Kiedy rozpoczyna się rekrutacja i do kiedy można zapisywać się na studia?

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

  • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
  • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

 

Kto może zapisać się na studia podyplomowe?

W zależności od kierunku, wymagamy od kandydatów wykształcenia na różnym poziomie. W opisie każdego kierunku znajdują się „wymagane dokumenty”, które stanowią podstawę przyjęcia na studia podyplomowe.

 

Ile kosztują studia podyplomowe?

Koszt całkowity studiów znajduje się bezpośrednio pod nazwą wybranego kierunku.

Podczas wybierania kierunku należy wskazać także miejsce realizowania zajęć stacjonarnych (po lewej stronie; w wypadku kierunku oferowanego zarówno w Łodzi, Filiach jak i Ośrodkach Regionalnych).

 

Ile trwają studia i czy mogę je szybciej skończyć?

Najczęściej studia podyplomowe trwają 2 lub 3 semestry. Jest to zależne od zakresu tematycznego danego kierunku. Regulacje prawne, do których przestrzegania zobligowane są uczelnie wyższe określają ściśle czas trwania semestrów.

 

Czy można płacić za studia w ratach?

Zgodnie z umową, studia, które trwają:

  • 2 semestry – płatność w 8 ratach
  • 3 semestry – płatność w 10 ratach
  • 4 semestry – płatność w 20 ratach

Płatność następuje przez kolejne miesiące, bez przerw na przerwę wakacyjną.

 

Czy mogę studiować dwa kierunki równolegle?

Tak, zwłaszcza w sytuacji wyboru kierunków on-line. Studia w formie e-learningu (on-line) nastawione są na kształcenie indywidualne. Daje to Uczestnikowi swobodę i możliwość realizowania dwóch lub więcej kierunków równolegle.

Natomiast, w trakcie studiów, realizowane są także zajęcia stacjonarne. Wtedy Uczestnik decyduje, które zajęcia zrealizuje stacjonarnie a które w kontakcie indywidualnym z dydaktykiem.

 

Potrzebuję fakturę za studia podyplomowe.

Proszę o kontakt mailowy z P. Izabellą Starzyńską izas@ahe.lodz.pl

 

Pracodawca chce mi sfinansować studia. Jak to zrobić?

Należy ze strony https://www.ckp-lodz.pl/dokumenty-do-pobrania pobrać stosowne dokumenty. Szczegóły dofinansowania ustala się z P. Izabellą Starzyńską izas@ahe.lodz.pl +42 2995608

Ile wynosi wpisowe?

Nie mamy opłaty wpisowej.  0 zł.

 

Czy studia podyplomowe są opodatkowane?

Nie.

 

Czy na studiach podyplomowych są legitymacje?

Na studiach podyplomowych nie ma legitymacji studenckiej.

 

Co to jest WPS?

Jest to Wirtualny Pokój Studenta.

  • Na etapie rekrutacji, służy do pobrania wymaganych dokumentów.
  • Na etapie studiowania to pewnego rodzaju prywatne konto internetowe, dzięki któremu można uzyskać wszelkie informacje na temat salda, ocen jak i życia Uczelni.

 

Gdzie znajdę plan zajęć?

Plany zajęć wysyłane są drogą e-mail na adresy wskazane w procesie rekrutacji. Prosimy nie sugerować się planami zamieszczonymi w WPS.

 

Czy mogę zaliczyć praktyki w poczet pracy zawodowej?

Tak, o ile opiekun praktyk wyrazi na to zgodę. Uczestnik zobowiązany uzupełnić wniosek o zaliczenie praktyk w poczet pracy zawodowej (załącznik poniżej) oraz dostarczyć zaświadczenie z miejsca pracy.

 

Jakie są wytyczne do pisania pracy dyplomowej?

Wszystkie wytyczne Uczestnik otrzymuje w trakcie trwania nauki. Treść merytoryczną ustala się w kontakcie indywidualnym z promotorem.

Praca dyplomowa musi spełniać wymogi formalne - musi zawierać poprawnie uzupełnioną pierwszą stronę, oświadczenie (trwale wszyta ostatnia strona pracy dyplomowej) oraz płytę z nagraną pracą. Wytyczne do pisania pracy znajdują się poniżej, w załącznikach.

W razie wątpliwości dot. nr indeksu, wydziału itp. prosimy o kontakt z CKP.

 

Czy warto się zapisać na studia podyplomowe?

Zdecydowanie tak! Przepisy oświatowe zmieniają się w ostatnich latach dynamicznie. Istnieje prawdopodobieństwo, że kwalifikacje zawodowe skierowane do nauczycieli, które obecnie można uzyskać po ukończeniu studiów podyplomowych, będą możliwe do uzyskania wyłącznie po ukończeniu kształcenia trwającego 5 lat.

Przykładem może być np. kierunek studiów „Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna”, który możliwy był do zrealizowania w formie studiów podyplomowych do dnia 30.09.2019 r., a od dnia 1.10.2019 r. po zmianie przepisów dostępny do realizacji jest wyłącznie w postaci 5-letnich jednolitych studiów magisterskich.

Warto pamiętać, że wszystkie osoby, które rozpoczną kształcenie jeszcze przed zmianą przepisów, uzyskają kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia dożywotnio.

 

Czy prace podyplomowe przechodzą przez Jednolity System Antyplagiatowy?

Z JSA mogą korzystać bezpłatnie (finansowany jest przez MEN) promotorzy prac dyplomowych i doktorskich krajowych uczelni i instytutów,  które nadają tytuły zawodowe i stopnie naukowe. Dlatego prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i doktorskie są analizowane przez to narzędzie. Studia podyplomowe nie nadają tytułów zawodowych ani stopni naukowych. W zasobach JSA nie są więc gromadzone prace podyplomowe. Ale dzięki temu systemowi można sprawdzić podobieństwo pracy podyplomowej do wszelkich innych prac opublikowanych wcześniej.

 

Brakuje odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie? Napisz do nas ckp@ahe.lodz.pl

Centrum Kształcenia Podyplomowego
 

Dolny pasek