Dodane przez mbielski -
Cel

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania czynności zawodowych w pracowni endoskopowej oraz do sprawowania opieki nad pacjentem przed i po endoskopiach.

Program

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 133 godzin dydaktycznych:
*zajęcia teoretyczne – 63 godziny
*zajęcia praktyczne – 70 godzin

Wymagane dokumenty

Kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Czas trwania
2 miesiące
Cena
700 zł
Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu

1. Planowanie i realizacja opieki nad pacjentem poddawanym procedurze endoskopowej.
2. Przygotowywanie aparatury i dodatkowego instrumentarium do procedur endoskopowych.
3. Asystowanie do diagnostycznych i terapeutycznych procedur endoskopowych.
4. Dekontaminacja aparatury i sprzętu wielorazowego.
5. Zabezpieczanie i utrwalanie materiału pobranego od pacjenta do badań mikrobiologicznych, cytologicznych i histopatologicznych.
6. Prowadzenie dokumentacji medycznej.
7. Współuczestniczenie w elektronicznej archiwizacji danych w celach naukowych.
8. Edukacja chorego i rodziny w zakresie przygotowywania się do badań i zabiegów endoskopowych.
9. Zapobieganie powikłaniom związanym z badaniami i zabiegami endoskopowymi.
10. Przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z pracą w pracowni endoskopii.

Oceń kurs/szkolenie
4.7
Średnia ocena: 4.7 (Liczba ocen: 12)