KONTAKT

ZAPISZ SIĘ

Typ: 
Kursy specjalistyczne
Cel kształcenia: 

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonania i oceny wyników testów skórnych doskórnych, naskórnych i śródskórnych i prowadzenia edukacji zdrowotnej w chorobach alergicznych.

Program: 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 45 godzin dydaktycznych:
*zajęcia teoretyczne – 24 godziny
*zajęcia praktyczne – 21 godzin

Czas trwania: 
2 miesiące
Planowana data rozpoczęcia: 
02 grudnia 2023 r.
Wymagane dokumenty: 

Kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Cena: 
400 zł
Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu: 

1. Przeprowadzenie wywiadu w kierunku: ekspozycji alergenowej, zażywania leków, chorób przewlekłych.
2. Przygotowanie pacjenta do diagnostyki alergii metodą punktowych testów skórnych (w tym natywnych).
3. Wykonanie punktowych testów skórnych preparatami standaryzowanymi i metodą natywną z zastosowaniem aktualnych metod i technik wykonania zgodnych ze standardami.
4. Odczyt, wstępna ocena i wstępna interpretacja wyniku punktowych testów skórnych wg ogólnie stosowanych zasad.
5. Przygotowanie pacjenta i wykonanie samodzielnie naskórkowych testów płatkowych kontaktowych z zastosowaniem aktualnych technik i metod stosowania.
6. Dokonanie pomiaru naskórkowych testów płatkowych (kontaktowych) i ocena wyników wg stosowanych metod interpretacji.
7. Edukowanie pacjenta z zakresu eliminacji/unikania alergenów ocenionych jako dodatnie w korelacji z zebranym wywiadem z uwzględnieniem występującej u pacjenta choroby alergicznej.

Dolny pasek