Dodane przez mbielski -
Cel

Ten pięciodniowy kurs prowadzony przez instruktora jest przeznaczony przede wszystkim dla specjalistów IT, którzy mają pewne doświadczenie z systemem Windows Server. Jest przeznaczony dla profesjonalistów, którzy będą odpowiedzialni za zarządzanie tożsamością, siecią, pamięcią masową i mocą obliczeniową za pomocą systemu Windows Server i którzy muszą zrozumieć scenariusze, wymagania i opcje dostępne i mające zastosowanie do systemu Windows Server. Kurs uczy specjalistów IT podstawowych umiejętności administracyjnych wymaganych do wdrażania i obsługi systemu Windows Server w większości organizacji. Ten kurs jest zamiennikiem kursu WS-011.

Adresaci

Ten kurs jest przeznaczony dla specjalistów w dziedzinie technologii informatycznych (IT), którzy mają pewne doświadczenie w pracy z systemem Windows Server i szukają pojedynczego pięciodniowego kursu obejmującego podstawowe składniki i technologie administracyjne w systemie Windows Server 2019. Ten kurs pomaga również administratorom serwerów z poprzednich wersji systemu Windows Wersje serwerowe, aby zaktualizować swoją wiedzę i umiejętności związane z systemem Windows Server. Kurs jest również przeznaczony dla osób pełniących rolę centrum obsługi, które chcą przejść na konserwację serwerów.

Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu?

Czego się nauczysz?

 • Korzystania z technik i narzędzi administracyjnych w systemie Windows Server.
 • Implementowania usług tożsamości.
 • Zarządzania usługami infrastruktury sieciowej.
 • Konfigurowania serwerów plików i pamięci masowej.
 • Zarządzania maszynami wirtualnymi za pomocą wirtualizacji i kontenerów Hyper-V.
 • Wdrażania rozwiązań wysokiej dostępności i odzyskiwania po awarii.
 • Zastosowania funkcji bezpieczeństwa w celu ochrony krytycznych zasobów.
 • Konfigurowania usług pulpitu zdalnego.
 • Konfigurowania wdrożenia infrastruktury pulpitu opartej na maszynie wirtualnej.
 • Implementowania zdalnego dostępu i usług sieciowych.
 • Implementowania monitorowania usług i wydajności oraz rozwiązywania problemów.
 • Wykonywania uaktualnień i migracji związanych z usługami AD DS i pamięcią masową.
Tematyka kursu

1.Moduł:

Lekcje: 

 • Wstęp do Windows Server
 • Omówienie wersji Core
 • Omówienie zasad administracji i narzędzi w Windows Server

Laboratoria:

 • Instalacja i konfiguracja serwera Core
 • Konfiguracja i zarządzanie zdalne serwerami Windows.

2.Moduł: Omówienie usług identyfikacji tożsamości

Lekcje:

 • Przęgląd usługi Active Directory Domain Services.
 • Omówienie roli kontrolerów domeny w środowisku domenowym.
 • Przegląd usług Azure AD
 • Implementacja zasad grupy dla środowiska domenowego.
 • Omówienie usługi certyfikacji Active Directory.

Laboratoria:

 • Instalacja kontrolera domeny opartego o serwer Core
 • Konfiguracja zasad grupy dla komputerów i użytkowników w domenie.
 • Wdrażanie certyfikatów w oparciu o AD CA

3.Moduł: Usługi sieciowe używane w Windows Server

Lekcje:

 • Omówienie usługi DHCP
 • Omówienie usługi DNS
 • Omówienie usługi IPAM
 • Usługi zdalnego dostępu w Windows Server

Laboratoria:

 • Wdrażanie i konfiguracja protokołu DHCP
 • Wdrażanie i konfiguracja systemu DNS
 • Wdrażanie serwera proxy aplikacji sieci WWW

4.Moduł: Serwery plików i zarządzanie pamięcią masową w systemie Windows Server

Lekcje:

 • Woluminy i systemy plików w systemie Windows Server
 • Omówienie metod udostępniania w systemie Windows Server
 • Wdrażanie rozwiązania Storage Spaces (przestrzeni dyskowych) w systemie Windows Server
 • Omówienie systemu deduplikacji
 • Wdrażanie interfejsu iSCSI
 • Wdrażanie rozproszonego systemu plików

Laboratoria:

 • Wdrażanie rozwiązań pamięci masowej w systemie Windows Server
 • Wdrażanie deduplikacji danych
 • Konfiguracja magazynu iSCSI
 • Konfiguracja nadmiarowych przestrzeni dyskowych
 • Wdrażanie usługi Storage Spaces Direct

 

5.Moduł: Wirtualizacja Hyper-V i kontenery w systemie Windows Server

Lekcje:

 • Omówienie roli Hyper-V w systemie Windows Server
 • Konfiguracja maszyn wirtualnych
 • Zabezpieczanie wirtualizacji w systemie Windows Server
 • Omówienie konteneryzacji w systemie Windows Server
 • Wprowadzenie do platformy Kubernetes

 

Laboratoria:

 • Wdrażanie i konfiguracja wirtualizacji w systemie Windows Server
 • Tworzenie i konfigurowanie maszyn wirtualnych
 • Instalacja i konfiguracja kontenerów

 

6.Moduł: Wysoka dostępność systemu Windows Server

Lekcje:

