Dodane przez mbielski -
Cel

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych, postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie szczepień ochronnych

Program

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 80 godzin dydaktycznych:
*zajęcia teoretyczne – 35 godzin
*zajęcia praktyczne – 45 godzin

Wymagane dokumenty

Kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Czas trwania
2 miesiące
Cena

450 zł

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu
  1. Wykonanie szczepień ochronnych w ramach kalendarza szczepień i na zlecenie właściwych  jednostek organizacyjnych służby zdrowia oraz wystawianie związanych z tym zaświadczeń.
  2. Wykonanie i odczytanie próby tuberkulinowej.
  3. Rozpoznanie, klasyfikowanie i charakteryzowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz podejmowanie stosownych działań w przypadku ich wystąpienia.
  4. Sporządzanie sprawozdania z realizacji szczepień ochronnych oraz dokonywanie analizy wykonalności szczepień ochronnych.
  5. Edukowanie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie szczepień ochronnych.