Dodane przez mbielski -
Cel

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym z raną odleżynową, owrzodzeniem nowotworowym, oparzeniem, odmrożeniem, raną urazową powierzchowną, owrzodzeniem kończyn dolnych, stopą cukrzycową oraz do zdejmowania szwów z rany.

Program

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 140 godzin dydaktycznych:
*zajęcia teoretyczne – 60 godzin
*zajęcia praktyczne – 80 godzin

Wymagane dokumenty

Kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Czas trwania
2 miesiące
Cena

700 zł

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu
  1. Dobór sposobów leczenia ran w zależności od fazy gojenia się ran.
  2. Pobranie materiału biologicznego z rany do badania bakteriologicznego i innych np. grzybów i wirusów.  
  3. Wykonanie i interpretacja wskaźnika kostka/ramię oraz paluch/ramię.   
  4. Usuwanie szwów z rany i zakładanie sterii-stripów.  
  5. Badanie tętna na tętnicach kończyn górnych i dolnych.   
  6. Zastosowanie kompresjoterapii.    
  7. Wykonanie i interpretacja badań zaburzeń czucia przy użyciu monofilamentu, tip-termu i kamertonu.   
  8. Wykonanie i interpretacja pomiaru głębokości i planimetrii rany.       
  9. Stosowanie terapii podciśnieniowej w leczeniu ran powierzchownych.
  10. Edukacja chorego i rodziny w zakresie profilaktyki i leczenia ran przewlekłych.