KONTAKT

ZAPISZ SIĘ

Typ: 
Kursy specjalistyczne
Cel kształcenia: 

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym z raną odleżynową, owrzodzeniem nowotworowym, oparzeniem, odmrożeniem, raną urazową powierzchowną, owrzodzeniem kończyn dolnych, stopą cukrzycową oraz do zdejmowania szwów z rany.

Program: 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 140 godzin dydaktycznych:
*zajęcia teoretyczne – 60 godzin
*zajęcia praktyczne – 80 godzin

Czas trwania: 
2 miesiące
Planowana data rozpoczęcia: 
15 kwietnia 2023 r.
Wymagane dokumenty: 

Kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Cena: 
700 zł
Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu: 

1. Dobór sposobów leczenia ran w zależności od fazy gojenia się ran.
2. Pobranie materiału biologicznego z rany do badania bakteriologicznego i innych np. grzybów i wirusów.  
3. Wykonanie i interpretacja wskaźnika kostka/ramię oraz paluch/ramię.   
4. Usuwanie szwów z rany i zakładanie sterii-stripów.  
5. Badanie tętna na tętnicach kończyn górnych i dolnych.   
6. Zastosowanie kompresjoterapii.    
7. Wykonanie i interpretacja badań zaburzeń czucia przy użyciu monofilamentu, tip-termu i kamertonu.   
8. Wykonanie i interpretacja pomiaru głębokości i planimetrii rany.       
9. Stosowanie terapii podciśnieniowej w leczeniu ran powierzchownych.
10. Edukacja chorego i rodziny w zakresie profilaktyki i leczenia ran przewlekłych.

Dolny pasek

REKRUTACJA W SEMESTRZE LETNIM 2022/2023 PRZEDŁUŻONA DO 13 MARCA 2023! 0 zł WPISOWEGO! 0 zł OPŁATA REKRUTACYJNA!