Dodane przez mbielski -
Cel

Kurs zapewni podstawową wiedzę na temat podstawowych pojęć związanych z platformą Azure; podstawowe usługi platformy Azure; podstawowe rozwiązania i narzędzia do zarządzania; bezpieczeństwo ogólne i bezpieczeństwo sieci; funkcje zarządzania, prywatności i zgodności.

Adresaci

Ten kurs jest odpowiedni dla personelu IT, który dopiero zaczyna pracę z Azure. Ta grupa odbiorców chce poznać naszą ofertę i uzyskać praktyczne doświadczenie w pracy z produktem. W tym kursie Azure Portal jest używany głównie do tworzenia usług i nie wymaga umiejętności obsługi skryptów. Uczestnicy tego kursu zyskają pewność, że będą mogli wziąć udział w innych kursach opartych na rolach i certyfikatach, takich jak Azure Administrator. Ten kurs zapewnia Azure Pass i opcjonalne środowisko laboratoryjne, łączy wykład, pokazy i ćwiczenia praktyczne, pomoże również w przygotowaniu do egzaminu AZ-900.

Stanowiska: administrator, inżynier sztucznej inteligencji, analityk danych, inżynier danych, Data Scientist, administrator baz danych, programista, inżynier bezpieczeństwa.

Przygotowanie do egzaminu: AZ-900

Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu?

Ten dwudniowy kurs zapewni podstawową wiedzę na temat podstawowych pojęć związanych z platformą Azure; podstawowe usługi platformy Azure; podstawowe rozwiązania i narzędzia do zarządzania; bezpieczeństwo ogólne i bezpieczeństwo sieci; funkcje zarządzania, prywatności i zgodności; Zarządzanie kosztami platformy Azure i umowy dotyczące poziomu usług. Uwaga: ten kurs zapewnia studentom przepustkę Azure i czas na udział w ćwiczeniach praktycznych. Jeśli nie potrzebujesz praktycznego doświadczenia, weź pod uwagę kurs AZ-900T01: Podstawy platformy Microsoft Azure (1 dzień). Treść obu kursów jest zgodna z celem egzaminu AZ-900.

Tematyka kursu

Moduł 1: Opis podstawowych pojęć związanych z platformą Azure

W tym module przyjrzysz się kompleksowo platformie Azure i jej możliwościom na poziomie podstawowym, co zapewni solidne podstawy do ukończenia dostępnych modułów Azure Fundamentals.

Lekcje

 • Wprowadzenie do podstaw platformy Azure
 • Omówienie podstawowych pojęć dotyczących platformy Azure
 • Opisanie podstawowych składników architektonicznych platformy Azure

Po ukończeniu tego modułu studenci będą potrafili:

 • Zrozumieć zalety przetwarzania w chmurze na platformie Azure oraz w jaki sposób można zaoszczędzić czas i pieniądze
 • Wyjaśniać pojęcia, takie jak wysoka dostępność, skalowalność, elastyczność, zwinność i odzyskiwanie po awarii
 • Opisać podstawowe składniki architektury platformy Azure, takie jak subskrypcje, grupy zarządzania, zasoby i grupy zasobów
 • Podsumować pojęcia związane z dystrybucją geograficzną, takie jak regiony platformy Azure, pary regionów i strefy dostępności

Moduł 2: Opis podstawowych usług platformy Azure

W tym module poznasz podstawowe usługi platformy Azure, takie jak baza danych Azure, obliczenia Azure, magazyn Azure i sieć Azure.

Lekcje

 • Poznanie usług baz danych i analizy platformy Azure
 • Poznanie usług obliczeniowych platformy Azure
 • Poznanie usług magazynowych platformy Azure
 • Poznanie usług sieciowych platformy Azure

Po ukończeniu tego modułu studenci będą potrafili:

 • Zrozumieć zakres usług dostępnych na platformie Azure, w tym obliczeniowych, sieciowych, magazynowych i obsługi baz danych
 • Poznać usługi wirtualizacji, takie jak Azure Virtual Machines, Azure Container Instances, Azure Kubernetes Service i Windows Virtual Desktop
 • Porównać usługi baz danych platformy Azure, takie jak Azure Cosmos DB, Azure SQL, Azure Database for MySQL, Azure Database for PostgreSQL z usługami analizy i obsługi danych big data na platformie Azure
 • Badać zasoby sieciowe platformy Azure, takie jak sieci wirtualne, bramy VPN i Azure ExpressRoute
 • Podsumować usługi Azure Storage, takie jak Azure Blob Storage, Azure Disk Storage i Azure File Storage

Moduł 3: Opis podstawowych rozwiązań i narzędzi do zarządzania na platformie Azure

W tym module dowiesz się o uczeniu maszynowym sztucznej inteligencji, Azure DevOps, podstawach monitorowania, podstawach zarządzania, podstawach obliczeń bezserwerowych i podstawach IoT.

Lekcje

 • Wybór najlepszej usługi AI dostosowanej do potrzeb
 • Wybór najlepszego narzędzia, aby pomóc organizacjom w tworzeniu lepszych rozwiązań
 • Wybór najlepszej usługi monitorowania pod kątem widoczności, wglądu i ograniczania przestojów
 • Wybór najlepszego narzędzia do zarządzania i konfigurowania środowiska platformy Azure
 • Wybór najlepszej technologii przetwarzania bezserwerowego odpowiedniej dla danego scenariusza biznesowego.
 • Wybór najlepszej usługi Azure IoT dla danej aplikacji

Po ukończeniu tego modułu studenci będą potrafili:

 • Wybrać odpowiednią usługę sztucznej inteligencji Azure, aby sprostać różnym wyzwaniom biznesowym
 • Wybrać najlepsze narzędzia i usługi procesu tworzenia oprogramowania dla danego scenariusza biznesowego.
 • Wybrać odpowiednią usługę monitorowania chmury, aby sprostać różnym rodzajom wyzwań biznesowych.
 • Wybrać odpowiednie narzędzie do zarządzania platformą Azure, odpowiadające różnym potrzebom i wyzwaniom technicznym.
 • Wybrać odpowiednią technologię obliczeń bezserwerowych do swojego scenariusza biznesowego.
 • Wybrać najlepszą usługę Azure IoT dla danego scenariusza biznesowego.

Moduł 4: Opis ogólnych funkcji zabezpieczeń i bezpieczeństwa sieci

W tym module dowiesz się, jak chronić się przed zagrożeniami bezpieczeństwa i zabezpieczać sieci za pomocą platformy Azure.

Lekcje

 • Ochrona przed zagrożeniami bezpieczeństwa na platformie Azure
 • Bezpieczna łączność sieciowa na platformie Azure

Po ukończeniu tego modułu studenci będą potrafili:

 • Wzmocnić poziom bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami przy użyciu usługi Azure Security Center.
 • Gromadzić dane bezpieczeństwa z wielu różnych źródeł i wykonywać na nich działania przy użyciu Azure Sentinel.
 • Zarządzać dedykowanymi serwerami fizycznymi do hostowania maszyn wirtualnych platformy Azure dla systemów Windows i Linux przy użyciu platformy Azure Dedica
 • Identyfikować warstwy składające się na strategię obrony w głąb .
 • Wyjaśnić, w jaki sposób usługa Azure Firewall umożliwia kontrolowanie dozwolonego ruchu w sieci.
 • Konfigurować sieciowe grupy zabezpieczeń w celu filtrowania ruchu sieciowego do i z zasobów platformy Azure w ramach sieci wirtualnej Microsoft Azure
 • Wyjaśnić, w jaki sposób usługa Azure DDoS Protection pomaga chronić zasoby platformy Azure przed atakami DDoS.

Moduł 5: Opis funkcji tożsamości, zarządzania, prywatności i zgodności

W tym module dowiesz się o usługach tożsamości platformy Azure, tworzeniu strategii zarządzania chmurą oraz standardach prywatności, zgodności i ochrony danych na platformie Azure.

