CERTYFIKOWANY KURS

Do 12.11.2023

PROMOCJA 490 zł 450 zł

 

ZAPISZ SIĘ

18-19.11.2023 - po zebraniu się grupy

16 godzin (2 dni po 8h)

certyfikat
po ukończeniu

gwarancja
praktycznej wiedzy

AHE w Łodzi

Cel kursu: 

Celem szkolenia jest zmniejszenie ilości sytuacji stresowych i nieporozumień w pracy zespołowej oraz zwiększenie komfortu pracy. Efektywność zależy w dużej mierze od umiejętnej komunikacji na wszystkich szczeblach i z różnymi typami osobowości. Uczestnicy szkolenia nauczą się formułować myśli, przyjmować informacje zwrotne oraz motywować do działania.

Adresaci: 

Wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem swoich kompetencji.

Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu?: 

Uczestnicy szkolenia zdobędą kompetencje z zakresu asertywnej komunikacji i motywacji na polu zawodowym i prywatnym. Zdiagnozują własny styl komunikowania. Nabędą wiedzę, jak motywować siebie i innych. Poznają również czynniki wpływające na funkcjonowanie zespołu.

Tematyka kursu: 

CZYM JEST PRZYWÓDZTWO?

 • kluczowe elementy przywództwa
 • zasady budowania autorytetu przez menedżera
 • droga od managera do lidera

KOMUNIKACJA Z PODWŁADNYMI

 • informacja zwrotna
 • wpływ informacji zwrotnej na motywację
 • dlaczego feedback jest ważny
 • jak przekazywać krytykę

SŁUCHAJ I ROZMAWIAJ - PODSTAWOWE KOMPETENCJE DOBREGO MANAGERA

 • aktywne słuchanie
 • zadawanie adekwatnych pytań
 • komunikacja wspierająca budowanie zaufania
 • dialog – nastawiony na poznanie potrzeb pracowników

ROLE ZESPOŁOWE

 • koncepcja ról zespołowych
 • jak określić rolę w zespole?

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM O RÓŻNYCH TYPACH OSOBOWOŚCI

 • komunikacja i motywowanie pracowników w zespole zróżnicowanym
 • twoje preferencje komunikacyjne i motywacyjne
 • czego unikać, by nie demotywować swojego zespołu

ASERTYWNOŚĆ – CZYM JEST, A CZYM NIE JEST?

 • idea i zasady zachowania asertywnego
 • osobowość a asertywność – cechy człowieka asertywnego
 • odróżnienie asertywności od zachowań agresywnych, manipulacyjnych lub uległych
 • inteligencja emocjonalna i inteligencja społeczna a asertywność
 • czy każdy może być asertywny?

MAPA ASERTYWNOŚCI, MOJE PRAWA I ICH OBRONA

 • mapa asertywności – kwestionariusz diagnozujący obszary, w jakich obszarach uczestnik przyjmuje postawę asertywną, a w jakich nie
 • lista moich praw – co oznaczają one w rzeczywistości
 • obrona moich praw w sytuacjach społecznych i osobistych

ASERTYWNOŚĆ A MYŚLENIE O SOBIE

 • praca nad poczuciem własnej wartości uczestników – analiza mocnych stron
 • czym jest monolog wewnętrzny i jak nad nim pracować, by myśleć asertywnie
 • ćwiczenia z komunikacji werbalnej i niewerbalnej w mówieniu o sobie – asertywna autoprezentacja
 • budowanie pozytywnego wizerunku siebie w oparciu o własne zasoby
 • co utrudnia mi bycie asertywnym?
 • pojęcie granic osobistych – wyznaczanie własnych granic, respektowanie granic innych ludzi

TECHNIKI KOMUNIKACYJNE W ASERTYWNOŚCI

 • asertywność a komunikacja
 • zasady asertywnej komunikacji
 • umiejętność słuchania
 • mimika, gestykulacja, język ciała
Prowadzący: 

Marcin Wrzoskiewicz - Trener z wieloletnią praktyką w branży szkoleniowej i edukacyjnej. Prowadzi szkolenia, wykłady, wystąpienia i warsztaty rozwijające potencjał osobisty. Pracuje dla klientów w całej Polsce, również on-line. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich takich jak:

 • techniki radzenia sobie ze stresem,
 • komunikacja interpersonalna,
 • rozwój osobisty,
 • asertywność,
 • techniki radzenia sobie z emocjami,
 • rozwój inteligencji emocjonalnej,
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,
 • zarządzanie sobą w czasie,
 • zwiększenie pewności siebie,
 • motywowanie siebie i innych,
 • autoprezentacja,

Z wykształcenia humanista. Prowadzi wykłady i prelekcje na temat szeroko pojętej psychologii zdrowia, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, zarządzania energią, zarządzania stresem i emocjami. Ma doświadczenie w zakresie szkoleń związanych z obsługą klienta, technikami sprzedaży, telemarketingiem. W swojej pracy oprócz teorii wykorzystuje praktykę i wiedzę, którą zdobył jako handlowiec w branży ubezpieczeniowej (PZU) i motoryzacyjnej (Mercedes-Benz). W trakcie szkoleń inspiruje słuchaczy do trenowania kreatywności i twórczego potencjału we wszystkich obszarach życia. Na co dzień pasjonat  psychologii, efektywności osobistej i górskich wędrówek.

Cena: 

450 zł/os.

Kontakt: 

Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE
tel.: +48 42 29 95 633
ckpkursy@ahe.lodz.pl

Uwagi: 

Certyfikat wydawany jest w w wersji elektronicznej.

Certyfikat w wersji papierowej to koszt dodatkowy 15zł/os.

Dodatkowe koszty: wysyłka certyfikatu na wskazany adres uczestnika.

WAŻNA INFORMACJA DLA FIRM - istnieje możliwość szkolenia zamkniętego dla pracowników firmy, w dni robocze. Prosimy o kontakt e-mail kursyinformatyczne@ahe.lodz.pl

Dolny pasek