Dodane przez mbielski -
Cel

Podczas szkolenia zapoznamy Cię z wieloma zaawansowanymi narzędziami, które pozwolą przenieść Twoje arkusze na nowy poziom analiz, automatyzacji i estetyki (pokażemy np., że funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem i nauczymy Cię radzić sobie z jej niedogodnościami). Dużą rolę w tym szkolenia odgrywają zaawansowane formuły oraz wykorzystywanie ich podczas używania innych narzędzi. Niektóre z narzędzi uczestnik może już znać, ale my zaprezentujemy ich bardziej zaawansowane (a tym samym bardziej przydatne) użycie.

Adresaci

To szkolenie stworzyliśmy z myślą o użytkownikach, którzy pracują na co dzień z Excelem i chcą rozszerzyć wiedzę i umiejętności o jego zaawansowane funkcje.

Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu?

Na szkoleniu poznasz:

 • Funkcje wyszukiwania takich jak INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ, ADR.POŚR.
 • Filtr zaawansowany, w którym reguły filtrowania można tworzyć za pomocą formuł.
 • Narzędzi do tworzenia raportów w sposób automatyczny (funkcje i tabele przestawne)
 • Narzędzia definiowania nazw komórek oraz zakresów
 • Podstawy pracy na modelu danych
 • Zaawansowanego formatowania warunkowego, dzięki użyciu formuł
 • Tworzeniu zabezpieczeń w arkuszu, w postaci poprawności danych (np. lista rozwijana zależna od innej listy rozwijanej)
Tematyka kursu

Budowa dokumentu

 • Komórki i arkusze
 • Niestandardowe formatowanie liczb

Funkcje logiczne

 • JEŻELI, WARUNKI, ORAZ, LUB, JEŻELI.BŁĄD

Funkcje wyszukujące

 • WYSZUKAJ.PIONOWO, X.WYSZUKAJ, INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ

Wykorzystanie formuł w wybranych narzędziach

 • Kryteria budowania formuł
 • Filtrowanie zaawansowane
 • Formatowanie warunkowe

Raport tabeli przestawnej

 • Tworzenie tabeli przestawnej
 • Zmiana funkcji liczących
 • Tabela przestawna z danych modelu

Dodawanie własnych formuł do tabeli przestawnej

 • Pole obliczeniowe
 • Element obliczeniowy

Wizualizacja tabeli przestawnej

 • Pole obliczeniowe
 • Element obliczeniowy

Model danych

 • Tworzenie relacji
 • Widok diagramu
 • Obliczenia przy pomocy modelu danych
 • Miary obliczeniowe
 • Formatowanie KPI

Pobieranie danych ze źródeł zewnętrznych

 • Tworzenie zapytań
 • Tworzenie tabeli przestawnej z zapytania
Prowadzący

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego, wieloletniego trenera Microsoft, który w jasny i przejrzysty sposób omawia pracę z programem.

Obraz
ntgroup
Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE
tel.: +48 42 29 95 633
ckpkursy@ahe.lodz.pl

Uwagi

Szkolenie posiada gwarancję satysfakcji co oznacza, że w przypadku uzasadnionego niezadowolenia ze szkolenia (tematyka szkolenia, nieodpowiednie prowadzenie przez trenera) zobowiązujemy się do powtórzenia szkolenia w dogodnym dla obu stron terminie, ze zmianą trenera bez kosztów. Podstawę do powtórzenia szkolenia stanowi analiza ankiet końcowych wypełnianych przez uczestników.

Firma NT GROUP Sp. z o.o. jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT.

Miejsce:
ul. Pomorska 65, 90-218 Łódź lub ONLINE

Szkolenie dostępne w formie kursu STACJONARNEGO w sali szkoleniowej lub warsztatów ONLINE z trenerem w czasie rzeczywistym.

Uczestnik kursu otrzymuje skrypt i zestaw plików, na których są wykonywane ćwiczenia podczas szkolenia.

Materiałysą w języku polskim. Szkolenie jest prowadzone w języku polskim.

Aby wziąć udział w naszym kursie Excel zaawansowany powinieneś posiadać poniższe umiejętności:

znajomość operatorów logicznych;

 • stosowania względnych, bezwzględnych i mieszanych adresów komórek;
 • formatowania komórek: tekstowe, walutowe, format daty, scalanie i wyśrodkowywanie, obramowanie i cieniowanie, formatowanie przy użyciu kolorów;
 • podstawowa znajomość funkcji: JEŻELI, WYSZUKAJ PIONOWO, JEŻELI BŁĄD;
 • korzystania z narzędzi: sortowania, filtrowania;
 • podstaw pracy z raportem tabeli przestawnej;
 • wykorzystania podstawowych reguł poprawności danych.”