Dodane przez mbielski -
Cel

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami kompozycji ogrodowych, różnorodnością roślin i zasadami ich doboru w przestrzeni, zasadami wykonania projektu koncepcyjnego i wykonawczego, podstawowymi zasadami prac ogrodniczych. Celem kursu jest więc przekazanie wiedzy oraz wykształcenie umiejętności dotyczących projektowania ogrodów jako najbliższego otoczenia człowieka oraz kształtowania krajobrazu. Po ukończeniu kursu, dzięki zdobytej wiedzy i nabytym umiejętnościom, Uczestnik będzie potrafił wykonać projekt ogrodu zgodnie ze sztuką projektowania, odpowiednio dobrać do niego rośliny, oszacować koszty jego wykonania oraz urządzić ogród poprzez zaplanowanie kolejnych prac związanych z wykonaniem projektu w terenie i umiejętne pielęgnowanie go przez wiele lat.

Adresaci

Adresatem kursu może być każdy, kto pragnie pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w tworzeniu i kształtowaniu przestrzeni ogrodowej wokół siebie, a zatem zarówno osoba, która posiada już swój ogród i ma już pewną wiedzę, ale chciałaby ją pogłębić, jak również osoba, która dopiero planuje założyć swój ogród a brakuje jej podstawowej wiedzy i umiejętności. Adresatem kursu może być również każdy, kto w swojej pracy zawodowej styka się z zagadnieniami realizowanymi na kursie, jak również każdy, kto dzięki kursowi w swojej pracy zawodowej będzie mógł poszerzyć swoje możliwości i uatrakcyjnić ofertę swojej firmy. I wreszcie, a może przede wszystkim, adresatem kursu może być każdy miłośnik roślin i ogrodów, który będzie chciał poszerzyć swoją wiedzę w realizacji swoich pasji przyrodniczych.

Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu?

Kurs projektowania ogrodów i podstaw architektury krajobrazu umożliwi zdobycie wiedzy teoretycznej dotyczącej zagadnień związanych z architekturą krajobrazu, podstawowymi zasadami w projektowaniu ogrodów oraz podstawowymi zasadami w urządzaniu i pielęgnowaniu ogrodów. Kurs umożliwi również poznanie różnorodności gatunków i odmian roślin ogrodowych oraz możliwości ich zastosowania w przestrzeni. I wreszcie, kurs umożliwi zdobycie umiejętności praktycznych związanych z zaplanowaniem koncepcji ogrodu, technicznym wykonaniem jego projektu oraz oszacowaniem kosztów urządzenia ogrodu w terenie.

Po ukończeniu kursu, dzięki zdobytej wiedzy i nabytym umiejętnościom, Uczestnik:

- będzie znał podstawy architektury krajobrazu,

- będzie znał różne style ogrodowe i zasady kompozycji ogrodowych,

- będzie znał różnorodne gatunki i odmiany roślin,

- będzie znał i potrafił zastosować różne typy ogrodów: różne style, ogrody tematyczne, ogrody zmysłowe, ogrody permakulturowe,

- będzie potrafił wykonać projekt ogrodu zgodnie ze sztuką projektowania ogrodów,

- będzie potrafił odpowiednio dobrać rośliny do ogrodu zgodnie z ich wymaganiami siedliskowymi, kolorystyką, itp.

- będzie potrafił oszacować koszty wykonania projektu czyli urządzenia ogrodu w terenie,

- będzie potrafił urządzić ogród poprzez zaplanowanie kolejnych prac związanych z wykonaniem projektu w terenie,

- będzie znał zasady prac ogrodowych i pielęgnowania ogrodu przez wiele lat.

Każdy Uczestnik kursu będzie mógł poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, ale przede wszystkim będzie mógł poszerzyć możliwości i uatrakcyjnić ofertę swojej firmy, jak również wykorzystać tą wiedzę do realizacji swoich pasji przyrodniczych.

Tematyka kursu

Zagadnienia realizowane podczas kursu:

1. Podstawy architektury krajobrazu.

2. Historia sztuki ogrodowej. Style ogrodowe.

3. Kształtowanie przestrzeni za pomocą komponentu roślinnego.

4. Podstawowe rodzaje i zasady kompozycji ogrodowych.

5. Rodzaje terenów zieleni i zasady ich projektowania.

6. Zasady projektowania i urządzania małej architektury ogrodowej.

7. Różnorodność roślin. Wybrane gatunki i odmiany roślin.

8. Przegląd grup roślin z uwzględnieniem zasad ich doboru (wymagania siedliskowe, kolorystyka, sezonowość).

9. Podstawowe prace ogrodnicze. Sadzenie, przesadzanie i pielęgnacja roślin. Kalendarz prac w ogrodzie.

10. Drzewo w przestrzeni. Kompozycja, sadzenie, przesadzanie, pielęgnacja.

11. Zakładanie i pielęgnacja trawników.

12. Zakładanie i pielęgnacja kwietników i rabat.

13. Zakładanie i pielęgnacja żywopłotów.

14. Ogrody tematyczne, ogrody zmysłów, ogrody specjalnego przeznaczenia, ogrody na dachu, zielone ściany. Permakultura.

15. Przygotowanie do projektu – rozpoznanie i ocena terenu, inwentaryzacja.

16. Projekt koncepcyjny – tworzenie i realizacja koncepcji, opracowanie graficzne, tworzenie projektu nasadzeń roślinnych, wizualizacja i realizacja projektu.

17. Szczegółowe projekty wykonawcze.

18. Kosztorysowanie.

Prowadzący

dr Agnieszka Janiak-Heythausen - doktor nauk biologicznych w specjalności: ekologia roślin projektantka ogrodów, botanik.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Ochrona Środowiska specjalności Konserwatorska Ochrona Przyrody (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Łódzki, 1999r.). Doktor nauk biologicznych w specjalności: Ekologia Roślin (Studium Doktoranckie Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, 2004r.). W latach 2003-2004 pracowała jako asystent w Katedrze Geobotaniki i Ekologii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego. W roku 2004 jako wolontariuszka w Palmiarni Ogrodu Botanicznego w Łodzi zajmowała się edukacją przyrodniczą oraz pielęgnacją i uprawą roślin egzotycznych. W latach 2004-2009 pracowała jako specjalista w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi, gdzie poza prowadzeniem edukacji przyrodniczej zdobywała doświadczenie w zakresie uprawy roślin rodzimych i egzotycznych, a także ogrodnictwa i projektowania ogrodów. W latach 2010-2023 była pracownikiem Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. W latach 2016-2018 pełniła również funkcję prodziekana tworzonego kierunku Ochrona Środowiska w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Od 2023 roku jest nauczycielem biologii oraz ekologii w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym.

W okresie związanym z Uniwersytetem Łódzkim prowadziła wiele zarówno laboratoryjnych, jak i terenowych zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku Biologii, Ochrony Środowiska i Geografii, m.in. z zakresu botaniki, ekologii roślin, fitogeografii i fitosocjologii.

W roku 2002 odbyła staż naukowy na Uniwersytecie Tras-Os-Montes w Vila Real

w Portugalii, gdzie współpracowała w trzech międzynarodowych projektach badawczych: Flora and vegetation of the Douro Valley; Flora of the North of Portugal, Phytoclimatologic characterization of the North of Portugal.

Dziedziny, w których się specjalizuje to: botanika, ekologia roślin, ekologia, fitosocjologia, fitogeografia, geobotanika, bryologia, projektowanie ogrodów i terenów zieleni, edukacja przyrodnicza.

Jej pasja to przyroda, botanika, ogrody, ekologia, edukacja przyrodnicza, turystyka, kultura latynoamerykańska.

Motto życiowe: być zawsze zadowolonym z życia bez względu na to, co to życie przynosi oraz zawsze słuchać i starać się zrozumieć drugiego człowieka.

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE
tel.: +48 42 29 95 633
ckpkursy@ahe.lodz.pl

Uwagi

Ilość godzin kursu: 60 godzin zegarowych, w tym 40 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych.

Tryb zajęć – hybrydowy:

- I opcja: 20 godzin zajęć teoretycznych w trybie online; 20 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych w trybie stacjonarnym’

- II opcja: 40 godzin zajęć teoretycznych w trybie online i 20 godzin zajęć praktycznych w trybie stacjonarnym.

Realizacja kursu w weekendy – co drugi weekend (np. 6 godzin w sobotę + 6 godzin w niedzielę).

Miejsce:
ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódź lub ONLINE