Dodane przez mbielski -
Cel

Celem szkolenia jest zmniejszenie ilości sytuacji stresowych i nieporozumień w pracy zespołowej oraz zwiększenie komfortu pracy. Efektywność zależy w dużej mierze od umiejętnej komunikacji na wszystkich szczeblach i z różnymi typami osobowości. Uczestnicy szkolenia nauczą się formułować myśli, przyjmować informacje zwrotne oraz motywować do działania.

Adresaci

Wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem swoich kompetencji.

Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu?

Uczestnicy szkolenia zdobędą kompetencje z zakresu asertywnej komunikacji i motywacji na polu zawodowym i prywatnym. Zdiagnozują własny styl komunikowania. Nabędą wiedzę, jak motywować siebie i innych. Poznają również czynniki wpływające na funkcjonowanie zespołu.

Tematyka kursu

CZYM JEST PRZYWÓDZTWO?

 • kluczowe elementy przywództwa
 • zasady budowania autorytetu przez menedżera
 • droga od managera do lidera

KOMUNIKACJA Z PODWŁADNYMI

 • informacja zwrotna
 • wpływ informacji zwrotnej na motywację
 • dlaczego feedback jest ważny
 • jak przekazywać krytykę

SŁUCHAJ I ROZMAWIAJ - PODSTAWOWE KOMPETENCJE DOBREGO MANAGERA

 • aktywne słuchanie
 • zadawanie adekwatnych pytań
 • komunikacja wspierająca budowanie zaufania
 • dialog – nastawiony na poznanie potrzeb pracowników

ROLE ZESPOŁOWE

 • koncepcja ról zespołowych
 • jak określić rolę w zespole?

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM O RÓŻNYCH TYPACH OSOBOWOŚCI

 • komunikacja i motywowanie pracowników w zespole zróżnicowanym
 • twoje preferencje komunikacyjne i motywacyjne
 • czego unikać, by nie demotywować swojego zespołu

ASERTYWNOŚĆ – CZYM JEST, A CZYM NIE JEST?

 • idea i zasady zachowania asertywnego
 • osobowość a asertywność – cechy człowieka asertywnego
 • odróżnienie asertywności od zachowań agresywnych, manipulacyjnych lub uległych
 • inteligencja emocjonalna i inteligencja społeczna a asertywność
 • czy każdy może być asertywny?

MAPA ASERTYWNOŚCI, MOJE PRAWA I ICH OBRONA

 • mapa asertywności – kwestionariusz diagnozujący obszary, w jakich obszarach uczestnik przyjmuje postawę asertywną, a w jakich nie
 • lista moich praw – co oznaczają one w rzeczywistości
 • obrona moich praw w sytuacjach społecznych i osobistych

ASERTYWNOŚĆ A MYŚLENIE O SOBIE

 • praca nad poczuciem własnej wartości uczestników – analiza mocnych stron
 • czym jest monolog wewnętrzny i jak nad nim pracować, by myśleć asertywnie
 • ćwiczenia z komunikacji werbalnej i niewerbalnej w mówieniu o sobie – asertywna autoprezentacja
 • budowanie pozytywnego wizerunku siebie w oparciu o własne zasoby
 • co utrudnia mi bycie asertywnym?
 • pojęcie granic osobistych – wyznaczanie własnych granic, respektowanie granic innych ludzi

TECHNIKI KOMUNIKACYJNE W ASERTYWNOŚCI

 • asertywność a komunikacja
 • zasady asertywnej komunikacji
 • umiejętność słuchania
 • mimika, gestykulacja, język ciała
Prowadzący
Obraz
Marcin Wrzoskiewicz

Marcin Wrzoskiewicz - Trener z wieloletnią praktyką w branży szkoleniowej i edukacyjnej. Prowadzi szkolenia, wykłady, wystąpienia i warsztaty rozwijające potencjał osobisty. Pracuje dla klientów w całej Polsce, również on-line. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich takich jak:

 • techniki radzenia sobie ze stresem,
 • komunikacja interpersonalna,
 • rozwój osobisty,
 • asertywność,
 • techniki radzenia sobie z emocjami,
 • rozwój inteligencji emocjonalnej,
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,
 • zarządzanie sobą w czasie,
 • zwiększenie pewności siebie,
 • motywowanie siebie i innych,
 • autoprezentacja,

Z wykształcenia humanista. Prowadzi wykłady i prelekcje na temat szeroko pojętej psychologii zdrowia, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, zarządzania energią, zarządzania stresem i emocjami. Ma doświadczenie w zakresie szkoleń związanych z obsługą klienta, technikami sprzedaży, telemarketingiem. W swojej pracy oprócz teorii wykorzystuje praktykę i wiedzę, którą zdobył jako handlowiec w branży ubezpieczeniowej (PZU) i motoryzacyjnej (Mercedes-Benz). W trakcie szkoleń inspiruje słuchaczy do trenowania kreatywności i twórczego potencjału we wszystkich obszarach życia. Na co dzień pasjonat psychologii, efektywności osobistej i górskich wędrówek.

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE
tel.: +48 42 29 95 633
ckpkursy@ahe.lodz.pl

Uwagi

Certyfikat wydawany jest w w wersji elektronicznej.

Certyfikat w wersji papierowej to koszt dodatkowy 15zł/os.

Dodatkowe koszty: wysyłka certyfikatu na wskazany adres uczestnika.

WAŻNA INFORMACJA DLA FIRM - istnieje możliwość szkolenia zamkniętego dla pracowników firmy, w dni robocze. Prosimy o kontakt e-mail kursyinformatyczne@ahe.lodz.pl