Dodane przez mbielski -
Cel studiów

Studia podyplomowe na kierunku Mediacje kładą nacisk na pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, komunikacji w konflikcie i umiejętności prowadzenia procesu mediacyjnego, który można wykorzystywać w różnych dziedzinach i obszarach związanych z wykonywaną przez siebie pracą.

W przypadku mediacji rodzinnych, uczestnicy poznają zagadnienia dotyczące konfliktu między rodzicami, między rodzicami a dziećmi, a także dotyczące sporów majątkowych. Absolwent tego kierunku jako mediator, bierze czynny udział w naprawie relacji.
Wykorzystuje umiejętności i narzędzia z zakresu mediacji, które zdobył w trakcie studiów.

Dla kogo?
 • to studia podyplomowe dla osób, które chcą zawodowo zająć się mediacjami
 • zapraszamy psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych, kuratorów rodzinnych społecznych i zawodowych, prawników i inne osoby z wyższym wykształceniem zainteresowane praktycznym wykorzystaniem wiedzy o konfliktach oraz nabyciem umiejętności mediacyjnych pomocnych w ich rozwiązywaniu.
Program kształcenia
 • Mediacje a prawo polskie: rodzinne, cywilne, karne
 • Konflikt i kryzys – psychologiczne aspekty
 • Wprowadzenie do mediacji
 • Komunikacja w mediacji: blokady komunikacyjne i zakłócenia percepcji
 • Zawód mediatora: kompetencje, prawa obowiązki, kwestie etyczne, rola i budowanie marki osobistej
 • Metodyka pracy trenera mediacji
 • Organizacja mediacji :
 • metody i techniki
 • Postępowanie mediacyjne :
 • zasady i strategie
 • Umiejętności praktyczne w mediacji
 • Trening negocjacji
 • Mobbing w zespołach pracowniczych, przejawy dyskryminacji
 • Strategie i metody rozwiazywania konfliktów
 • Sytuacje trudne w mediacji: przełamywanie oporu i wspieranie stron
 • Samoświadomość w konfliktach
 • Konflikty w organizacji i biznesie
 • Konflikty szkolne i rówieśnicze
 • Konflikty w medycynie, błędy medyczne
 • Specyfika konfliktów rodzinnych
 • E-mediacje : metody skutecznego używania nowoczesnych technologii w mediacjach online
 • Praktyki (60h)
 • Seminarium dyplomowe
Czas trwania
 • gwarancja stałej ceny 3200zł (płatność w 8 miesięcznych ratach po 400zł),
 • zajęcia 2 semestry - 260 godzin, w tym 60 godzin praktyk
 • zajęcia realizowane w formie wykładów, seminariów oraz warsztatów, w skład których wchodzą ćwiczenia praktyczne, analizy studiów przypadków i dyskusje w małych grupach,
 • kładziemy nacisk na zdobycie jak najszerszych umiejętności praktycznych,
 • zajęcia co 2 weekendy w miesiącu (Filia w Świdnicy)

AHE i tak wiele... konstruktywnego rozwiązywania konfliktów!

Opiekun merytoryczny

mgr Marta Masyk czynnie działający mediator przy Sądzie polubownym Komisjj Nadzoru Finansów, wpisana na listę mediatorów W Sądzie Okręgowym w Świdnicy i we Wrocławiu.

Kadra

dr inż. Andrzej Dyszewski Dziekan - Dyrektor Filii w Świdnicy, długoletni nauczyciel akademicki z bogatym dorobkiem naukowym (60 publikacji), wieloletni wykładowca przedmiotów mediacje, autoprezentacja, rozwiązywnie konfliktów.

dr inż. Julian Kalinowski - długoletni nauczyciel akademicki z bogatym dorobkiem naukowym, wieloletni wykładowca przedmiotów: Podstawy marketingu i zarządzania z elementami prawa ochrony własności intelektualnej, Projekt własnego przedsięwzięcia, Podstawy kreatywności.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Zobacz jak wygląda proces rekrutacji

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiącach styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia.
Oceń kierunek
4.4
Średnia ocena: 4.4 (Liczba ocen: 8)