CERTYFIKOWANY KURS

Do 11.06.2023

PROMOCJA 490 zł 450 zł

 

ZAPISZ SIĘ

17-18.06.2023 - po zebraniu się grupy

16 godzin (2 dni po 8h)

certyfikat
po ukończeniu

gwarancja
praktycznej wiedzy

AHE w Łodzi

Cel kursu: 

Celem szkolenia jest przekazanie niezbędnych narzędzi usprawniających naszą codzienną pracę. Nauczenie efektywnego zarządzania czasem, planowania i ustalania priorytetów.

Adresaci: 

Grupę docelową stanowią osoby zainteresowane tematyką podnoszenia wydajności pracy.

Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu?: 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią skutecznie delegować zadania innym i zwiększą swoją efektywność. Efektywnie zarządzają czasem w obszarze zawodowym i prywatnym. Korzystają z narzędzi pozwalających na stworzenie efektywnego systemu zarządzania własnym czasem. Identyfikują i likwidują czynniki zakłócające pracę. Stosują zasady określania celów.

Tematyka kursu: 

Zarządzanie czasem własnym – rola i znaczenie:

 • zarządzanie sobą w czasie jako główne założenie lepszego zorganizowania,
 • czas jako osobisty kapitał każdego z nas,
 • korzyści z lepszej organizacji,

Bariery efektywnego wykorzystania czasu:

 • analiza obecnego stylu pracy,
 • identyfikacja pożeraczy czasu oraz walka z nimi,
 • nawyki tracenia czasu i metody zapanowania nad nimi,
 • zarządzanie czasem a zarządzanie sobą,

Wyznaczanie i realizacja celów kluczem do lepszej organizacji dnia:

 • cele długo- i krótkoterminowe,
 • kryteria właściwie zdefiniowanego celu (np. metoda SMART),
 • analiza SWOT narzędziem pomocnym w definiowaniu celów,
 • cele danej grupy zawodowej,

Planowanie – jego istota w efektywnym zarządzaniu sobą w czasie:

 • skuteczność a efektywność w działaniu – różnice,
 • analiza własnej aktywności w ciągu dnia,
 • gospodarowanie czasem, czyli eliminowanie tzw. złodziei czasu,
 • zarządzanie czasem a organizacja przestrzeni,

Techniki i metody zarządzania czasem:

 • główne zasady funkcjonowania w czasie – „z życia organizacji”
 • prioretyzacja zadań i macierz Eisenhovera
 • arkusze planowania indywidualnego i grupowego
 • program osobistej efektywności –przezwyciężenie nawyku odkładania spraw na później tworzenie harmonogramów
 • kamienie milowe
 • zasada konstruowania celów SMART
 • metoda 2-2-2
 • technika POMODORO

Ustalanie priorytetów a właściwe podejmowanie decyzji:

 • metody ustalania priorytetów,
 • matryca zarządzania czasem jako sposób i możliwość delegowania zadań pracownikom,
 • zadania ważne i pilne – które z nich są najważniejsze – zasada Eisenhowera,
 • wyciąganie konsekwencji z braku realizacji zadań,
 • analiza zadań pod kątem priorytetów,
Prowadzący: 

Marcin Wrzoskiewicz - Trener z wieloletnią praktyką w branży szkoleniowej i edukacyjnej. Prowadzi szkolenia, wykłady, wystąpienia i warsztaty rozwijające potencjał osobisty. Pracuje dla klientów w całej Polsce, również on-line. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich takich jak:

 • techniki radzenia sobie ze stresem,
 • komunikacja interpersonalna,
 • rozwój osobisty,
 • asertywność,
 • techniki radzenia sobie z emocjami,
 • rozwój inteligencji emocjonalnej,
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,
 • zarządzanie sobą w czasie,
 • zwiększenie pewności siebie,
 • motywowanie siebie i innych,
 • autoprezentacja,

Z wykształcenia humanista. Prowadzi wykłady i prelekcje na temat szeroko pojętej psychologii zdrowia, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, zarządzania energią, zarządzania stresem i emocjami. Ma doświadczenie w zakresie szkoleń związanych z obsługą klienta, technikami sprzedaży, telemarketingiem. W swojej pracy oprócz teorii wykorzystuje praktykę i wiedzę, którą zdobył jako handlowiec w branży ubezpieczeniowej (PZU) i motoryzacyjnej (Mercedes-Benz). W trakcie szkoleń inspiruje słuchaczy do trenowania kreatywności i twórczego potencjału we wszystkich obszarach życia. Na co dzień pasjonat  psychologii, efektywności osobistej i górskich wędrówek.

Cena: 
450 zł/os.
Kontakt: 

Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE
tel. 42 63 15 892
kursyinformatyczne@ahe.lodz.pl

Uwagi: 

Certyfikat wydawany jest w w wersji elektronicznej.

Certyfikat w wersji papierowej to koszt dodatkowy 15zł/os.

Dodatkowe koszty: wysyłka certyfikatu na wskazany adres uczestnika.

WAŻNA INFORMACJA DLA FIRM - istnieje możliwość szkolenia zamkniętego dla pracowników firmy, w dni robocze. Prosimy o kontakt e-mail kursyinformatyczne@ahe.lodz.pl

Dolny pasek