Dodane przez mbielski -
Cel

Ten kurs uczy informatyków, jak zarządzać subskrypcjami platformy Azure, zabezpieczać tożsamości, administrować infrastrukturą, konfigurować sieci wirtualne, łączyć platformę Azure i witryny lokalne, zarządzać ruchem sieciowym, wdrażać rozwiązania pamięci masowej, tworzyć i skalować maszyny wirtualne, wdrażać aplikacje internetowe i kontenery , tworzyć kopie zapasowe i udostępniać dane oraz monitorować rozwiązanie.

Adresaci

Ten kurs jest przeznaczony dla administratorów platformy Azure. Administrator Azure wdraża, zarządza i monitoruje tożsamość, ład, magazyn, obliczenia i sieci wirtualne w środowisku chmury. Administrator platformy Azure zapewni odpowiednie zasoby, rozmiar, monitorowanie i dostosowanie zasobów.

Stanowiska: Administrator

Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu?

Ten kurs uczy informatyków, jak zarządzać subskrypcjami platformy Azure, zabezpieczać tożsamości, administrować infrastrukturą, konfigurować sieci wirtualne, łączyć platformę Azure i witryny lokalne, zarządzać ruchem sieciowym, wdrażać rozwiązania pamięci masowej, tworzyć i skalować maszyny wirtualne, wdrażać aplikacje internetowe i kontenery , tworzyć kopie zapasowe i udostępniać dane oraz monitorować rozwiązanie.

Tematyka kursu

Moduł 1: Tożsamość

 • Azure Active Directory
 • Użytkownicy i grupy

Moduł 2: Zarządzanie i zgodność

 • Subskrypcje i konta
 • Azure Policy
 • Kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC)

Moduł 3: Administracja platformą Azure

 • Azure Resource Manager
 • Azure Portal i Cloud Shell
 • Azure PowerShell
 • Szablony ARM

Moduł 4: Wirtualne sieci

 • Sieci wirtualne
 • Adresowanie IP
 • Grupy zabezpieczeń sieci
 • Azure Firewall
 • Azure DNS

Moduł 5: Łączność między lokacjami

 • VNet Peering
 • Połączenia VPN Gateway
 • ExpressRoute i sieć WAN

Moduł 6: Zarządzanie ruchem w sieci

 • Routing sieciowy i punkty końcowe
 • Azure Load Balancer
 • Azure Application Gateway
 • Zarządzanie ruchem

Moduł 7: Pamięć Azure

 • Konta magazynu
 • Magazyn obiektów blob
 • Bezpieczeństwo przechowywania
 • Pliki platformy Azure i synchronizacja plików
 • Zarządzanie pamięcią masową

Moduł 8: Maszyny wirtualne Azure

 • Planowanie maszyn wirtualnych
 • Tworzenie maszyn wirtualnych
 • Dostępność maszyn wirtualnych
 • Rozszerzenia maszyn wirtualnych

Moduł 9: Przetwarzanie bezserwerowe

 • Plany Usługi Azure App
 • Usługa Azure App
 • Usługa Container
 • Usługa Azure Kubernetes

Moduł 10: Ochrona danych

 • Kopie zapasowe plików i folderów
 • Kopie zapasowe maszyn wirtualnych

Moduł 11: Monitorowanie

 • Monitorowanie Azure
 • Alerty Azure
 • Azure Log Analytics
 • Network Watcher
Prowadzący

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego, wieloletniego trenera Microsoft, który w jasny i przejrzysty sposób omawia pracę z programem.

Obraz
ntgroup
Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE
tel.: +48 42 29 95 633
ckpkursy@ahe.lodz.pl

Uwagi

Doświadczenie w zakresie wirtualizacji, sieci, tożsamości i magazynu obejmujące:

 • Znajomość lokalnych technologii wirtualizacji, w tym: maszyn wirtualnych, sieci wirtualnych i wirtualnych dysków twardych.
 • Znajomość konfiguracji sieci, w tym protokołu TCP / IP, systemu nazw domen (DNS), wirtualnych sieci prywatnych (VPN), zapór ogniowych i technologii szyfrowania.
 • Znajomość pojęć związanych z usługą Active Directory, takich jak kontrola dostępu oparta na użytkownikach, grupach i rolach.
 • Znajomość zagadnień związanych z odpornością systemów i usuwaniem skutków awarii, w tym operacji tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych.

Szkolenie posiada gwarancję satysfakcji co oznacza, że w przypadku uzasadnionego niezadowolenia ze szkolenia (tematyka szkolenia, nieodpowiednie prowadzenie przez trenera) zobowiązujemy się do powtórzenia szkolenia w dogodnym dla obu stron terminie, ze zmianą trenera bez kosztów. Podstawę do powtórzenia szkolenia stanowi analiza ankiet końcowych wypełnianych przez uczestników.

 

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu Pearson VUE
Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

Przewidziany egzamin do szkolenia: AZ-104

 

Szkolenie dostępne w formie kursu STACJONARNEGO w sali szkoleniowej lub warsztatów ONLINE z trenerem w czasie rzeczywistym.

Uczestnik kursu otrzymuje skrypt i zestaw plików, na których są wykonywane ćwiczenia podczas szkolenia.

Materiały są w języku polskim. Szkolenie jest prowadzone w języku polskim.

Szkolenia dofinansowane do 80% z funduszy europejskich  - Baza Usług Rozwojowych (BUR). 

 

Miejsce: 
ul. Pomorska 65, 90-218 Łódź lub ONLINE
Oceń kurs/szkolenie
4.7
Średnia ocena: 4.7 (Liczba ocen: 6)