Dodane przez mbielski -
Cel

Celem warsztatu jest pomóc uczestnikom zrozumieć, rozpoznać i wykorzystać swoje mocne strony w celu zwiększenia samoświadomości, pewności siebie, efektywności zarówno w życiu osobistym i zawodowym.

Adresaci
 • Pracownicy i menedżerowie w firmach: Warsztat może być skierowany do pracowników na różnych szczeblach hierarchii w firmach. Pomaga pracownikom lepiej poznać swoje umiejętności i talenty, co może prowadzić do zwiększenia zaangażowania i efektywności w miejscu pracy. Dla menedżerów może to być również narzędzie do lepszego rozumienia swoich pracowników i skutecznego zarządzania zespołem.
 • Studenci i absolwenci: Młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy mogą skorzystać z warsztatu ,aby odkryć swoje unikalne talenty i zidentyfikować odpowiednią ścieżkę kariery.
 • Osoby szukające zmiany kariery: Osoby, które chcą zmienić zawód lub karierę, mogą skorzystać z warsztatu, aby ocenić swoje umiejętności i odkryć obszary, w których mają największy potencjał sukcesu.
 • Osoby pragnące rozwoju osobistego: Warsztat może być również atrakcyjny dla osób szukających rozwoju osobistego i zrozumienia swoich wartości oraz pasji.
 • Grupy zespołowe i organizacje: Warsztat może być skierowany do grup zespołowych w organizacjach, aby umożliwić lepsze zrozumienie i wykorzystanie mocnych stron poszczególnych członków zespołu w celu zwiększenia efektywności i współpracy.
 • Osoby szukające równowagi między życiem zawodowym a osobistym: Warsztat może być pomocny dla osób pragnących znaleźć harmonię między życiem zawodowym a osobistym, wykorzystując swoje mocne strony do osiągnięcia równowagi i satysfakcji.
 • Nauczyciele i trenerzy: Osoby pracujące w dziedzinie edukacji lub treningu również mogą skorzystać z warsztatu, aby lepiej zrozumieć swoje mocne strony i jak je wykorzystać do efektywniejszego nauczania i wsparcia innych.

Coachowie do wspierania swoich klientów uczestniczących w procesach coachingowych.

Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu?

Udział w warsztacie może przynieść wiele korzyści, zwłaszcza jeśli wykorzysta się swoje mocne strony w procesie uczestnictwa. Oto kilka korzyści związanych z wykorzystaniem swoich mocnych stron podczas uczestnictwa w warsztacie:

 • Skuteczniejsza nauka: Wykorzystanie swoich mocnych stron pozwala lepiej przyswajać wiedzę i umiejętności, co skutkuje bardziej efektywnym uczeniem się na warsztacie.
 • Prowadzenie przykładem: Działając zgodnie z własnymi mocnymi stronami, można stać się inspiracją i przykładem dla innych uczestników, co wspiera budowanie pozytywnego i wspierającego środowiska w grupie.
 • Większa samoświadomość: Wykorzystując mocne strony, można lepiej poznać samego siebie, swoje talenty i unikalne umiejętności, co prowadzi do większej samoświadomości.
 • Zwiększenie pewności siebie: Wykorzystywanie swoich mocnych stron podczas warsztatu pomaga zwiększyć pewność siebie i poczucie własnej wartości.
 • Kreatywność i innowacyjność: Mocne strony często są związane z kreatywnością i innowacyjnością, co może przyczynić się do bardziej twórczego podejścia do rozwiązywania problemów na warsztacie.
 • Efektywna współpraca: Działając zgodnie z własnymi mocnymi stronami, można efektywniej współpracować z innymi uczestnikami warsztatu, co przynosi korzyści dla całego zespołu .
 • Motywacja do działania: Wykorzystując swoje mocne strony, można odczuwać większą motywację do wykonywania zadań a tym samym większego zaangażowania .
 • Lepsza radzenie sobie z wyzwaniami: Mocne strony mogą pomóc w lepszym radzeniu sobie z wyzwaniami i trudnościami, które mogą pojawić w realizacji celów i zadań .
 • Rozwój umiejętności: Wykorzystując swoje mocne strony, można wzmocnić i rozwijać istniejące umiejętności, co przekłada się na postęp i rozwój osobisty.
 • Pozytywny wpływ na innych: Używanie swoich mocnych stron może pozytywnie wpłynąć na innych współpracowników czy bliskie osoby w celu budowania wartościowych relacji . Podsumowując, wykorzystanie swoich mocnych może prowadzić do głębszej samoświadomości, lepszego radzenia sobie z wyzwaniami, większej pewności siebie oraz pozytywnego wpływu na innych.

