Dodane przez mbielski -
Cel studiów

Zapoznanie z teorią pedagogiczną Marii Montessori oraz metodyką pracy w systemie pedagogicznym Montessori w przedszkolu i szkole (klasy 1 – 3).

Korzyści

Studia prowadzone są przez uczelnię we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Montessori.

Studia kończą się uzyskaniem:

 • dokumentu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,
 • certyfikat udziału w formie kształcenia współprowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Montessori
 • „Dzienniczka studiów”, w którym wpisywane są wszystkie tematy zajęć teoretycznych i instruktażowych oraz poświadczane są odbyte hospitacje.

Studia umożliwiają:

 • nabycie teoretycznej wiedzy z zakresu pedagogiki M. Montessori na tle współczesnych koncepcji i nurtów w pedagogice i psychologii;
 • metodyczne przygotowanie do pracy w systemie pedagogicznym M. Montessori w przedszkolu i klasach 1 -3 szkoły podstawowej;
 • przygotowanie do samodzielnego opracowywania i wprowadzenia innowacji pedagogicznych/programów autorskich w oparciu o koncepcję edukacji M .Montessori;
 • ukazanie możliwości pracy z dzieckiem uzdolnionym lub sprawiającym trudności wychowawczo – dydaktyczne;
 • wskazanie możliwości zastosowania poznanych metod pracy w domu.
Dla kogo?

Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych (klasy 1 – 3), dyrektorzy placówek, metodycy, doradcy zawodowi, osoby zainteresowane pedagogiką M. Montessori posiadające wyższe wykształcenie.

Program kształcenia

W programie m.in.:

 • Teoretyczne podstawy pedagogiki Marii Montessori
 • Przygotowanie do życia codziennego
 • Kształcenie polisensoryczne
 • Edukacja matematyczna
 • Edukacja językowa
 • Edukacja kosmiczna elementami wychowania religijnego
 • Hospitacje i praktyki w placówkach Montessori
 • Metoda projektów w edukacji
 • Psychologia rozwoju dzieci w średnim i późnym dzieciństwie
 • Współczesne tendencje w edukacji
Czas trwania

2 semestry (310 godzin)

Opiekun merytoryczny

dr Małgorzata Miksza

 

Kadra

dr Małgorzata Miksza -prezes PSM, 9-letnia praca w grupach Montessori, emerytowany starszy wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada międzynarodowy dyplom ukończenia Kursu Montessori, akredytowany przez AMI oraz certyfikat uprawniający do prowadzenia kursów Montessori wydany przez Montessori Landesverband NRW e. V. w Niemczech. Od 25 lat prowadzi zajęcia na kursach , studiach podyplomowych Montessori w Łodzi, innych miastach Polski i za granicą . Autorka książek i artykułów na temat pedagogiki Montessori, m.in. Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka, Impuls, Kraków, VIII wyd. 2018. Inicjatorka cyklu konferencji pt: Polskie Dni Montessori.

mgr Joanna Grzywa - wieloletni nauczyciel montessoriański, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej . Aktualnie prowadzi Prywatne Przedszkole Montessori w Warszawie. Posiada dyplom AMI oraz certyfikat uprawniający do prowadzenia kursów Montessori wydany przez Montessori Landesverband NRW e.V. w Niemczech.Od 22 lat prowadzi zajęcia na kursach , studiach podyplomowych Montessori w Łodzi, innych miastach Polski i za granicą .

mgr Anna Głowacka - wieloletni nauczyciel montessoriański, emerytowany dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 220(Montessori) w Łodzi. Współautorka Programu Autorskiego „Poznajemy świat wszystkimi zmysłami” . Posiada dyplom ukończenia Kursu Montessori w Polskim Stowarzyszeniu Montessori oraz certyfikat uprawniający do prowadzenia kursów Montessori wydany przez Polskie Stowarzyszenie Montessori. Od 22 lat prowadzi zajęcia na kursach , studiach podyplomowych Montessori w Łodzi i innych miastach Polski. Aktualnie sekretarz w polskim Stowarzyszeniu Montessori.

mgr Bogumiła Zdrojewska - wieloletni nauczyciel montessoriański. Pełniła funkcję w-ce Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 220 w Łodzi. Współautorka Programu Autorskiego „Poznajemy świat wszystkimi zmysłami” . Posiada dyplom ukończenia Kursu Montessori w Polskim Stowarzyszeniu Montessori oraz certyfikat uprawniający do prowadzenia kursów Montessori wydany przez Polskie Stowarzyszenie Montessori. Zajęcia na Kursach Montessori w Łodzi i innych miastach Polski prowadzi od ponad 20 lat.

mgr Ewa Szubert - wieloletni nauczyciel montessoriański, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Aktualnie pracuje w Szkole Podstawowej wprowadzając elementy pedagogiki Montessori. Posiada dyplom ukończenia Kursu Montessori w Polskim Stowarzyszeniu Montessori oraz certyfikat uprawniający do prowadzenia kursów Montessori wydany przez Polskie Stowarzyszenie Montessori. Zajęcia na Kursach Montessori w Łodzi i innych miastach Polski prowadzi od 15 lat.

mgr Urszula Rojek - wieloletni nauczyciel montessoriański, propagator pedagogiki Montessori m.in. w Szkole Podstawowej Montessori w Lublinie, posiada dyplom ukończenia czterosemestralnych Studiów Podyplomowych w zakresie Pedagogiki Marii Montessori na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie . Aktualnie w-ce prezes w Polskim Stowarzyszeniu Montessori.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Zobacz jak wygląda proces rekrutacji

Organizacja

Zajęcia realizowane są w piątki po południu, soboty i niedziele.

Większość zajęć odbywać się będzie w Pracowni Montessori, w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 220 w Łodzi, ul. Jaracza 68; część zajęć w siedzibie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, ul. Sterlinga 26 (obie lokalizacje w centrum miasta, w pobliżu kolejowego Dworca Fabrycznego).

Istnieje możliwość udostępnienia noclegów w Polskim Stowarzyszeniu Montessori, bliższe informacje: sekretarz@montessori-centrum.pl

Egzamin końcowy odbędzie się stacjonarnie w AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiącach styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/ początek kwietnia.
Oceń kierunek
4.2
Średnia ocena: 4.2 (Liczba ocen: 6)