KONTAKT

ZAPISZ SIĘ

Typ: 
Kursy specjalistyczne
Cel kształcenia: 

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonania badania spirometrycznego i wstępnej oceny wyniku badania u pacjentów w różnym wieku i w różnym stanie zdrowia.

Program: 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 86 godzin dydaktycznych:
*zajęcia teoretyczne – 36 godzin
*zajęcia praktyczne – 50 godzin

Czas trwania: 
2 miesiące
Planowana data rozpoczęcia: 
23 września 2023 r.
Wymagane dokumenty: 

Kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Cena: 
550 zł
Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu: 

1. Wykonanie badania spirometrycznego u dziecka i dokonanie wstępnej oceny wyniku badania.
2. Wykonanie badania spirometrycznego u dorosłego i dokonanie wstępnej oceny wyniku badania.
3. Wykonanie testu bronchodilatacyjnego.   
4. Edukacja chorego i/lub jego opiekunów w zakresie monitorowania choroby układu oddechowego.   
5. Edukacja chorego i/lub jego opiekunów w zakresie profilaktyki chorób układu oddechowego.

Dolny pasek