Dodane przez mbielski -
Cel

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z różnymi technikami tworzenia prac i kompozycji, których motywem przewodnim są rośliny lub w których rośliny są wykorzystywane – począwszy od obrazków na drewnie z nici, poprzez kartki udekorowane kompozycjami z kolorowych pasków i kompozycje z koralików, kwiaty z bibuły, aż po kompozycje z wykorzystaniem mchu, ogrody w szkle i hortiterapię. Kurs ma charakter warsztatów, a zatem każdy z jego uczestników będzie miał możliwość samodzielnego wykonania takiej pracy przy wykorzystaniu zaprezentowanych technik.

Adresaci

Adresatem kursu może być każdy, kto pragnie pogłębić swoje umiejętności w tworzeniu prac i kompozycji z motywem przewodnim jakim są rośliny. Kurs szczególnie adresowany jest do absolwentów studiów podyplomowych dotyczących Arteterapii, jest uzupełnieniem i poszerzeniem zdobytych umiejętności o kreatywne techniki wykorzystujące motyw roślinny. Kurs jest adresowany do osób, które w swojej pracy zawodowej będą mogli wykorzystać poznane techniki podnosząc swoje kompetencje i konkurencyjność na rynku pracy. Jednak jest on adresowany również do osób, które w ramach rozwoju osobistego chcą poznać nowe techniki, aby podnieść swoje umiejętności manualne do tworzenia prac i kompozycji, wykorzystywanych później w życiu codziennym, np. tworzenie kartek okolicznościowych z życzeniami, tworzenie kompozycji roślinnych z kwiatów ciętych lub roślin doniczkowych, tworzenie własnych obrazów z mchu lub „ogrodu w słoiku”. I wreszcie, kurs jest adresowany do wszystkich, którzy chcą połączyć umiejętności manualne ze światem roślin i w ten sposób stworzyć dla siebie nową formę pozbywania się codziennych napięć i stresu.

Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu?

Kurs daje możliwość zdobycia nowych umiejętności manualnych przy tworzeniu prac i kompozycji, których motywem przewodnim są rośliny. Łącząc te umiejętności ze światem roślin każdy uczestnik może podnieść swoje kompetencje zawodowe, a tym samym zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy, a także stworzyć dla siebie nową formę pozbywania się codziennych napięć i stresu.

Kurs oferuje szeroki zakres zagadnień związanych z fitoarteterapią – od tworzenia kartek okolicznościowych i małych obrazków poprzez kwiaty z bibuły i kompozycje w szkle, aż do komponowania założeń ogrodowych.

Tematyka kursu

Zagadnienia realizowane podczas kursu:

1. String Art - kompozycje, obrazki z nici na drewnie.

2. Tworzenie kompozycji (drzewko szczęścia) z koralików lub naturalnych kamieni.

3. Technika quillingu - tworzenie np. kartek okolicznościowych, obrazów z kolorowych pasków papieru.

4. Kwiaty z bibuły.

5. Kompozycje roślinne: „las w słoiku”, „ogród w szkle”.

6. Kompozycje z mchu.

7. Sztuka układania bukietów.

8. Kompozycje z roślin doniczkowych.

9. Hortiterapia – „terapia ogrodem”: rodzaje hortiterapii, zasady kompozycji i style ogrodowe, ogrody specjalnego przeznaczenia, ogrody sensoryczne, ogrody tematyczne.

10. Inne techniki: akwarela botaniczna, malowanie na szkle, kompozycje z roślin suszonych.

Zajęcia prowadzone podczas kursu mają głównie charakter warsztatowy, a każdy z uczestników kursu samodzielnie wykonuje różne kompozycje, które stają się jego własnością. Po zakończonych zajęciach każdy uczestnik otrzymuje własnoręcznie wykonaną kompozycję:

- obrazek String Art.,

- kartkę okolicznościową wykonaną techniką quillingu,

- bukiet kwiatów z bibuły,

- ogród w szkle/las w słoiku,

- drzewko szczęścia wykonane z koralików,

- kompozycję z mchu.

Prowadzący

dr Agnieszka Janiak-Heythausen - doktor nauk biologicznych w specjalności: ekologia roślin projektantka ogrodów, botanik.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Ochrona Środowiska specjalności Konserwatorska Ochrona Przyrody (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Łódzki, 1999r.). Doktor nauk biologicznych w specjalności: Ekologia Roślin (Studium Doktoranckie Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, 2004r.). W latach 2003-2004 pracowała jako asystent w Katedrze Geobotaniki i Ekologii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego. W roku 2004 jako wolontariuszka w Palmiarni Ogrodu Botanicznego w Łodzi zajmowała się edukacją przyrodniczą oraz pielęgnacją i uprawą roślin egzotycznych. W latach 2004-2009 pracowała jako specjalista w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi, gdzie poza prowadzeniem edukacji przyrodniczej zdobywała doświadczenie w zakresie uprawy roślin rodzimych i egzotycznych, a także ogrodnictwa i projektowania ogrodów. W latach 2010-2023 była pracownikiem Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. W latach 2016-2018 pełniła również funkcję prodziekana tworzonego kierunku Ochrona Środowiska w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Od 2023 roku jest nauczycielem biologii oraz ekologii w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym.

W okresie związanym z Uniwersytetem Łódzkim prowadziła wiele zarówno laboratoryjnych, jak i terenowych zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku Biologii, Ochrony Środowiska i Geografii, m.in. z zakresu botaniki, ekologii roślin, fitogeografii i fitosocjologii.

W roku 2002 odbyła staż naukowy na Uniwersytecie Tras-Os-Montes w Vila Real

w Portugalii, gdzie współpracowała w trzech międzynarodowych projektach badawczych: Flora and vegetation of the Douro Valley; Flora of the North of Portugal, Phytoclimatologic characterization of the North of Portugal.

Dziedziny, w których się specjalizuje to: botanika, ekologia roślin, ekologia, fitosocjologia, fitogeografia, geobotanika, bryologia, projektowanie ogrodów i terenów zieleni, edukacja przyrodnicza.

Jej pasja to przyroda, botanika, ogrody, ekologia, edukacja przyrodnicza, turystyka, kultura latynoamerykańska.

Motto życiowe: być zawsze zadowolonym z życia bez względu na to, co to życie przynosi oraz zawsze słuchać i starać się zrozumieć drugiego człowieka.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE
tel.: +48 42 29 95 633
ckpkursy@ahe.lodz.pl

Uwagi

Ilość godzin kursu: 40 godzin zegarowych, prowadzonych w formie zajęć praktycznych (warsztatowych).

Tryb zajęć – stacjonarny;

Realizacja kursu w weekendy – co drugi weekend (np. 7 godzin w sobotę + 6 godzin w niedzielę).

Miejsce:
ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódź