Dodane przez mbielski -
Cel

Przygotowanie pielęgniarki i położnej do samodzielnego rozpoznania stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego i podjęcia działań resuscytacyjnych u osób dorosłych oraz dzieci i niemowląt zgodnie ze współczesną wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego.

Program

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 90 godzin dydaktycznych, w tym:
*zajęcia teoretyczne – 20 godzin
*ćwiczenia w warunkach symulowanych - 40 godzin
*zajęcia praktyczne – 30 godzin

Wymagane dokumenty

Kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

Czas trwania
do 3 miesięcy
Cena

600 zł

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu
 1. Rozpoznanie stanów zagrożenia zdrowotnego na podstawie monitorowania bezprzyrządowego i przyrządowego.
 2. Planowanie i realizacja interwencji w stanach zagrożenia zdrowotnego.
 3. Wykonanie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych.
 4. Wykonanie defibrylacji elektrycznej z użyciem defibrylatora manualnego.
 5. Podawanie leków i płynów infuzyjnych w stanach zagrożenia zdrowotnego.
 6. Udrożnienie przyrządowe dróg oddechowych przy użyciu:
  • rurki ustno-gardłowej;
  • rurki nosowo-gardłowej;
  • worka samorozprężalnego z maską twarzową;
  • maski krtaniowej (Laryngeal Mask Airway – LMA);
  • rurki krtaniowej (Laryngeal Tube – LT);
  • innego przyrządu do udrożnienia dróg oddechowych.