 • Omówienie sposobów wdrożenia klastra wysokiej dostępności
 • Tworzenie i konfiguracja klastra pracy awaryjnej
 • Planowanie rozwiązań w zakresie wysokiej dostępności i odzyskiwania danych po awarii z wykorzystaniem maszyn wirtualnych funkcji Hyper-V

 

Laboratoria:

 • Wdrażanie klastra pracy awaryjnej
 • Konfiguracja pamięci masowej i tworzenie klastra
 • Wdrażanie i konfiguracja serwera plików o wysokiej dostępności
 • Sprawdzanie poprawności wdrożenia serwera plików o wysokiej dostępności

7.Moduł: Odzyskiwanie danych po awarii w systemie Windows Server

Lekcje:

 • Omówienie funkcji Hyper-V Replica
 • Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych w infrastrukturze Windows Server

Laboratoria:

 • Wdrażanie funkcji Hyper-V Replica
 • Wdrażanie funkcji Windows Server Backup
 • Przywracania danych za pomocą narzędzia Windows Server Backup

8.Moduł: Bezpieczeństwo systemu Windows Server

Lekcje:

 • Ochrona danych uwierzytelniających i dostępu uprzywilejowanego
 • JEA w systemie Windows Server
 • Zabezpieczanie i analiza ruchu w SMB
 • Zarządzanie aktualizacjami w systemie Windows Server

Laboratoria:

 • Konfiguracja zabezpieczeń w systemie Windows Server
 • Konfiguracja funkcji Windows Defender Credential Guard
 • Lokalizowanie problematycznych kont
 • Wdrażanie rozwiązania LAPS

9.Moduł: Usługi pulpitu zdalnego w systemie Windows Server

Lekcje:

 • Wprowadzenie do RDS
 • Konfiguracja wdrażania pulpitu opartego na sesji
 • Wprowadzenie do osobistych i połączonych pulpitów wirtualnych

Laboratoria:

 • Wdrażanie RDS w systemie Windows Server
 • Konfigurowanie ustawień kolekcji sesji i wykorzystywanie RDC
 • Konfiguracja szablonu pulpitu wirtualnego

10.Moduł: Dostęp zdalny i usługi internetowe w systemie Windows Server

Lekcje:

 • Omówienie sieci VPN
 • Omówienie usługi Always On VPN
 • Omówienie systemu NPS
 • Omówienie serwera WWW w systemie Windows Server

Laboratoria:

 • Wdrażanie sieci VPN w systemie Windows Server
 • Wdrażanie i konfiguracja serwera WWW

11.Moduł: Monitorowanie serwera i wydajności w systemie Windows Server

Lekcje:

 • Wprowadzenie do narzędzi do monitorowania systemu Windows Server
 • Korzystanie z monitora wydajności
 • Monitorowanie dzienników zdarzeń w celu rozwiązywania problemów

Laboratoria:

 • Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z systemem Windows Server
 • Ustanowienie bazowego poziomu wydajności
 • Identyfikacja źródła problemu z wydajnością

12.Moduł: Aktualizacja i migracja w systemie Windows Server

Lekcje:

 • Migracja AD DS
 • Usługa migracji pamięci masowej
 • Narzędzia do migracji systemu Windows Server

Laboratoria:

 • Migracja serwera
 • Wdrażanie usługi migracji pamięci masowej
Prowadzący

Autoryzowany Trener Microsoft.

Obraz
ntgroup
Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE
tel.: +48 42 29 95 633
ckpkursy@ahe.lodz.pl

Uwagi

Wymagania wstępne:

 • Znajomość koncepcji związanych z usługą Active Directory Domain Services oraz podstaw systemu Windows Server,
 • Wiedza w zakresie podstawowych technologii sieciowych, takich jak adresowanie IP, rozpoznawanie nazw i protokół takich jak DHCP.
 • Doświadczenie w pracy z Microsoft Hyper-V i zrozumienie podstawowych koncepcji dotyczących wirtualizacji serwerów,
 • Znajomość podstawowych najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa,
 • Praktyczne doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows, takimi jak Windows 10 lub Windows 11,
 • Podstawowe doświadczenie w pracy z Windows PowerShell.

Szkolenie posiada gwarancję satysfakcji co oznacza, że w przypadku uzasadnionego niezadowolenia ze szkolenia (tematyka szkolenia, nieodpowiednie prowadzenie przez trenera) zobowiązujemy się do powtórzenia szkolenia w dogodnym dla obu stron terminie, ze zmianą trenera bez kosztów. Podstawę do powtórzenia szkolenia stanowi analiza ankiet końcowych wypełnianych przez uczestników.

Firma NT GROUP Sp. z o.o. jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT.

 

Szkolenie dostępne w formie kursu STACJONARNEGO w sali szkoleniowej lub warsztatów ONLINE z trenerem w czasie rzeczywistym.

Uczestnik kursu otrzymuje skrypt i zestaw plików, na których są wykonywane ćwiczenia podczas szkolenia.

Materiały są w języku angielskim. Szkolenie jest prowadzone w języku polskim.

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu Pearson VUE
Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi.           

Jeżeli masz pytania napisz ckpkursy@ahe.lodz.pl lub zadzwoń tel.: +48 42 63 15 892

Miejsce:
ul. Pomorska 65, 90-218 Łódź lub ONLINE
Oceń kurs/szkolenie
4.8
Średnia ocena: 4.9 (Liczba ocen: 6)