Lekcje

 • Zabezpieczenie dostępu do swoich aplikacji, przy wykorzystaniu usług tożsamości platformy Azure
 • Utworzenie strategii zarządzania chmurą na platformie Azure
 • Sprawdzenie standardów prywatności, zgodności i ochrony danych na platformie Azure

Po ukończeniu tego modułu studenci będą potrafili:

 • Wyjaśnić różnicę między uwierzytelnianiem a autoryzacją.
 • Opisać, w jaki sposób usługa Azure Active Directory zapewnia zarządzanie tożsamością i dostępem.
 • Wyjaśnić rolę logowania jednokrotnego (SSO), uwierzytelniania wieloskładnikowego i dostępu warunkowego Conditional Access.
 • Podejmować decyzje organizacyjne dotyczące środowiska chmury przy użyciu CAF dla Azure.
 • Definiować, kto może uzyskiwać dostęp do zasobów w chmurze przy użyciu kontroli dostępu opartej na rolach platformy Azure.
 • Zastosować blokadę zasobów, aby zapobiec przypadkowemu usunięciu zasobów platformy Azure.
 • Stosować znaczniki do zasobów platformy Azure, aby opisać ich przeznaczenie.
 • Kontrolować i nadzorować sposób tworzenia zasobów przy użyciu Azure Policy.
 • Włączać zarządzanie na dużą skalę w wielu subskrypcjach platformy Azure przy użyciu Azure Blueprints.
 • Wyjaśnić typy ofert zgodności dostępnych na platformie Azure.
 • Uzyskać wgląd w standardy regulacyjne i zgodność na platformie Azure.
 • Wyjaśnić specyficzne dla agencji rządowych możliwości platformy Azure.

Moduł 6: Opis zarządzania kosztami platformy Azure i umów dotyczący poziomu usług

W tym module dowiesz się, jak planować i zarządzać kosztami platformy Azure oraz jak wybrać odpowiednie usługi platformy Azure w ramach umów SLA i cyklu życia usługi.

Lekcje

 • Planowanie i zarządzanie kosztami platformy Azure
 • Wybór odpowiednich usług platformy Azure, przez analizę umów SLA i cyklu życia usługi

Po ukończeniu tego modułu studenci będą potrafili:

 • Używać kalkulatora całkowitego kosztu posiadania.
 • Opisać różne sposoby zakupu produktów i usług platformy Azure.
 • Korzystać z kalkulatora cen, aby oszacować miesięczny koszt obsługi obciążeń w chmurze.
 • Zdefiniować główne czynniki wpływające na całkowity koszt i zastosować zalecane praktyki w celu zminimalizowania kosztów.
 • Opisać, czym jest umowa dotycząca poziomu usług (SLA) i dlaczego umowy SLA są ważne.
 • Identyfikować czynniki, takie jak wybrany poziom usług, które mogą wpływać na umowę SLA.
 • Łączyć umowy SLA w celu obliczenia złożonej umowy SLA.
 • Opisać cykl życia usługi na platformie Azure.
Kontakt

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego, wieloletniego trenera Microsoft, który w jasny i przejrzysty sposób omawia pracę z programem.

Obraz
ntgroup
Uwagi

Wymagania

Nie ma żadnych wymagań wstępnych dla tego kursu, jednak dla studentów z pewną wiedzą lub doświadczeniem informatycznym pojęcia te będą łatwiejsze do zrozumienia.

Przewidziany egzamin do szkolenia: AZ-900

Szkolenie posiada gwarancję satysfakcji co oznacza, że w przypadku uzasadnionego niezadowolenia ze szkolenia (tematyka szkolenia, nieodpowiednie prowadzenie przez trenera) zobowiązujemy się do powtórzenia szkolenia w dogodnym dla obu stron terminie, ze zmianą trenera bez kosztów. Podstawę do powtórzenia szkolenia stanowi analiza ankiet końcowych wypełnianych przez uczestników.

Firma NT GROUP Sp. z o.o. jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT.


Możesz u nas podejść do egzaminu Pearson VUE
Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych   Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

 

Szkolenie dostępne w formie kursu STACJONARNEGO w sali szkoleniowej lub warsztatów ONLINE z trenerem w czasie rzeczywistym.

Uczestnik kursu otrzymuje skrypt i zestaw plików, na których są wykonywane ćwiczenia podczas szkolenia.

Materiały są w języku polskim. Szkolenie jest prowadzone w języku polskim.

 

Oceń kurs/szkolenie
4.8
Średnia ocena: 4.8 (Liczba ocen: 10)