Dodane przez mbielski -
Cel studiów

Studia o charakterze doskonalącym.

Design Thinking, poprzez swój uniwersalny charakter, ma szerokie zastosowanie wszędzie tam, gdzie pojawia się potrzeba rozwiązania problemów lub opracowania innowacyjnych rozwiązań. Jest to przede wszystkim konkretny sposób myślenia i działania, w którym wykorzystuje się wybrane metody i narzędzia. Design Thinking wspiera rozwój innowacji i daje gwarancję niestandardowych rozwiązań w każdym obszarze: biznes, przemysł, handel, edukacja, administracja.
Celem studiów jest rozwój umiejętności kreowania i wdrażania nowatorskich rozwiązań m.in. w postaci nowych produktów (towarów lub usług), wydarzeń, procesów, programów edukacyjnych czy modeli biznesowych. Warsztatowy charakter zajęć umożliwi rozwijanie myślenia skoncentrowanego na rozwiązaniach, które skutkuje tworzeniem użytecznych i twórczych rozwiązań.

Korzyści

Uczestnik:

 1. pozna i nauczy się stosować metodę myślenia projektowego Design Thinking, przechodząc krok po kroku przez poszczególne jego stadia
 2. będzie gotowy na wyzwania współczesnego świata dzięki umiejętności tworzenia i wdrażania koncepcji w środowisko biznesowe, społeczne czy kulturowe
 3. opracuje własny, innowacyjny produkt lub usługę przechodząc przez etapy pracy projektowej: empatyzacja, definiowanie problemu, generowanie pomysłów, budowanie prototypu i testowanie
 4. nauczy się przełamywania schematów myślowych
 5. zastosuje wiedzę z zakresu neuromarketingu do planowania sprzedaży
 6. rozwinie umiejętności w zakresie:
 • koncentracji na potrzebach klienta
 • rozpoznawania stylów myślenia i działania w grupie oraz wykorzystywania ich do efektywnej współpracy
 • tworzenia strategii biznesowych w oparciu o design
 • wizualizowania przyszłych scenariuszy rozwoju firmy
 • kreowania innowacji
 • projektowania usług i doświadczeń klientów/użytkowników
 • tworzenia spójnej komunikacji wizualnej
 • utrzymywania zaangażowania w grupie projektowej
Dla kogo?
 • właściciele i pracownicy MŚP, korporacji, szkół, administracji, fundacji - wszystkich organizacji, które poszukują innowacji opartych na rozpoznanych potrzebach klientów (użytkowników)
 • wszystkie osoby zainteresowane wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań
 • osoby odpowiedzialne za sprzedaż, promocję, marketing lub planujące pracę w tych obszarach
 • kierownicy, menedżerowie produktów, projektów,
 • pracownicy działów Obsługi klienta, HR
 • trenerzy, coachowie, edukatorzy, doradcy, freelancerzy

Na studia zapraszamy osoby posiadające ukończone studia I lub II stopnia, które są zainteresowane Design Thinking oraz chcą kreować innowacyjne rozwiązania dla firmy w obliczu turbulentnego otoczenia, zmian i kryzysów.

Program kształcenia
 • Podstawy DT i budowanie procesu DT
 • Trening kreatywności ( style myślenia projektowego)
 • Design Thinking w projektowaniu pracy zespołu
 • Design Thinking w projektowaniu komunikacji
 • Projektowanie produktów i usług
 • Myślenie wizualne/Visual Thinking
 • Marka osobista i neuromarketing
 • Budowanie i skalowanie modelu biznesowego
 • Zarządzania projektem innowacyjnym

Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatów i projektów. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z obrony projektu przygotowanego podczas pracy realizowanej w interdyscyplinarnych zespołach.

Czas trwania

2 semestry, 180h, 6 spotkań online + 4 zjazdy stacjonarne w Trzciacne

Opiekun merytoryczny

Danuta Kitowska - mgr chemii, dr pedagogiki, trener, andragog, sketchnoter, nauczyciel akademicki, twórca UTW w regionie, przewodnicząca rady programowej UTW w Złotowie, promotor technik wizualnych. Od 2013 konsultant w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, współwłaściciel mikroprzedsiębiorstwa Pracownia Edukacyjna Danuta Kitowska (prowadzenie szkoleń dla biznesu i oświaty, realizacja eksperymentu dotyczącego efektywnych technik uczenia się młodzieży i dorosłych, realizacja graphic recordingu podczas konferencji biznesowych i edukacyjnych). Właścicielka marki nauczona.pl - blog poświęcony rozwojowi i edukacji w każdym wieku (fp, grupy Nauczyciele się uczą, Nauczyciele w sieci). Współtwórca projektu nauczycielwsieci.pl.
Doświadczenie zawodowe – nauczyciel chemii, nauczyciel akademicki (WSB w Pile, WSG w Bydgoszczy, KPSW w Bydgoszczy) realizowanie zajęć na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych, przedmioty: zarządzanie wiedzą, rozwój pracownika i szkolenia, metodyka kształcenia dorosłych, myślenie wizualne w komunikacji, myślenie wizualne w zarządzaniu i in. Promotor wielu prac dyplomowych z zakresu edukacji i zarządzania. Autorka wielu programów szkoleń dla dorosłych, programów studiów podyplomowych oraz nowatorskich kursów z zakresu myślenia wizualnego oraz kursów efektywności uczenia się. Współautorka i autorka książek dla nauczycieli: Nauczyciel-wychowawcą, Jak planować pracę wychowawczą/, Jak uczyć uczenia się?

Kadra

Monika Kłos - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Dyplomowany Coach. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologii i Coachingu. Licencjonowana trenerka Structogramu. Trenerka biznesu pracuje z przedsiębiorstwami w zakresie komunikacji, strategii biznesowych i rozwojowych. Członek Rady Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski – lider projektu komunikacyjnego w Izbie. Ekspertka zakresie neurodydaktyki – Współautorka innowacji społecznej stworzonej metodą Design Thinking dla osób dorosłych pt. Neurorozwojownik. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania projektami. Członkini projektów międzynarodowych. Odbyła staże zagraniczne w krajach: Francja, Niemcy, Litwa, Węgry, Rumunia, Czechy, Anglia. Pasjonatka i zwolenniczka wdrożeń w przedsiębiorstwach, wykorzystujących badania na mózgiem ludzkim w obszarze komunikacji, przywództwa, budowania zespołu i sprzedaży.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Zobacz jak wygląda proces rekrutacji

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi. Zajęcia stacjonarne realizowane są w Filii AHE w Trzciance.

Partnerem studiów jest Pracownia Edukacyjna Danuta Kitowska

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiącach styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia.
Oceń kierunek
4.8
Średnia ocena: 4.8 (Liczba ocen: 8)