,
 • motywowanie siebie i innych,
 • autoprezentacja,

Z wykształcenia humanista. Prowadzi wykłady i prelekcje na temat szeroko pojętej psychologii zdrowia, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, zarządzania energią, zarządzania stresem i emocjami. Ma doświadczenie w zakresie szkoleń związanych z obsługą klienta, technikami sprzedaży, telemarketingiem. W swojej pracy oprócz teorii wykorzystuje praktykę i wiedzę, którą zdobył jako handlowiec w branży ubezpieczeniowej (PZU) i motoryzacyjnej (Mercedes-Benz). W trakcie szkoleń inspiruje słuchaczy do trenowania kreatywności i twórczego potencjału we wszystkich obszarach życia. Na co dzień pasjonat psychologii, efektywności osobistej i górskich wędrówek.

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE
tel.: +48 42 29 95 633
ckpkursy@ahe.lodz.pl

Uwagi

Certyfikat wydawany jest w w wersji elektronicznej.

Certyfikat w wersji papierowej to koszt dodatkowy 15zł/os.

Dodatkowe koszty: wysyłka certyfikatu na wskazany adres uczestnika.

WAŻNA INFORMACJA DLA FIRM - istnieje możliwość szkolenia zamkniętego dla pracowników firmy, w dni robocze. Prosimy o kontakt e-mail kursyinformatyczne@ahe.lodz.pl