Dodane przez mbielski -
Cel

Celem kształcenia jest nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych do opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą nowotworową i jego rodziną.

Program

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 240 godzin dydaktycznych:
*zajęcia teoretyczne – 135 godzin
*zajęcia praktyczne – 105 godzin

Wymagane dokumenty

- kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
- zaświadczenie o 6-miesięcznym stażu pracy w zawodzie

Czas trwania
5 miesięcy
Cena

1700 zł

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu
 1. Przygotowanie pacjenta do leczenia systemowego, radioterapii i leczenia chirurgicznego.
 2. Pielęgnowanie chorego w trakcie leczenia systemowego, radioterapii i leczenia chirurgicznego.
 3. Zakładanie i pielęgnowanie wkłuć dożylnych i obsługa portów naczyniowych.
 4. Podawanie leków przeciwnowotworowych wg zleconych schematów leczenia systemowego.
 5. Postępowanie w przypadku wynaczynienia leku cytostatycznego.
 6. Postępowanie pielęgniarskie w przypadku wystąpienia objawów ubocznych choroby nowotworowej lub leczenia przeciwnowotworowego.
 7. Edukowanie chorego i jego rodziny w zakresie żywienia podczas leczenia przeciwnowotworowego.
 8. Przygotowanie do samoopieki i samopielęgnacji chorego, a w trakcie i po zakończeniu leczenia systemowego.
 9. Pielęgnowanie chorego w trakcie leczenia promieniami jonizującymi.
 10. Prowadzenie profilaktyki i pielęgnacji wczesnych skórnych odczynów popromiennych.
 11. Zapobieganie skutkom ubocznym leczenia promieniami jonizującymi.
 12. Pielęgnowanie chorego w trakcie leczenia chirurgicznego.
 13. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych pacjentów leczonych chirurgicznie.
 14. Pielęgnowanie chorego cierpiącego ból.
 15. Prowadzenie wsparcia psychologicznego pacjentom onkologicznym na wszystkich etapach choroby oraz ich rodzinom.
 16. Przekazywanie niepomyślnych i trudnych informacji pacjentowi i jego rodzinie w zakresie procesu pielęgnowania.
 17. Organizowanie wsparcia duchowego i religijnego pacjentowi w zakresie jego potrzeb i światopoglądu.