Dodane przez mbielski -
Cel studiów

Zdobycie wiedzy praktycznej i umiejętności pozwalających na zastosowanie neurodydaktyki w praktyce szkolnej, organizacji pozaszkolnych form nauki oraz w opiece nad dziećmi; zapoznanie się z wynikami najnowszych badań nad mózgiem; poznanie neurobiologicznych podstaw uczenia się (co wspiera a co hamuje proces uczenia się); zdobycie wiedzy na temat środowiska edukacyjnego, które wspiera proces uczenia się; stworzenie warunków umożliwiających pełne wykorzystania potencjału uczniów; podczas zajęć uczestnicy zdobędą umiejętność stopniowego implementowania poznanej teorii do własnej praktyki dydaktycznej.

Korzyści

Szkoła powinna być dla uczniów miejscem twórczym, pełnym radości, zabawy i pasji. Problem w tym, że przyzwyczajenia i system, który od lat się nie zmienia, powoduje, że kreatywność uczniów często nie jest doceniana. Studia Podyplomowe Neurodydaktyka z elementami tutoringu i mentoringu pozwolą przybliżyć rozwiązanie powyższej kwestii, zapoznając uczestników z najnowszymi osiągnięciami neurodydaktyki. Uczestnicy będą potrafili przenieść wnioski płynące z neuronauk na codzienną praktykę edukacyjną.

Neurodydaktyka pomoże odpowiedzieć na wiele pytań oraz wytyczyć kierunek koniecznych zmian w dzisiejszym systemie edukacji. Czy szkoła pomaga uczniowi prawidłowo rozwijać pracę mózgu ? Dlaczego uczniowie tracą motywacje do uczenia się? Czy potencjał ucznia jest w szkole wykorzystany i pomaga budować pozytywny wizerunek samego siebie? Odpowiedzi na te pytania i wiele innych Państwa wątpliwości postaramy się odnaleźć dzięki pomocy naszych wykładowców, znawców z dziedziny neurobiologii, neurodydaktyki, tutoringu i mentoringu.

Dodatkowe korzyści:

 • zdobycie umiejętności stosowania w rozwoju własnym i ucznia wybranych narzędzi terapii poznawczo-behawioralnej, coachingu i tutoringu,
 • nabycie konkretnej wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystania w terapii i edukacji kart metaforycznych, myślenia wizualnego, technik pracy opartych o nauczanie polisensoryczne i teorię inteligencji wielorakich, a także najnowszych rozwiązań z zakresu neurotechnologii,
 • poznanie własnych predyspozycji, które wpływają na sukces osobisty i zawodowy.
Dla kogo?

Nauczyciele wszystkich typów szkół chcący zdobyć informacje na temat przebiegu procesu uczenia się, a także poznać zasady planowania zajęć w oparciu o zdobycze neuronauki, którzy dążą do doskonalenia swojego warsztatu pracy o nowe metody (m.in.tutoringu i mentoringu).

Studia są także skierowane do pedagogów i psychologów, nauczycieli różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo wychowawczych i resocjalizacyjnych, wychowawców świetlic, pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznych, terapeutów, pracowników warsztatów terapii zajęciowej, pracowników domów kultury, animatorów kultury, pracowników socjalnych, a także osób poszukujących nowych możliwości rozwoju osobistego.

Program kształcenia

W programie m.in.:

 • Neurodydaktyka-podstawy
 • Neurometodyka-metody nauczania przyjazne mózgowi
 • Trening kreatywności
 • Neurobiologiczne podstawy funkcjonowania mózgu
 • Neurodydaktyczna perspektywa uczenia się
 • Pamięć i koncentracja uwagi oraz techniki ich usprawniania
 • Podstawy motywacji i sposoby jej pobudzania
 • Myślenie wizualne
 • Metody coachingu w pracy pedagoga i tutora
 • Podstawy tutoringu i proces tutorski w edukacji
 • Podstawy mentoringu i proces mentorski w edukacji
 • Warsztat pracy tutora
 • Warsztat pracy mentora
 • Trening mózgu, czyli wybrane ćwiczenia stymulujące poszczególne funkcje mózgu
 • Warsztaty rozwoju osobistego – specyfika stylu myślenia i działania
Czas trwania

2 semestry, 180 godzin

Opiekun merytoryczny

Danuta Kitowska - mgr chemii, dr pedagogiki, trener, andragog, sketchnoter, nauczyciel akademicki, twórca UTW w regionie, przewodnicząca rady programowej UTW w Złotowie, promotor technik wizualnych. Od 2013 konsultant w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, współwłaściciel mikroprzedsiębiorstwa Pracownia Edukacyjna Danuta Kitowska (prowadzenie szkoleń dla biznesu i oświaty, realizacja eksperymentu dotyczącego efektywnych technik uczenia się młodzieży i dorosłych, realizacja graphic recordingu podczas konferencji biznesowych i edukacyjnych). Właścicielka marki nauczona.pl - blog poświęcony rozwojowi i edukacji w każdym wieku (fp, grupy Nauczyciele się uczą, Nauczyciele w sieci). Współtwórca projektu nauczycielwsieci.pl.

Doświadczenie zawodowe – nauczyciel chemii, nauczyciel akademicki (WSB w Pile, WSG w Bydgoszczy, KPSW w Bydgoszczy) realizowanie zajęć na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych, przedmioty: zarządzanie wiedzą, rozwój pracownika i szkolenia, metodyka kształcenia dorosłych, myślenie wizualne w komunikacji, myślenie wizualne w zarządzaniu i in. Promotor wielu prac dyplomowych z zakresu edukacji i zarządzania. Autorka wielu programów szkoleń dla dorosłych, programów studiów podyplomowych oraz nowatorskich kursów z zakresu myślenia wizualnego oraz kursów efektywności uczenia się. Współautorka i autorka książek dla nauczycieli: Nauczyciel-wychowawcą, Jak planować pracę wychowawczą/, Jak uczyć uczenia się?

Kadra

Małgorzata Burzyńska -  doktor nauk humanistycznych, wykładowca, coach, doradca zawodowy, pedagog. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dorosłymi (nauczycielami, studentami, słuchaczami studiów podyplomowych) skierowanej m.in. na efektywność uczenia się, poradnictwo zawodowe, rozwój osobisty z wykorzystaniem coachingu i mentoringu. Absolwentka studiów podyplomowych kierunku Neuroekonomia, Neurodydaktyka z Tutoringiem, Coaching, Doradztwo zawodowe. Ekspertka funduszy unijnych, współautorka i realizatorka projektów. Autoryzowana Trenerka Szkoły Pamięci SPW (kwalifikacje do prowadzenia treningów pamięci i koncentracji uwagi dla dzieci, młodzieży i dorosłych), trenerka Racjonalnej Terapii Zachowania oraz metody Points of You. Certyfikowana trenerka metody FRIS – narzędzia rozwojowego do badania stylów myślenia i działania. Współautorka innowacji społecznej Neurorozwojownik – platformy dotyczącej metod i technik nauczania przyjaznych mózgowi, autorka programów studiów podyplomowych oraz publikacji w obszarze kształcenia przez całe życie. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologii Coachingu. Uczestniczka i współorganizatorka konferencji z neurodydaktyki, zarządzania zasobami ludzkimi oraz uczestniczka licznych szkoleń, m.in: Szkoła Coachów Akademii SET, Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach; Zastosowanie Metody Gier Diagnostyczno- Symulacyjnych w nauczaniu dorosłych; Myślenie wizualne; Techniki szybkiego uczenia się; Metody aktywizujące w pracy z dziećmi i dorosłymi; Jak w dzisiejszych czasach stworzyć efektywny zespoł. Team coaching rozwiązaniem dla zespołów i managerów zarządzających; EEG-biofeedback I stopnia (Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii), seminarium System Treningowy Structogram (4 stopnie) - wykorzystanie w praktyce analizy biostrukturalnej opartej o współczesne badania mózgu człowieka.

Monika Kłos - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Dyplomowany Coach. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologii i Coachingu. Licencjonowana trenerka Structogramu. Trenerka biznesu pracuje z przedsiębiorstwami w zakresie komunikacji, strategii biznesowych i rozwojowych. Członek Rady Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski – lider projektu komunikacyjnego w Izbie. Ekspertka zakresie neurodydaktyki – Współautorka innowacji społecznej stworzonej metodą Design Thinking dla osób dorosłych pt. Neurorozwojownik. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania projektami. Członkini projektów międzynarodowych. Odbyła staże zagraniczne w krajach: Francja Niemcy, Litwa, Węgry, Rumunia, Czechy, Anglia. Pasjonatka i zwolenniczka wdrożeń w przedsiębiorstwach, wykorzystujących badania na mózgiem ludzkim w obszarze komunikacji, przywództwa, budowania zespołu i sprzedaży.

Iwona Kukowka– biolożka ze specjalizacją w obszarze biologicznych mechanizmów zachowań i uczenia się. Wieloletnia edukatorka kompetencyjna i ekologiczna, która realizuje warsztaty oparte na metodologii neurodydaktycznej zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Autorka kilku poradników metodycznych, a obecnie realizatorka Kompetencyjnego Programu Edukacyjnego KRUK i Pedagogicznego Uniwersytetu Drugiego Wieku w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile. Prywatnie miłośniczka przyrody oraz sztuki refleksyjnej.

 

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Zobacz jak wygląda proces rekrutacji

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Neurodydaktyka z elementami tutoringu i mentoringu jest Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiącach styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia.