Dodane przez mbielski -
Cel

Ten pięciodniowy kurs jest przeznaczony przede wszystkim dla specjalistów IT, którzy mają pewne doświadczenie z systemem Windows Server. Jest przeznaczony dla profesjonalistów, którzy będą odpowiedzialni za zarządzanie pamięcią masową i mocą obliczeniową za pomocą systemu Windows Server i którzy muszą zrozumieć scenariusze, wymagania oraz opcje pamięci masowej i mocy obliczeniowej, które są dostępne i mają zastosowanie do systemu Windows Server. Chociaż ten kurs i powiązane laboratoria są napisane dla systemu Windows Server 2022, nauczane umiejętności będą również wstecznie kompatybilne z serwerami Server 2016 i Server 2019. Kurs i laboratoria koncentrują się również na tym, jak administrować systemem Windows Server przy użyciu nie tylko tradycyjnych narzędzi, takich jak PowerShell i Server Manager, ale także Windows Admin Center.

Adresaci

Ten kurs jest przeznaczony dla specjalistów IT, którzy mają pewne doświadczenie w pracy z systemem Windows Server i którzy szukają pojedynczego pięciodniowego kursu obejmującego technologie pamięci masowej i obliczeniowe w systemie Windows Server. Ten kurs pomoże im zaktualizować wiedzę i umiejętności związane z pamięcią masową i obliczeniami dla systemu Windows Server.

Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu?

Czego się nauczysz?

 • Przygotowywania i instalacji systemu Windows Server oraz planowania strategii aktualizacji i migracji serwera.
 • Opisywania różnych opcji przechowywania, takich jak formaty tablicy partycji, dyski podstawowe i dynamiczne, systemy plików, wirtualne dyski twarde i sprzętowe dyski, oraz wyjaśniania zarządzania dyskami i woluminami.
 • Opisywania rozwiązań pamięci masowej dla przedsiębiorstw oraz wybierania odpowiedniego rozwiązania dla danej sytuacji.
 • Implementowania przestrzeni dyskowych i deduplikacji danych oraz zarządzania nimi.
 • Instalowania i konfigurowania Microsoft Hyper-V oraz konfigurowania maszyn wirtualnych.
 • Wdrażania, konfigurowania i zarządzania kontenerami Windows i Hyper-V.
 • Opisywania technologii wysokiej dostępności i odzyskiwania po awarii w systemie Windows Server.
 • Planowania, tworzenia i zarządzania klastrem pracy awaryjnej.
 • Implementowania klastrów przełączania awaryjnego dla maszyn wirtualnych Hyper-V.
 • Konfigurowania klastra równoważenia obciążenia sieciowego (NLB) oraz planowania wdrożenia równoważenia obciążenia sieciowego.
 • Tworzenia obrazów wdrożeniowych oraz zarządzania nimi.
 • Zarządzania, monitorowania i konserwowania instalacji maszyn wirtualnych.
Tematyka kursu
 1. Moduł

Lekcja: Instalowanie migrowanie i aktualizacja serwera Windows.

 • Wprowadzenie do Serwerów Windows
 • Przygotowanie i instalacja serwera Core
 • Przygotowanie do aktualizacji i migracji
 • Migracja roli serwera
 • Model aktywacji systemu Windows Server

Laboratoria: Instalacja i konfiguracja Windows Server

 1. Moduł

Lekcja: Konfiguracja lokalnego magazynu danych

 • Konfiguracja dysków w systemie Windows Server
 • Konfiguracja woluminów w systemie Windows Server

Laboratoria:

 • Tworzenie i zarządzanie woluminami
 • Zarządzanie pojemnością woluminów
 • Zarządzanie wirtualnymi dyskami
 1. Moduł

Lekcja: Implementacja magazynów danych w rozwiązaniach enterprise’owych

 • Przegląd DAS, NAS i SAN
 • Porównanie iSCSI, Fibre Channel i Fibre Channel over Ethernet
 • Zrozumienie iSNS, DCB I MPIO
 • Konfiguracja udostępniania w systemach Windows

Laboratoria:

 • Planowanie wymagań magazynu danych
 • Konfiguracja magazynu iSCSI
 1. Moduł

Lekcja: Implementacja rozwiązania deduplikacji danych i „Storage Spaces ”

 • Implementacja rozwiązania „Storage Spaces”
 • Zarządzanie rozwiązaniem „Storage Spaces”
 • Implementacja usługi deduplikacji

Laboratoria:

 • Tworzenie „Storage Spaces”
 • Instalowanie usługi deduplikacji
 • Konfigurowanie usługi deduplikacji
 1. Moduł

Lekcja: Instalowanie i konfiguracja usługi Hyper-V oraz maszyn wirtualnych

 • Przegląd roli Hyper-V
 • Instalacja Hyper-V
 • Konfigurowanie magazynu danych na hoście Hyper-V
 • Konfiguracja sieci na hoście Hyper-V
 • Konfiguracja maszyn wirtualnych
 • Zarządzanie maszynami wirtualnymi

Laboratoria:

 • Weryfikacja poprawności instalacji Hyper-V
 • Konfiguracja sieci Hyper-V
 • Tworzenie i konfigurowanie maszyn wirtualnych
 1. Moduł

Lekcja: Tworzenie i zarządzanie konteneryzacją

 • Przegląd usług konteneryzacji Windows Server
 • Wdrażanie kontenerów
 • Wdrażanie, konfiguracja i instalacja kontenerów przy użyciu Dockera.

