2 semestry /4 200 PLN / Łódź / Płatne w 8 ratach
Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Sterlinga 26, pokój K 019
90-212 Łódź
42 29 95 637
42 29 95 633
42 63 15 039
ckp@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Celem studiów podyplomowych Administrowanie e-dokumentacją w ochronie zdrowia jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy z zakresu wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,  o systemie informacji w ochronie zdrowia, o ochronie  danych osobowych oraz o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i in.

Prowadzenie elektronicznej dokumentacji  jest obowiązkowe dla wszystkich podmiotów leczniczych od 1 sierpnia 2014 roku.

Adresaci

Studia podyplomowe Administrowanie e-dokumentacją w ochronie zdrowia adresowane są do osób zajmujących obecnie lub zamierzających w przyszłości pełnić stanowiska kierownicze w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – m. in. lekarzy, pielęgniarek, pracowników działu statystyki medycznej, informatyków, administratorów danych osobowych, administratorów bezpieczeństwa informacji, osób zarządzających placówkami ochrony zdrowia, instytucjami związanymi ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi oraz wszystkich zainteresowanych problematyką dokumentacji elektronicznej.

W programie

Program, studiów podyplomowych Administrowanie e-dokumentacją w ochronie zdrowia obejmuje m.in:

 • System ochrony zdrowia w Polsce 
 • Kierunki informatyzacji w ochronie zdrowia w Polsce
 • Obowiązujące Rejestry w Ochronie Zdrowia
 • Komputer narzędziem pracy personelu medycznego
 • Terminologia związana z dokumentacją medyczną
 • Podstawy prawne dotyczące tworzenia, przechowywania i przetwarzania dokumentacji w ochronie zdrowia
 • Ochrona danych osobowych i danych wrażliwych
 • Podstawy prawne dotyczące wdrażania dokumentacji elektronicznej
 • Wymagania sprzętowe i lokalowe w aspekcie informatyzacji ochrony danych
 • Słowniki informatyczne procedur medycznych
 • NFZ wśród głównych odbiorców danych elektronicznych
 • Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w firmie medycznej
 • Bezpieczeństwo informacji a elektroniczna dokumentacja medyczna
 • Outsourcing obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej
 • Systemy informatyczne i oprogramowania komputerowe w jednostkach opieki zdrowotnej
 • Zintegrowanie systemu informatycznego w firmie
Korzyści

Studia podyplomowe Administrowanie e-dokumentacją w ochronie zdrowia oferują pozyskanie przez słuchaczy obszernej wiedzy w zakresie  informatyzacji w ochronie zdrowia i wdrażania obowiązującej od 1 sierpnia 2014 r. elektronicznej dokumentacji medycznej. Pozyskanie wiedzy z zakresu prawnych aspektów bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych oraz praktycznej sfery wyboru systemu informatycznego. Ponadto program oferuje zdobycie praktycznych umiejętności tworzenia procedur i instrukcji w zakresie informatyzacji placówki medycznej.

Czas trwania

2 semestry – 240 godzin

Opiekun merytoryczny

mgr pielęgniarstwa Beata Joanna Rabiega – pielęgniarka z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania zespołami w ochronie zdrowia, wdrażania dokumentacji elektronicznej i rozliczania świadczeń medycznych.

Kadra

Wśród naszej kadry m.in.:

Piotr Glen – Specjalista ds. ochrony danych osobowych z dużym doświadczeniem praktycznym we wdrażaniu i audytowaniu polityki i systemów bezpieczeństwa informacji. Członek Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji SABI. Doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji pełniący tę funkcję dla wielu firm i instytucji. Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 27001. Autor publikacji w zakresie ochrony danych osobowych (m. in. w Serwisie Kadry Zarządzającej ZOZ www.serwiszoz.pl i Magazynie Menadżerów Ochrony Zdrowia www.healthcare.wip.pl/app). Uczestnik postępowań administracyjnych prowadzonych przez GIODO. Posiada duże doświadczenie i bardzo dobre umiejętności w prowadzeniu szkoleń z praktycznych aspektów ochrony danych osobowych. Współpracownik Biura Rzecznika Praw Dziecka w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Koordynator projektu „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych” realizowanego przez GIODO.

Grzegorz Siwiec – wiceprezes Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego jest jednocześnie współzałożycielem i prezesem firmy GaBoS, a obecnie wiceprezesem Zarządu firmy GaBoS Software Sp. z o.o. wdrażającej rozwiązania informatyczne dla sektora ochrony zdrowia w całym kraju. Posiada ogromny dorobek, obejmujący lata 1991-2012 w zakresie autorskiego projektowania i udanych wdrożeń różnorodnych systemów informatycznych dla jednostek ochrony zdrowia w całym kraju. Realizacje dot. m.in. pierwszych na rynku i systematycznie udoskonalanych systemów obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej, rozliczeń z NFZ, sterowania ruchem i rejestracją pacjentów oraz wykorzystania w praktyce medycznej nowoczesnych technologii i urządzeń, np. kiosków POS, wyświetlaczy alfanumerycznych, kart pacjenta, tabletów, serwerów czy linii papilarnych. Zaprojektowane przez niego systemy i wieloletnia działalność biznesowa przyczyniły się do upowszechnienia wiedzy dot. konieczności wdrożenia systemów informatycznych w ochronie zdrowia i wynikających stąd korzyści dla usługodawców i pacjentów oraz stały się podstawą obecnego funkcjonowania placówek zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Jego wiedza i dokonania są wykorzystywane w zakresie projektowania bardziej efektywnych działań instytucjonalnych, organizacyjnych, proceduralnych i technologicznych w sektorze ochrony zdrowia - jest aktywnym konsultantem dla NZOZ i ZOZ m.in. w kontekście ustawy na rok 2014 dot. elektronicznej dokumentacji medycznej.

Wymagane dokumenty
 • kopia podpisanego dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Zajęcia prowadzone są co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

 • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
 • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni