Dodane przez mbielski -
Cel

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonania badania spirometrycznego i wstępnej oceny wyniku badania u pacjentów w różnym wieku i w różnym stanie zdrowia.

Program

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 86 godzin dydaktycznych:
*zajęcia teoretyczne – 36 godzin
*zajęcia praktyczne – 50 godzin

Wymagane dokumenty

Kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Czas trwania
2 miesiące
Cena

550 zł

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu
  1. Wykonanie badania spirometrycznego u dziecka i dokonanie wstępnej oceny wyniku badania.
  2. Wykonanie badania spirometrycznego u dorosłego i dokonanie wstępnej oceny wyniku badania.
  3. Wykonanie testu bronchodilatacyjnego.   
  4. Edukacja chorego i/lub jego opiekunów w zakresie monitorowania choroby układu oddechowego.   
  5. Edukacja chorego i/lub jego opiekunów w zakresie profilaktyki chorób układu oddechowego.