Dodane przez mbielski -
Cel studiów

Celem studiów jest:

 • Wyposażenie uczestników studiów podyplomowych w wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji muzycznej dzieci w przedszkolach i klasach I-III.
 • Przygotowanie uczestników do pracy metodami aktywnymi, warsztatami, łączącymi wiedzę i aktywność twórczą.
 • Przygotowanie uczestników do tworzenia przestrzeni edukacyjnej z wykorzystaniem twórczych kompilacji opartych na różnych rodzajach działań muzycznych i ruchowych.
 • Przybliżenie specjalistycznej wiedzy psychologicznej i pedagogicznej, związanej ze wspieraniem twórczego rozwoju dziecka.
Korzyści

Uczestnik studiów:

 • zdobędzie przygotowanie do prowadzenie zajęć muzycznych i muzyczno-ruchowych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • pozna możliwości wykorzystania muzykoterapii w pracy w przedszkolach i klasach I-III,
 • nauczy się poprawnego posługiwania się głosem – intonacja, artykulacja, podparcie oddechowe,
 • studia - muzykoterapia dostarczą kompleksową wiedzę z zakresu terapeutycznego zastosowania muzykoterapii w edukacji,
 • pozna możliwości edukacyjnego wykorzystania muzyki klasycznej w interpretacji ruchem.
Dla kogo?

Studia podyplomowe z zakresu Muzyki (...) są również przeznaczone dla uczestników bez przygotowania muzycznego.

Studia podyplomowe z zakresu "Muzyka - rytmika i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej" skierowane są do nauczycieli edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, a także nauczycieli szkół podstawowych, instruktorów tańca, instruktorów kulturalno-oświatowych, nauczycieli rytmiki oraz pozostałych osób zainteresowanych tematyką muzykoterapii.

Program kształcenia

W programie przewidziane są takie przedmioty jak:

 • Psychopedagogika twórczości
 • Metodyka zajęć muzycznych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Podstawy muzykoterapii i pedagogiki zabawy
 • Choreoterapia
 • Rytmika
 • Tańce ludowe
 • Instrumenty szkolne
 • Zabawy i tańce integracyjne
 • Taniec towarzyski
 • Wykorzystanie muzyki klasycznej w pracy z dzieckiem
 • Emisja i higiena głosu
 • Terapeutyczny wymiar pracy z tekstem literackim
 • Techniki plastyczne w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Praktyki
 • Seminarium dyplomowe

Dodatkowo, w trakcie trwania nauki, przewidziane są zajęcia praktyczne w Ośrodkach Kultury np. Filharmonia Łódzka, telewizja. Dodatkowo, zaplanowany jest udział w koncercie (warsztaty)

Czas trwania

2 semestry – 260 godzin, w tym 60 godzin praktyk. Zajęcia będą odbywać się w weekendy, co 2 tygodnie.

Obrona pracy dyplomowej odbędzie się stacjonarnie w AHE w Łodzi.

Opiekun merytoryczny

mgr Halina Kowalczuk

Kadra

mgr Halina Kowalczuk – muzyk, ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim, kierunek wychowanie muzyczne. Uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. Ukończyła studia podyplomowe Sztuka w zreformowanej szkole oraz Wiedza o kulturze w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, kurs Coach w edukacji organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Ukończyła wiele kursów i warsztatów z zakresu edukacji artystycznej np. Muzykoterapia z pedagogiką zabawy. Jest autorką programów studiów podyplomowych organizowanych z AHE w Łodzi: Wiedza o Kulturze, Sztuka w zreformowanej szkole, Terapia przez edukację artystyczną . Ekspert MEN w zakresie edukacji artystycznej oraz wiedzy o kulturze. Zatrudniona przez Komitet Główny Olimpiady Artystycznej w Warszawie w Muzeum Narodowym w charakterze sekretarza naukowego sekcji muzyki w Łodzi. Wieloletni doradca metodyczny muzyki i wiedzy o kulturze w ŁCDNiKP w Łodzi oraz konsultant ds. edukacji artystycznej w WODN w Łodzi. Wykładowca w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej na kierunku pedagogika. Jest pomysłodawcą wielu konkursów i festiwali muzycznych w Łodzi oraz województwie pełniąc jednocześnie funkcję jurora. Za swoją działalność została nagrodzona wieloma nagrodami:

 • Ministra Edukacji Narodowej I stopnia
 • Prezydenta Miasta Łodzi
 • Medalem Komisji Edukacji Narodowej

oraz wieloma podziękowaniami i listami gratulacyjnymi.

dr Mateusz Wiszniewski– arteterapeuta, doktor antropologii tańca. Od 1994 roku prowadzi zajęcia i warsztaty technik relaksacyjnych i wizualizacji. Od 1999 roku prowadzi zajęcia warsztaty i obozy z elementami tańca terapeutycznego i różnych form terapii sztuką. Pracuje z wieloma formami twórczej ekspresji, technik relaksacyjnych i pracy z ciałem. Jest instruktorem improwizacji tańca i symboliki ciała, eksperymentalnego teatru improwizacji tańca oraz instruktorem ćwiczeń profilaktycznych i leczniczych Czi Kung Healing Dao i masażu. Skończył kurs pracy nad uwalnianiem skutków traumy metodą TRE wywodzącą się z bioenergetyki Lowena. Brał udział w wielu warsztatach tańca terapeutycznego prowadzonych przez mistrzów tej dyscypliny w USA. W swojej pracy inspiruje się amerykańskim nurtem arteterapi – terapii ekspresyjnych. Napisał autorski program o rozwoju osobistym przez sztukę i szkolenia dla instruktorów ATE. Do lipca 2013 r. zostało ukończonych XI edycji. Stworzył program łączący arteterapię z elementami coachingu – 2013 r. ukończona została pierwsza edycja. Doktorat z zakresu antropologii tańca obronił na UŁ w 2006 roku, na wydziale Socjologii Kultury. Jest autorem książek z zakresu rozwoju osobistego: Potęga Wizualizacji, Zrelaksuj się i Żyj Twórczo, Uzdrawiający Taniec, oraz licznych artykułów na temat arteterapii i tańca terapeutycznego.

mgr Zbigniew Piasecki muzyk ukończył Akademię Muzyczną w Łodzi kierunek wychowanie muzyczne. Uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego. Jest akompaniatorem i kompozytorem piosenek dla dzieci i młodzieży. Bierze czynny udział w festiwalach ogólnopolskich w charakterze jurora. Jest również artystą kabaretowym występując w licznych spektaklach.

Ściśle współpracuje z zespołem piosenki i tańca ,,Pędziwiatry” będąc akompaniatorem oraz konferansjerem.

dr Andrzej Zbonikowski – psycholog, adiunkt w Katedrze Psychologii AHE w Łodzi, trener umiejętności psychospołecznych z bogatym doświadczeniem w zakresie prowadzenia treningów twórczości dla nauczycieli. Zajmuje się psychologią rozwoju osobowości, psychologią edukacji i doradztwa zawodowego. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki twórczości, członek Narodowego Forum Doradztwa Kariery, współautor programów wielu kierunków studiów podyplomowych kierowanych dla nauczycieli, m.in. w zakresie edukacji artystycznej i wiedzy o kulturze. Od wielu lat wykładowca na studiach podyplomowych AHE w Łodzi oraz UŁ. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, współautor pierwszej w Polsce monografii nt. zjawiska defaworyzacji społecznej (Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, 2010) oraz monografii Wybrane problemy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego ( 2011).

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Zobacz jak wygląda proces rekrutacji

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Muzyka – rytmika i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej jest Centrum Kształcenia Podyplomowego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiącach styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia.