Dodane przez mbielski -
Cel studiów

Absolwent studiów podyplomowych Nauczanie programowania będzie przygotowany do prowadzenia zajęć z programowania dla dzieci ze szkół podstawowych.

Celem studiów jest nauka programowania wizualnego, tekstowego, programowania robotów i układów elektronicznych oraz wyposażenie kandydata w umiejętność nauczania programowania.

Jest to niezwykle ważna umiejętność w pracy z dziećmi i młodzieżą, ponieważ programowanie staje się stałym elementem kształcenia, a języki programowania są narzędziem, pozwalającym dzieciom na rozwijanie kreatywnego myślenia, doskonalenie umiejętności analitycznych i twórcze wykorzystanie technologii. Uważa się obecnie, że programowanie stało się, obok języka ojczystego i jednego języka obcego, trzecim językiem, który każdy człowiek powinien znać.

Korzyści

Absolwent będzie posiadać umiejętności w zakresie:

 • programowania wizualnego (zaawansowane projekty w języku Scratch)
 • programowania tekstowego (język Python)
 • programowania aplikacji mobilnych (App Inventor)
 • programowania stron internetowych
 • programowania robotów i układów elektronicznych
 • rozwiązywania problemów metodami algorytmicznymi
 • wykorzystania technologii chmury w edukacji
 • metodyki nauczania informatyki

Nauczanie programowania, to studia o charakterze doskonalącym , a nie kwalifikacyjnym. Absolwent nie uzyskuje kwalifikacji (takie na dzień dzisiejszy nie są wymagane), lecz kompetencje.

Oferta została stworzona w porozumieniu z Akademią Programowania LevelUP .

Prowadzący zajęcia posiadają duże doświadczenie praktyczne w programowaniu, a także w nauczaniu programowania dzieci ze szkół podstawowych i średnich.

Dla kogo?

Studia skierowane są do osób zainteresowanych nabyciem umiejętności w zakresie nauczania programowania w zakresie szkół podstawowych, w szczególności:

 • nauczycieli informatyki, pragnących uporządkować i poszerzyć swoje kompetencje w nauczaniu programowania,
 • nauczycieli nauczających innych przedmiotów niż informatyka, którzy chcieliby poszerzyć swoje kompetencje i zaproponować uczniom nową ofertę edukacyjną,
 • nauczycieli nauczania początkowego,
 • pracowników bibliotek, świetlic,
 • osób, które chciałyby nabyć umiejętności programistyczne i wykorzystać je w pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • rodziców, pragnących zaproponować swoim dzieciom twórcze wykorzystanie technologii,
 • innych osób zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności w zakresie programowania.

Od potencjalnych uczestników studiów oczekuje się podstawowej znajomości obsługi komputera.

Jeżeli jesteś gotowy na nowe wyzwania, chcesz się rozwijać i kreatywnie prowadzić zajęcia z dziećmi i młodzieżą z wykorzystaniem języków programowania - te studia są dla Ciebie.

Program kształcenia
 • Programowanie wizualne (zaawansowane projekty w języku Scratch)
 • Programowanie tekstowe (język Python)
 • Programowanie aplikacji mobilnych (App Inventor)
 • Programowanie stron internetowych (HTML, CSS, JS)
 • Programowanie robotów i układów elektronicznych
 • Rozwiązywanie problemów metodami algorytmicznymi
 • Metodyka nauczania informatyki

Forma zaliczenia

 • zaliczenia na zajęciach
 • prezentacja wyników prac na forum grupy
Czas trwania

2 semestry, 180 godzin

Opiekun merytoryczny

Renata Nagiewicz - nauczycielka przedmiotów informatycznych, współtwórczyni i trenerka szkoły programowania dla dzieci i młodzieży (nauczanie programowania dzieci i młodzieży) Akademia Programowania Level Up. Trenerka prowadząca szkolenia z zakresu wykorzystania technologii ICT w edukacji oraz nabywania kompetencji poszukiwanych na rynku pracy. Właścicielka firmy informatycznej specjalizującej się w tworzeniu i wdrażaniu oprogramowania dla firm. Zrealizowane projekty: „Nauczyciel – kreator szkolnego sukcesu”, „Akademia Pedagoga. Kompetentny nauczyciel gwarantem wysokiej jakości edukacji na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego” , „Czas zawodowców-wielkopolskie kształcenie zawodowe” , Projekt „Doskonały praktyk” Projekt Kadry Przyszłości. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych, zarządzania zespołem programistów oraz dzielenia się wiedzą.

Kadra

Wśród kadry znajdują się osoby posiadające duże doświadczenie praktyczne w programowaniu i zarządzaniu systemami baz danych. Są wśród nich informatycy prowadzący działalność związaną z nauczaniem programowania, nauczyciele z doświadczeniem akademickim, osoby wykonujące strony internetowe, sklepy internetowe, piszące aplikacje w różnych językach programowania dla klientów polskich i zagranicznych. Są to przede wszystkim osoby z dużym doświadczeniem w nauczaniu programowania, którzy z pasją potrafią przekazać wiedzę swoim słuchaczom. Kadra ściśle współpracuje z Akademią Programowania LevelUP, która zajmuję się nauczaniem programowania w różnych technologiach i językach.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Zobacz jak wygląda proces rekrutacji

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiącach styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Studia podyplomowe we współpracy z Akademią Programowania LevelUP .

Oceń kierunek
4.9
Średnia ocena: 4.9 (Liczba ocen: 7)