Dodane przez mbielski -
Cel

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z metodą GROW w celu efektywnego planowania i osiągania swoich celów osobistych i zawodowych.

Adresaci
 • Pracownicy i menedżerowie w firmach: Warsztat może być skierowany do pracowników na różnych szczeblach hierarchii w organizacjach, aby nauczyć ich efektywnego planowania i realizacji celów zawodowych. Dla menedżerów może to być także narzędzie do nauki jak pomagać swoim pracownikom w osiąganiu celów.
 • Studenci i absolwenci: Młodzi ludzie w okresie studiów lub po ich ukończeniu mogą skorzystać z warsztatu, aby nauczyć się jak wyznaczać i osiągać swoje akademickie i zawodowe cele.
 • Osoby pragnące osiągnąć osobiste cele: Warsztat może być również korzystny dla osób, które chcą zrealizować swoje osobiste cele, takie jak na przykład poprawa zdrowia, nauka nowych umiejętności, czy osiągnięcie równowagi między życiem zawodowym a osobistym.
 • Przedsiębiorcy i właściciele firm: Osoby prowadzące własne firmy mogą skorzystać z warsztatu, aby nauczyć się lepszego planowania i osiągania celów biznesowych oraz rozwijania swojego biznesu w sposób skuteczny.
 • Osoby szukające zmiany kariery: Osoby, które pragną zmienić ścieżkę kariery lub rozwinąć swoje umiejętności zawodowe, mogą skorzystać z warsztatu, aby ustalić jasne cele i wyznaczyć kroki do ich osiągnięcia.
 • Grupy zespołowe i organizacje: Warsztat może być skierowany do grup zespołowych w organizacjach, które chcą nauczyć się skutecznego planowania i realizacji wspólnych celów oraz zwiększenia efektywności współpracy.
 • Coachowie , którzy wykorzytują tą metodę do pracy z klientami i grupami
 • Osoby pragnące poprawić zarządzanie czasem i priorytetyzację: Warsztat może pomóc osobom, które chcą nauczyć się lepszego zarządzania czasem, priorytetyzacji zadań i osiągania ważnych celów w swoim życiu.
Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu?

Warsztat "Planowanie i Realizacja celu metodą GROW" skupia się na pomocy uczestnikom w ustalaniu i osiąganiu swoich celów przy wykorzystaniu popularnej metody GROW. Metoda GROW to skrót od Goal (Cel), Reality (Rzeczywistość), Options (Opcje) i Will (Wola). Pomaga to uczestnikom wyznaczyć jasne cele, ocenić obecny stan rzeczywistości, zidentyfikować opcje i podejmować konkretne działania, aby osiągnąć zamierzone cele. Oto ogólny opis warsztatu "Planowanie i Realizacja celu metodą GROW":

Opis programu:

 • Wprowadzenie do metody GROW:
 • Przedstawienie uczestnikom zasady działania metody GROW.
 • Wyjaśnienie, jakie korzyści przynosi wykorzystanie tej metody w planowaniu i realizacji celów.
 • Etap Goal (Cel):
 • Omówienie, jak sformułować jasne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i określone cele (SMART).
 • Wykonywanie ćwiczeń, które pomogą uczestnikom ustalić swoje priorytetowe cele.
 • Model GAS (Goal attainment scaling)- ćwiczenie skalowanie celu
 • Etap Reality (Rzeczywistość):
 • Przyjrzenie się obecnemu stanowi rzeczywistości w kontekście celów.
 • Identifikacja obecnych zasobów, umiejętności i ograniczeń, które wpływają na osiągnięcie celów.
 • Wykonywanie ćwiczeń, które pomogą uczestnikom przyjrzeć się rzeczywistości .
 • Etap Options (Opcje):
 • Uczestnicy dowiedzą się, jak generować różne możliwości i strategie osiągnięcia swoich celów.
 • Dyskusje grupowe i kreatywne ćwiczenia, które pomogą znaleźć różne drogi realizacji celów.
 • Etap Will (Wola):
 • Określenie najbardziej odpowiednich i motywujących działań.
 • Wypracowanie planu działania w oparciu o wybrane opcje.
 • Kreowanie indywidualnych planów działania:
 • Uczestnicy tworzą spersonalizowane plany działania, wykorzystując metodykę GROW i uwzględniając swoje celowane cele.
 • Monitorowanie postępów:
 • Wyjaśnienie znaczenia regularnego monitorowania postępów w realizacji celów.
 • Podsumowanie i zakończenie:
 • Podsumowanie kluczowych wniosków i odkryć uczestników.
 • Podkreślenie ważności kontynuowania pracy nad celami po zakończeniu warsztatu.
Tematyka kursu

Warsztat "Planowanie i Realizacja celu metodą GROW" daje uczestnikom praktyczne narzędzia i umiejętności do skutecznego planowania i osiągania swoich celów. Metoda GROW pomaga uczestnikom skupić się na konkretnych krokach działania i utrzymać motywację w dążeniu do osiągnięcia zamierzonych celów.

Udział w warsztacie "Planowanie Celów Metodą GROW" przynosi wiele korzyści uczestnikom, pomagając im w bardziej efektywnym i celowym działaniu. Oto kilka kluczowych korzyści związanych z uczestnictwem w tym warsztacie:

 • Jasne i mierzalne cele: Uczestnicy nauczą się formułować jasne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i określone cele (SMART), co pozwoli im na wyznaczenie konkretnych punktów odniesienia w dążeniu do sukcesu.
 • Skuteczne planowanie: Metoda GROW pomaga w przemyślanym planowaniu działań, dzięki czemu uczestnicy będą w stanie wyznaczyć klarowną ścieżkę działania w kierunku osiągnięcia celów.
 • Lepsza samoświadomość: Warsztat umożliwia głębsze zrozumienie własnych celów, wartości i motywacji, co przekłada się na większą samoświadomość.
 • Realistyczne podejście: Dzięki ocenie obecnej rzeczywistości w kontekście celów, uczestnicy unikają nadmiernego optymizmu lub pesymizmu, co pozwala na bardziej realistyczne podejście do planowania i realizacji celów.
 • Kreatywne rozwiązywanie problemów: Metoda GROW zachęca do generowania różnych opcji i strategii osiągnięcia celów, co wspiera kreatywne rozwiązywanie problemów również z uwzględnieniem metafory .
 • Motywacja i zaangażowanie: Wypracowanie spersonalizowanego planu działania zgodnie z metodą GROW wzmacnia motywację i zaangażowanie w procesie dążenia do celów.
 • Skuteczniejsze podejmowanie decyzji: Nauczanie umiejętności oceny opcji i wyboru najlepszych rozwiązań pozwala na skuteczniejsze podejmowanie decyzji związanych z realizacją celów.
 • Monitorowanie postępów: Uczestnicy nauczą się monitorować postępy w realizacji celów i dostosowywać swoje działania, co przekłada się na lepsze rezultaty.
 • Zwiększenie pewności siebie: Planowanie celów i określanie sprecyzowanych kroków do ich realizacji pomaga uczestnikom w budowaniu większej pewności siebie.
 • Samodyscyplina: Metoda GROW pomaga w budowaniu samodyscypliny i skupienia na osiągnięciu celów w harmonii z wartościami i aspiracjami.

Podsumowując, warsztat "Planowanie Celów Metodą GROW" przynosi liczne korzyści, które wpływają na efektywność, samoświadomość i satysfakcję uczestników w procesie realizacji celów. Metoda GROW dostarcza praktycznych narzędzi i podejścia do planowania i osiągania celów, co pozwala uczestnikom skuteczniej zarządzać swoim rozwojem i sukcesem.

Prowadzący
Obraz
Edyta Kołodziej

Edyta Kołodziej - coach , trener biznesu. Akredytowany coach przez : International Coach Federation (ICF) na poziomie Profesional Certified Coach (PCC). Ponad 1800 godzin doświadczenia w relacjach indywidualnych i grupowych. Trenerka biznesu i twórca autorskich narzędzi coachingowych.Jako ekspert HR posiada doświadczenie w obszarach: doradztwa kadrowego, rekrutacji oraz rozwoju pracowników i szkoleń. Planowała i organizowała procesy rozwojowe i szkoleniowe dla całych struktur sprzedażowych. W ramach projektu Projekt Customer Care Uniwersity zostało przeszkolonych trzy tysiące pracowników. Odpowiadała za proces rekrutacji i rozwój trenerów wewnętrznych. Ma ponad 22 letnie doświadczenie współpracy z firma Orange Polska na stanowiskach kierowniczych z obszaru Sprzedaży i Obsługi oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, indywidualnych i grupowych , ponad 30 tysięcy godzin. Prowadziła proces rozwoju trenerów prowadząc superwizje rozwojowe i certyfikujące. Na stanowisku Kierownika Sekcji Treningu zarządzała zespołem trenerskim, realizowała proces rekrutacji i wdrożenia do pracy poprzez prowadzenie TtT oraz superwizje rozwojowe . Zarządzała również 32-osobowym zespołem obsługi klienta.

 

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE
tel.: +48 42 29 95 633
ckpkursy@ahe.lodz.pl

Miejsce:
ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódź
Oceń kurs/szkolenie
4.6
Średnia ocena: 4.6 (Liczba ocen: 10)