Dodane przez mbielski -
Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie najnowszej wiedzy i umiejętności menedżerskich w zakresie logistyki oraz wykształcenie specjalistów pracujących w tej dziedzinie. Studium przygotowuje do profesjonalnej pracy w komórkach logistycznych podmiotów gospodarczych i administracyjnych.

Korzyści

Absolwent studiów będzie wyposażony w wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania pracy na stanowiskach związanych z logistyką, w tym do pracy menadżerskiej w tym obszarze.

Dla kogo?

Studia podyplomowe Logistyka kierujemy do osób zamierzających podjąć pracę na stanowiskach związanych z logistyką oraz do kadry zarządzającej zainteresowanej poszerzeniem wiedzy. Studia pozwalają zarówno na podniesienie kwalifikacji osób wykonujących zawód logistyka jak i na zdobycie zupełnie nowych kwalifikacji przez osoby bez praktyki w tej dziedzinie. Słuchaczami studiów mogą być absolwenci szkół wyższych posiadający dyplom ukończenia studiów: licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich. Studia podyplomowe kończą się ocenioną pracą podyplomową i zdaniem z wynikiem pozytywnym ustnego egzaminu końcowego.

Program kształcenia
 • Podstawy logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw
 • Logistyka zaopatrzenia i produkcji
 • Logistyka dystrybucji
 • Usługi logistyczne
 • Procesy załadunkowe i rozładunkowe w logistyce
 • Marketing i sztuka negocjacji w TSL
 • Magazynowanie i zapasy
 • Procesy transportowe i spedycyjne
 • Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem TSL
 • Systemy informatyczne, komunikacyjne i gospodarka elektroniczna w logistyce
 • Laboratorium logistyczno-spedycyjne
 • Laboratorium magazynowe
 • Planowanie logistyczne
 • Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
 • Seminarium dyplomowe
Czas trwania

2 semestry – 200 godzin

75% zajęć prowadzona jest on-line przez platformę Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, a 25% zajęć prowadzona jest w formie stacjonarnych zjazdów organizowanych w soboty i niedziele.

Opiekun merytoryczny

dr Jerzy Janczewski

Kadra

Doświadczona kadra wykładowców, posiadających wysokie kwalifikacje oraz szeroką praktykę w TSL.
Specjaliści z dziedziny logistyki, transportu, praktycy, kadra naukowa AHE oraz innych wyższych uczelni.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Zobacz jak wygląda proces rekrutacji

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Logistyka jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Obrona pracy dyplomowej odbędzie się stacjonarnie w siedzibie Uczelni w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiącach styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia.