Dodane przez mbielski -
Cel

Celem szkolenia jest uświadomienie uczestnikom, że to, czy osiągną sukces w relacjach zawodowych, w dużej mierze zależy bardziej od dojrzałości emocjonalnej niż od znajomości logiki czy korzystnych okoliczności.

Adresaci

Grupę docelową stanowią osoby zainteresowane tematyką.

Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu?

W trakcie szkolenia uczestnik dowie się jak w praktyce wykorzystać swoją inteligencję emocjonalną.
Pozna nowy sposób rozumienia przyczyn trudności pojawiających się relacjach i sposoby ich przekraczania, jak również mechanizmy budowania zasobów wewnętrznych. Zwiększy kontrolę nad emocjami i czynnikami wywołującymi stres. Nauczy się identyfikować oraz zmieniać negatywne myśli i przekonania, które blokują jego potencjał i możliwości, dzięki czemu wykorzysta swoje mocne strony w środowisku pracy.

Tematyka kursu

CZYM JEST INTELIGENCJA?

 • ewolucja pojęcia inteligencji
 • badania psychologów nad inteligencją
 • rodzaje inteligencji

CZYM SĄ EMOCJE I JAKIE MAJĄ ZNACZENIE W PRACY

 • jak emocje wpływają na nasze otoczenie
 • mechanizm powstawania emocji
 • umiejętność rozpoznawania i wyrażania emocji
 • automotywacja

INTELIGENCJA EMOCJONALNA

 • rola inteligencji emocjonalnej
 • kompetencje emocjonalne
 • co nam daje wysoko rozwinięta inteligencja emocjonalna
 • autodiagnoza

ASERTYWNOŚĆ JAKO PODSTAWA USTANAWIANIA POZYTYWNYCH RELACJI

 • asertywna pochwała i reakcja na pochwałę
 • asertywna odmowa i reakcja na prośbę
 • asertywna reakcja na manipulację
 • otwarte definiowanie sytuacji sprzeczności interesów

SKUTECZNE DELEGOWANIE JAKO POSTAWA WPŁYWAJĄCA NA TWOJĄ SKUTECZNOŚĆ BIZNESOWĄ

 • proces delegowania, przygotowanie – rozmowa – podsumowanie
 • dobór pracowników do zadań w delegowaniu: matryca kompetencji i motywacji (sytuacyjny model przywództwa)
 • dopasowywanie zadań do poziomu dojrzałości pracowników
 • skuteczna komunikacja w delegowaniu: jak delegować, aby budzić motywację
 • nadawanie sensu wykonywanej pracy podczas delegowania zadania
 • radzenie sobie z oporem pracowników
 • kategoryzacja zadań w kontekście ich ważności
 • planowanie i wspieranie realizacji delegowanych zadań

SKUTECZNE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW JAKO JEDNA Z METOD ZAPOBIEGANIA WYPALENIU ZAWODOWEMU

 • zapobieganie konfliktom, łagodzenie i radzenie sobie w trudnych sytuacjach

DLACZEGO INNI LUDZIE NAS STRESUJĄ?

 • różne typy osobowości – jak je rozpoznawać?
 • dostosowywanie sposobu komunikacji do konkretnych typów osobowości
 • indywidualne wzorce myślenia

TECHNIKI REDUKOWANIA STRESU

Prowadzący
Obraz
Marcin Wrzoskiewicz

Marcin Wrzoskiewicz - Trener z wieloletnią praktyką w branży szkoleniowej i edukacyjnej. Prowadzi szkolenia, wykłady, wystąpienia i warsztaty rozwijające potencjał osobisty. Pracuje dla klientów w całej Polsce, również on-line. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich takich jak:

 • techniki radzenia sobie ze stresem,
 • komunikacja interpersonalna,
 • rozwój osobisty,
 • asertywność,
 • techniki radzenia sobie z emocjami,
 • rozwój inteligencji emocjonalnej,
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,
 • zarządzanie sobą w czasie,
 • zwiększenie pewności siebie,
 • motywowanie siebie i innych,
 • autoprezentacja,

Z wykształcenia humanista. Prowadzi wykłady i prelekcje na temat szeroko pojętej psychologii zdrowia, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, zarządzania energią, zarządzania stresem i emocjami. Ma doświadczenie w zakresie szkoleń związanych z obsługą klienta, technikami sprzedaży, telemarketingiem. W swojej pracy oprócz teorii wykorzystuje praktykę i wiedzę, którą zdobył jako handlowiec w branży ubezpieczeniowej (PZU) i motoryzacyjnej (Mercedes-Benz). W trakcie szkoleń inspiruje słuchaczy do trenowania kreatywności i twórczego potencjału we wszystkich obszarach życia. Na co dzień pasjonat psychologii, efektywności osobistej i górskich wędrówek.

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE
tel.: +48 42 29 95 633
ckpkursy@ahe.lodz.pl

Uwagi

Certyfikat wydawany jest w w wersji elektronicznej.

Certyfikat w wersji papierowej to koszt dodatkowy 15zł/os.

Dodatkowe koszty: wysyłka certyfikatu na wskazany adres uczestnika.

WAŻNA INFORMACJA DLA FIRM - istnieje możliwość szkolenia zamkniętego dla pracowników firmy, w dni robocze. Prosimy o kontakt e-mail kursyinformatyczne@ahe.lodz.pl