Laboratoria:

 • Instalacja i konfiguracja kontenerów przy użyciu PowerShell
 • Zarządzanie kontenerami przy użyciu Dockera
 1. Moduł

Lekcja: Wysoka dostępność i odzyskiwanie danych po awarii

 • Definiowanie poziomów dostępności
 • Planowanie wysokiej dostępności i odzyskiwania danych maszyn Hyper-V
 • Przywracanie systemu przy użyciu Windows Server Backup

Laboratoria:

 • Konfiguracja Repliki Hyper-V
 • Implementacja migracji magazynu danych
 • Wdrażanie rozwiązań wysokiej dostępności
 1. Moduł

Lekcja: Wdrażanie klastra w systemie failover

 • Tworzenie nowego klastra
 • Rozwiązywanie problemów z klastrem
 • Planowanie wdrożenia klastra

Laboratoria:

 • Tworzenie klastra w systemie failover
 • Weryfikacja wysokiej dostępności
 1. Moduł

Lekcja: Wdrażanie klastra w systemie failover w usłudze Hyper-V

 • Przegląd możliwości integracji Hyper-V z usługa failover
 • Implementacja Hyper-V w klastrze failover

Laboratoria:

 • Konfiguracja magazynu iSCSI
 • Konfiguracja klastra dla usługi Hyper-V
 • Konfiguracja wysokiej dostępności Wirtualnych Maszyn
 1. Moduł

Lekcja: Implementacja LoadBalancingu sieci

 • Przegląd opcji optymalizacji loadbalancingu
 • Konfiguracja i planowanie loadbalancingu

Laboratoria:

 • Konfiguracja i planowanie loadbalancingu
 • Sprawdzenie poprawności konfiguracji loadbalancingu
 1. Moduł

Lekcja: Tworzenie i zarządzanie obrazami

 • Wprowadzenie do wdrażania obrazów
 • Tworzenie i zarządzanie obrazami przy użyciu MDT
 • Wirtualne maszyny do różnych zastosowań

Laboratoria:

 • Konfiguracja MDT
 • Tworzenie i wdrożenie obrazów
 1. Moduł

Lekcja: Zarządzanie, konfiguracja i monitoring instalacji wirtualnych maszyn

 • Zapoznanie się z usługą WSUS
 • Proces aktualizacji z usługą WSUS
 • Monitorowanie przy użyciu dziennika zdarzeń
 • Monitor wydajności

Laboratoria:

 • Implementacja WSUS
 • Konfiguracja ustawień aktualizacji
 • Akceptacja i wdrażanie aktualizacji przy użyciu WSUS
 • Znajdowanie źródła problemu z wydajnością
 • Tworzenie centralizowanego dziennika zdarzeń
Prowadzący

Certyfikowany trener Microsoft.

Obraz
ntgroup
Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE
tel.: +48 42 29 95 633
ckpkursy@ahe.lodz.pl

Uwagi

Wymagania:

 • Podstawowa wiedza odnośnie sieci komputerowych
 • Rozumienie i stosowanie dobrych praktyk w aspekcie bezpieczeństwa
 • Rozumienie konceptu działania usługi Active Directory
 • Doświadczenie w zarządzaniu i konfigurowaniu systemów Windows 10 i 11

Szkolenie posiada gwarancję satysfakcji co oznacza, że w przypadku uzasadnionego niezadowolenia ze szkolenia (tematyka szkolenia, nieodpowiednie prowadzenie przez trenera) zobowiązujemy się do powtórzenia szkolenia w dogodnym dla obu stron terminie, ze zmianą trenera bez kosztów. Podstawę do powtórzenia szkolenia stanowi analiza ankiet końcowych wypełnianych przez uczestników.

Firma NT GROUP Sp. z o.o. jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT.

Miejsce:
ul. Pomorska 65, 90-218 Łódź lub ONLINE
 

To szkolenie jest odpowiednikiem wycofanego szkolenia 20740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016.

Przewidziany egzamin do szkolenia: 70-740.

Możesz u nas podejść do egzaminu Pearson VUE
Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 

Szkolenie dostępne w formie kursu STACJONARNEGO w sali szkoleniowej lub warsztatów ONLINE z trenerem w czasie rzeczywistym.

Uczestnik kursu otrzymuje skrypt i zestaw plików, na których są wykonywane ćwiczenia podczas szkolenia.

Materiały są w języku angielskim. Szkolenie jest prowadzone w języku polskim.

Oceń kurs/szkolenie
5
Średnia ocena: 5 (Liczba ocen: 5)