Dodane przez mbielski -
Cel

Szkolenie obejmuje kwestie psychologiczne w pracy nauczyciela. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy umożliwiającej radzenie sobie w trudnych, stresujących sytuacjach powodujących wypalenie.

Adresaci

Wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem swoich kompetencji.

Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu?

Po szkoleniu uczestnik rozróżnia stres pozytywny i negatywny. Zna czynniki stresujące w swojej pracy oraz wie czym jest wypalenie zawodowe i jak mu przeciwdziałać. Rozumie pozytywną rolę stresu w budowaniu zasobów i odwagi w codziennych trudnych sytuacjach. Rozpoznaje swój sposób reakcji na stres oraz symptomy odczuwanego stresu. potrafi wykorzystać techniki zapobiegające wypaleniu. Przede wszystkim, skutecznie radzi sobie ze stresem i ma kontrolę nad czynnikami wywołującymi stres zawodowy.

Tematyka kursu

JAKI JESTEM? – CHARAKTER, WYZNAWANE WARTOŚCI

 • charakter
 • typy charakteru
 • cechy charakteru cenione przez pracodawców
 • wartości – definicja
 • hierarchia wartości
 • życie osobiste
 • samorealizacja

MÓJ POTENCJAŁ – KOMPETENCJE OSOBOWE

 • pojęcie kompetencji
 • podział kompetencji
 • udane życie zawodowe
 • zarządzanie osobistymi kompetencjami

SAMOOCENA, CZYLI POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI

 • obraz własnej osoby
 • wpływ na nasze zachowanie w życiu zawodowym i osobistym
 • filary samooceny
 • rodzaje samooceny
 • objawy niskiej samooceny
 • zasady ułatwiające podniesienie poczucia własnej wartości

ASERTYWNOŚĆ - JAK NAUCZYĆ SIĘ SZANOWAĆ SIEBIE I INNYCH

 • czym jest asertywność?
 • asertywność w pracy, relacje ze współpracownikami i przełożonymi
 • czy jesteś asertywny?
 • wskazówki i ćwiczenia prezentujące właściwe zachowania asertywne w relacjach zawodowych
 • rozpoznawanie zachowań
 • trening asertywności

CO Z TĄ INTELIGENCJĄ?

 • pojęcia inteligencji
 • klasyczne teorie inteligencji
 • rozszerzone koncepcje inteligencji
 • inteligencja emocjonalna
 • inteligencja emocjonalna w pracy - dlaczego jest ważna?
 • co to znaczy - być inteligentnym?

ANTYSTRESOWY STYL ŻYCIA

 • stres – czym właściwie jest
 • rodzaje stresu
 • wpływ stresu na organizm
 • zrozumienie mechanizmów stresu
 • co mnie stresuje w pracy? na co mamy wpływ, a co jest poza naszą kontrolą?
 • równowaga między życiem, a pracą

SYNDROM STRESU ZAWODOWEGO I WYPALENIA ZAWODOWEGO

 • mechanizm stresu
 • dlaczego nauczyciele są szczególnie narażeni na stres?
 • kluczowe czynniki wywołujące stres
 • moja osobowość a radzenie sobie ze stresem
 • sposoby i style radzenia sobie z nadmiernym stresem
 • wypalenie zawodowe – definicja, przyczyny
 • fazy wypalenia wg Maslach
 • autodiagnoza obecnej sytuacji – test
 • sposoby zapobiegania wypaleniu

PLAN DZIAŁANIA

 • jeśli nie wiesz, dokąd zmierzasz to na pewno tam nie dotrzesz
 • określanie celów i skutecznych metod ich osiągania
 • dlaczego warto planować?
 • cechy dobrego planu
 • gotowość do zmiany
 • gospodarowanie czasem
 • jak się zmotywować do działania?
 • typologia pracownika a sposoby motywowania
Prowadzący
Obraz
Marcin Wrzoskiewicz

Marcin Wrzoskiewicz - Trener z wieloletnią praktyką w branży szkoleniowej i edukacyjnej. Prowadzi szkolenia, wykłady, wystąpienia i warsztaty rozwijające potencjał osobisty. Pracuje dla klientów w całej Polsce, również on-line. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich takich jak:

 • techniki radzenia sobie ze stresem,
 • komunikacja interpersonalna,
 • rozwój osobisty,
 • asertywność,
 • techniki radzenia sobie z emocjami,
 • rozwój inteligencji emocjonalnej,
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,
 • zarządzanie sobą w czasie,
 • zwiększenie pewności siebie,
 • motywowanie siebie i innych,
 • autoprezentacja,

Z wykształcenia humanista. Prowadzi wykłady i prelekcje na temat szeroko pojętej psychologii zdrowia, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, zarządzania energią, zarządzania stresem i emocjami. Ma doświadczenie w zakresie szkoleń związanych z obsługą klienta, technikami sprzedaży, telemarketingiem. W swojej pracy oprócz teorii wykorzystuje praktykę i wiedzę, którą zdobył jako handlowiec w branży ubezpieczeniowej (PZU) i motoryzacyjnej (Mercedes-Benz). W trakcie szkoleń inspiruje słuchaczy do trenowania kreatywności i twórczego potencjału we wszystkich obszarach życia. Na co dzień pasjonat psychologii, efektywności osobistej i górskich wędrówek.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE
tel.: +48 42 29 95 633
ckpkursy@ahe.lodz.pl

Uwagi

*UWAGA: JEST MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA KURSU WE WSKAZANYM TERMINIE NA PROŚBĘ I ZGŁOSZENIE GRUPY INDYWIDUALNEJ PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY.

Certyfikat wydawany jest w w wersji elektronicznej.

Certyfikat w wersji papierowej to koszt dodatkowy 15zł/os.

Dodatkowe koszty: wysyłka certyfikatu na wskazany adres uczestnika.