Dodane przez mbielski -
Cel

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonania i oceny wyników testów skórnych doskórnych, naskórnych i śródskórnych i prowadzenia edukacji zdrowotnej w chorobach alergicznych.

Program

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 45 godzin dydaktycznych:
*zajęcia teoretyczne – 24 godziny
*zajęcia praktyczne – 21 godzin

Wymagane dokumenty

Kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Czas trwania
2 miesiące
Cena

400 zł

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu
  1. Przeprowadzenie wywiadu w kierunku: ekspozycji alergenowej, zażywania leków, chorób przewlekłych.
  2. Przygotowanie pacjenta do diagnostyki alergii metodą punktowych testów skórnych (w tym natywnych).
  3. Wykonanie punktowych testów skórnych preparatami standaryzowanymi i metodą natywną z zastosowaniem aktualnych metod i technik wykonania zgodnych ze standardami.
  4. Odczyt, wstępna ocena i wstępna interpretacja wyniku punktowych testów skórnych wg ogólnie stosowanych zasad.
  5. Przygotowanie pacjenta i wykonanie samodzielnie naskórkowych testów płatkowych kontaktowych z zastosowaniem aktualnych technik i metod stosowania.
  6. Dokonanie pomiaru naskórkowych testów płatkowych (kontaktowych) i ocena wyników wg stosowanych metod interpretacji.
  7. Edukowanie pacjenta z zakresu eliminacji/unikania alergenów ocenionych jako dodatnie w korelacji z zebranym wywiadem z uwzględnieniem występującej u pacjenta choroby alergicznej.