KONTAKT

ZAPISZ SIĘ

Typ: 
Kursy kwalifikacyjne
Cel kształcenia: 

Uzyskanie przez pielęgniarkę kwalifikacji do wykonywania świadczeń w zakresie edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia oraz świadczeń opiekuńczych, wychowawczych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych, leczniczych i rehabilitacyjnych w środowisku zamieszkania świadczeniobiorcy, w środowisku jego pobytu, w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności, niezależnie od wieku i płci.

Program: 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 325 godzin dydaktycznych:
*zajęcia teoretyczne – 150 godzin
*zajęcia praktyczne – 175 godzin

Czas trwania: 
5 miesięcy
Planowana data rozpoczęcia: 
25 marca 2023 r.
Wymagane dokumenty: 

- kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
- zaświadczenie o 6-miesięcznym stażu pracy w zawodzie

Cena: 
1350 zł
Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu: 

1. Wnioskowanie o objęcie opieką społeczną.
2. Doradzanie w sprawach korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz opieki społecznej.
3. Wizyty patronażowe u dzieci powyżej 6. tygodnia życia w środowisku zamieszkania.
4. Profilaktyczna opieka nad dziećmi do 5. roku życia.
5. Prowadzenie profilaktyki gruźlicy.
6. Gromadzenie informacji o stanie zdrowia świadczeniobiorcy i członków jego rodziny z wykorzystaniem metod gromadzenia danych.
7. Wizyta w domu świadczeniobiorcy u chorych leżących, niepełnosprawnych.
8. Ocena potrzeb zdrowotnych i zakresu ich realizacji.
9. Uczestniczenie w rozwiązywaniu problemów pacjenta.
10. Inicjowanie współpracy z grupami wsparcia.
11. Realizacja zadań wynikających z procesu pielęgnowania świadczeniobiorcy w różnym stanie zdrowia, w tym przebywającego w domu w stanie terminalnym.
12. Prowadzenie profilaktyki powikłań wynikających z unieruchomienia pacjenta.
13. Udzielanie wsparcia w radzeniu sobie w życiu z chorobą i niepełnosprawnością.
14. Organizowanie pomocy w uzyskaniu sprzętu ortopedycznego i świadczeń socjalnych.
15. Przygotowanie środowiska rodzinnego do sprawowania opieki nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi.
16. Udzielanie pomocy medycznej w stanach zagrożenia życia.

Dolny pasek

REKRUTACJA W SEMESTRZE LETNIM 2022/2023 PRZEDŁUŻONA DO 13 MARCA 2023! 0 zł WPISOWEGO! 0 zł OPŁATA REKRUTACYJNA!