Dodane przez mbielski -
Cel

Uzyskanie przez pielęgniarkę kwalifikacji do wykonywania świadczeń w zakresie edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia oraz świadczeń opiekuńczych, wychowawczych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych, leczniczych i rehabilitacyjnych w środowisku zamieszkania świadczeniobiorcy, w środowisku jego pobytu, w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności, niezależnie od wieku i płci.

Program

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 325 godzin dydaktycznych:
*zajęcia teoretyczne – 150 godzin
*zajęcia praktyczne – 175 godzin

Wymagane dokumenty

- kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
- zaświadczenie o 6-miesięcznym stażu pracy w zawodzie

Czas trwania
4 miesiące
Cena

1350 zł

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu
 1. Wnioskowanie o objęcie opieką społeczną.
 2. Doradzanie w sprawach korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz opieki społecznej.
 3. Wizyty patronażowe u dzieci powyżej 6. tygodnia życia w środowisku zamieszkania.
 4. Profilaktyczna opieka nad dziećmi do 5. roku życia.
 5. Prowadzenie profilaktyki gruźlicy.
 6. Gromadzenie informacji o stanie zdrowia świadczeniobiorcy i członków jego rodziny z wykorzystaniem metod gromadzenia danych.
 7. Wizyta w domu świadczeniobiorcy u chorych leżących, niepełnosprawnych.
 8. Ocena potrzeb zdrowotnych i zakresu ich realizacji.
 9. Uczestniczenie w rozwiązywaniu problemów pacjenta.
 10. Inicjowanie współpracy z grupami wsparcia.
 11. Realizacja zadań wynikających z procesu pielęgnowania świadczeniobiorcy w różnym stanie zdrowia, w tym przebywającego w domu w stanie terminalnym.
 12. Prowadzenie profilaktyki powikłań wynikających z unieruchomienia pacjenta.
 13. Udzielanie wsparcia w radzeniu sobie w życiu z chorobą i niepełnosprawnością.
 14. Organizowanie pomocy w uzyskaniu sprzętu ortopedycznego i świadczeń socjalnych.
 15. Przygotowanie środowiska rodzinnego do sprawowania opieki nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi.
 16. Udzielanie pomocy medycznej w stanach zagrożenia życia.
Oceń kurs/szkolenie
4.9
Średnia ocena: 4.9 (Liczba ocen: 8)