Dodane przez akopcik -
Cel studiów

Głównym celem studiów jest wykształcenie absolwentów posiadających kompetencje w obszarze bezpieczeństwa narodowego. Studia zakładają przygotowanie absolwentów do analizowania, planowania i organizowania działań w obszarze bezpieczeństwa narodowego. Ważną przestrzeń w procesie dydaktycznym stanowić będzie również wypracowanie umiejętności analizy zagrożeń.

Absolwent studiów zdobędzie:

 • wiedzę z obszaru bezpieczeństwa, w szczególności bezpieczeństwa narodowego;
 • umiejętności analityczne pozwalające poprawnie zdiagnozować współczesne zagrożenia i wyzwania wpływające na bezpieczeństwo;
 • kompetencje potrzebne do zrozumienia zasad funkcjonowania państwa, jego systemów bezpieczeństwa oraz roli instytucji i organów zapewniających bezpieczeństwo narodowe.
Korzyści

Absolwent studiów podyplomowych uzyska podstawy teoretyczne i prawne działań, podejmowanych przez państwo oraz administrację publiczną w obszarze bezpieczeństwa narodowego. Efektem kształcenia będzie przede wszystkim przygotowanie do uczestnictwa i kierowania zespołami w sytuacjach zagrożeń, w tym do organizacji i koordynowania działań podmiotów systemu bezpieczeństwa narodowego. Posiądzie także umiejętności praktyczne i operacyjne umożliwiające rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa państwa oraz współpracy w tym obszarze z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi.

Dla kogo?

Studia przeznaczone są dla absolwentów uczelni cywilnych i wojskowych, którzy posiadają wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia (licencjackie lub równorzędne). W szczególności oferta kształcenia skierowana jest do osób, które ukończyły studia na takich kierunkach jak: bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo, administracja, politologia. Studia mogą także podjąć osoby już pracujące w działach administracji publicznej w jednostkach centralnych i terenowych państwa, w których kompetencjach jest odpowiedzialność za bezpieczeństwo państwa.

Program kształcenia

W programie studiów przewidziano przedmioty obejmujące takie zagadnienia:

 • bezpieczeństwo narodowe,
 • bezpieczeństwo międzynarodowe,
 • obrona terytorialna,
 • przygotowania obronne,
 • studia strategiczne,
 • system kierowania bezpieczeństwem narodowym RP,
 • współpraca cywilno-wojskowa.
Czas trwania

2 semestry (studia 100% online).

Opiekun merytoryczny

dr Michał Ceglarekdoktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia (specjalność historia Polski i historia wojskowości). Absolwent Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej (specjalność: bezpieczeństwo narodowe). Studiował również na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. W badaniach naukowych koncentruje się na zagadnieniach związanych z historią XX w., dziejami Wojska Polskiego, historycznymi uwarunkowaniami bezpieczeństwa narodowego. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Laureat nagrody FENIKS 2022 (kategoria „Historia-niepodległa”) oraz X edycji Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej. Kierownik grantu badawczego – Narodowe Centrum Nauki (Miniatura 7.2023).

Obraz
dr Ceglarek
Kadra
 1. Dr Michał Ceglarek – koordynator
 2. Dr Piotr Bogacki
 3. Dr Robert Krzemień
 4. Płk mgr Piotr Chrzanowski
Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Zobacz jak wygląda proces rekrutacji

Organizacja

Najważniejsze informacje o kierunku:

 • gwarancja stałej ceny
 • nacisk na zajęcia praktyczne- profesjonalna kadra pedagogiczna
 • zajęcia stacjonarne realizowane w postaci webinarów na Platformie Zdalnego Nauczania

Organizatorem kształcenia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego, Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi, we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym. Obrona pracy dyplomowej/Egzamin Końcowy odbędzie się stacjonarnie w siedzibie Uczelni w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiącach styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia.
Oceń kierunek
4.7
Średnia ocena: 4.7 (Liczba ocen: 10)