Dodane przez mbielski -
Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami ochrony zdrowia, którą będą mogli wykorzystywać w swojej pracy zawodowej.

Korzyści

Studia oferują pozyskanie przez uczestników obszernej wiedzy menedżerskiej w obszarze ochrony zdrowia jak również umiejętności planowania strategicznego i budżetowania jednostek, sprawnego podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów organizacyjnych oraz skutecznego zarządzania zespołem. Ponadto program odpowiada aktualnym potrzebom w zakresie wiedzy i umiejętności w obszarze informatyzacji w ochronie zdrowia.

Dla kogo?

Studia adresowane są do osób zajmujących obecnie lub zamierzających w przyszłości pełnić stanowiska kierownicze w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – m.in. lekarzy, pielęgniarek, osób zarządzających placówkami ochrony zdrowia, instytucjami związanymi ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania w placówkach ochrony zdrowia.

Program kształcenia

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • System ochrony zdrowia w Polsce
 • Ekonomika Zdrowia
 • Podstawy prawne działalności w zakresie opieki zdrowotnej
 • Prawo medyczne
 • Zarządzanie finansowe w zakładzie opieki zdrowotnej
 • Zarządzanie szpitalem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach opieki zdrowotnej
 • Zamówienia publiczne
 • Systemy informatyczne w jednostkach opieki zdrowotnej
 • Gospodarka lekiem z elementami farmakoekonomii
 • Zarządzanie jakością
 • Psychologia zarządzania
 • Budowanie wizerunku placówki opieki zdrowotnej,

oraz zagadnienia z zakresu:

 • odpowiedzialności zawodowej
 • działalności samorządowej
 • doskonalenia zawodowego
 • kontraktowania świadczeń przez samodzielne podmioty i
 • obowiązującej dokumentacji medycznej
Czas trwania

2 semestry – 240 godzin

Studia w formule online. 100% zajęć prowadzonych jest w formie e-learningowej.

Opiekun merytoryczny

mgr Bernarda Pruś-Dobras

Kadra

Wśród naszej kadry m.in.:

 • dr n. ekon. Michał Banaś
 • mgr Jolanta Bilińska
 • mgr Piotr Pliszka
 • dr Aleksandra Sierocka
 • mgr Agnieszka Wenerska
 • mgr Anna Skałban
 • mgr Pustelnik-Jaźwiec Joanna
Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Zobacz jak wygląda proces rekrutacji

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Zarządzanie w ochronie zdrowia jest Centrum Kształcenia Podyplomowego we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Obrona pracy dyplomowej odbędzie się stacjonarnie w AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiącach styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia
Oceń kierunek
4.6
Średnia ocena: 4.7 (Liczba ocen: 17)