Opis programu:

 • Wprowadzenie:
 • Przedstawienie celu i korzyści z uczestnictwa w warsztacie Wyjaśnienie, czym są mocne strony i jakie znaczenie mają w rozwoju osobistym i zawodowym.
 • Identyfikacja mocnej strony wykorzystywanej w sposób świadomy
 • Grupowe dyskusje i wymiana poglądów
 • Wykorzystanie mocnych stron w życiu codziennym: ćwiczenie z inicjatywą
 • Identyfikacja mocnych stron – mapa
 • Ważny cel – ćwiczenie inicjatywa cd
 • Kreowanie planu rozwoju:
 • Uczestnicy tworzą indywidualne plany rozwoju oparte na wykorzystaniu mocnych stron.
 • Określenie celów rozwojowych i działań, które pomogą w lepszym wykorzystaniu potencjału mocnych stron.
 • Podsumowanie kluczowych wniosków i odkryć uczestników.
Tematyka kursu

Na warsztacie uczestnicy mogą nauczyć się wielu wartościowych rzeczy, które pomogą im w lepszym rozumieniu siebie, wykorzystywaniu swoich mocnych stron i osiąganiu większej satysfakcji w życiu. Oto kilka kluczowych rzeczy, które uczestnicy mogą się nauczyć na takim warsztacie:

 • Identyfikacji swoich mocnych stron: Uczestnicy dowiedzą się, jak zidentyfikować i nazwać swoje główne talenty, umiejętności i cechy charakteru, które stanowią ich mocne strony.
 • Rozwoju samoświadomości: Poprzez analizę i zrozumienie swoich mocnych stron, uczestnicy zwiększą swoją samoświadomość, co pozwoli na bardziej świadome podejmowanie decyzji i lepsze wykorzystanie swojego potencjału.
 • Wykorzystania mocnych stron w codziennym życiu: Nauczenie się, jak wykorzystać swoje mocne strony w pracy, w relacjach międzyludzkich, a także w realizacji swoich celów i pasji.
 • Rozwoju pewności siebie: Wykorzystywanie mocnych stron prowadzi do większej pewności siebie, co pozwala na odważniejsze podejmowanie wyzwań i podejmowanie działania.
 • Zwiększenia motywacji i zaangażowania: Wykorzystanie mocnych stron pozwala na większe zaangażowanie w wykonywane zadania, co wpływa na większą motywację do działania.
 • Lepszej komunikacji: Poznanie swoich mocnych stron umożliwia również skuteczniejszą komunikację z innymi, co prowadzi do lepszego porozumienia i budowania bardziej satysfakcjonujących relacji.
 • Radzenia sobie z wyzwaniami: Wykorzystywanie mocnych stron może pomóc w lepszym radzeniu sobie z wyzwaniami i trudnościami, które mogą pojawić się w życiu.
 • Kreowania harmonii w życiu: Nauczenie się wykorzystywania mocnych stron pozwala na lepszą harmonię między życiem zawodowym a osobistym, co przekłada się na większe zadowolenie.
 • Kreowania planu rozwoju: Uczestnicy będą mieli szansę stworzyć spersonalizowany plan rozwoju, który wykorzystuje mocne strony do osiągania swoich celów i marzeń.
Prowadzący
Obraz
Edyta Kołodziej

Edyta Kołodziej - coach , trener biznesu. Akredytowany coach przez : International Coach Federation (ICF) na poziomie Profesional Certified Coach (PCC). Ponad 1800 godzin doświadczenia w relacjach indywidualnych i grupowych. Trenerka biznesu i twórca autorskich narzędzi coachingowych.Jako ekspert HR posiada doświadczenie w obszarach: doradztwa kadrowego, rekrutacji oraz rozwoju pracowników i szkoleń. Planowała i organizowała procesy rozwojowe i szkoleniowe dla całych struktur sprzedażowych. W ramach projektu Projekt Customer Care Uniwersity zostało przeszkolonych trzy tysiące pracowników. Odpowiadała za proces rekrutacji i rozwój trenerów wewnętrznych. Ma ponad 22 letnie doświadczenie współpracy z firma Orange Polska na stanowiskach kierowniczych z obszaru Sprzedaży i Obsługi oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, indywidualnych i grupowych , ponad 30 tysięcy godzin. Prowadziła proces rozwoju trenerów prowadząc superwizje rozwojowe i certyfikujące. Na stanowisku Kierownika Sekcji Treningu zarządzała zespołem trenerskim, realizowała proces rekrutacji i wdrożenia do pracy poprzez prowadzenie TtT oraz superwizje rozwojowe . Zarządzała również 32-osobowym zespołem obsługi klienta.  

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE
tel.: +48 42 29 95 633
ckpkursy@ahe.lodz.pl

Miejsce:
ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódź