Dodane przez mbielski -
Cel studiów

Celem studiów podyplomowych "Psychologia w biznesie" jest wyposażenie uczestników w wiedzę i kompetencje psychologiczne przydatne w szeroko rozumianym obszarze funkcjonowania biznesu: prowadzaniu firmy, kontaktach z klientami, zarządzaniu i przywództwie w firmie, wspieraniu rozwoju i szkoleniu pracowników. Studia umożliwiają lepsze zrozumienie relacji społecznych oraz rozpoznawania indywidualnych zasobów – własnych oraz współpracowników, co przekłada się na lepsze „zarządzanie” potencjałem własnym i usprawnienie pracy zespołu pracowniczego.

Korzyści

Najważniejsze korzyści płynące z uczestnictwa w studiach podyplomowych online Psychologia w biznesie obejmują dwa aspekty kompetencyjne:

 1. Nabycie kompetencji przydatnych w sprawnym zarządzaniu firmą i potencjałem ludzkim,
 2. Wzbogacenie własnych zasobów o nowe kompetencje Inter-intrapersonalne.

Ponadto, cenna jest forma realizacji kształcenia – studia on-line realizowane za pośrednictwem Internetu. Sprawdzian nabytych kompetencji następuje podczas prezentacji projektu dyplomowego w Siedzibie Uczelni.

Dla kogo?

Na studia podyplomowe Psychologia w biznesie zapraszamy osoby zainteresowane doskonaleniem własnych kompetencji psychologicznych przydatnych w pracy firmy. Studia w szczególny sposób kierowane są do kadry zarządzającej firm, szkoleniowców, pracowników działów HR.

Program kształcenia

Program studiów podyplomowych Psychologia w biznesie obejmuje następujące treści:

 • Warsztat umiejętności interpersonalnych – budowanie zespołu
 • Psychologia komunikacji interpersonalnej
 • Psychologia manipulacji i gier społecznych
 • Rozwiązywanie konfliktów i negocjacje – warsztat
 • Zarządzanie zmianą
 • Nowa psychologia czasu (zarządzanie sobą w czasie)
 • Praktyczna psychologia stresu i wypalenia zawodowego
 • Praktyczna psychologia osobowości
 • Ocena personalnych predyspozycji kandydatów do pracy
 • Warsztat asertywności
 • Psychologia decyzji
 • Psychologia motywowania pracowników
 • Podstawy zarządzania strategicznego
 • Elementy coachingu i mentoringu
 • Warsztat prezentacji i wystąpień publicznych
 • Talent Management – Szkolenia i rozwój pracowników
 • Techniki sprzedażowe w biznesie
 • Seminarium dyplomowe
Czas trwania

2 semestry – 225 h (w tym 3 zjazdy weekendowe)

Opiekun merytoryczny

dr Andrzej Zbonikowski

Kadra

Wśród naszej kadry m.in:

dr Lidia Janiszewska – psycholog, adiunkt w katedrze Psychologii AHE. Zainteresowania naukowe i aktywność dydaktyczna związana głównie z kształceniem przyszłych i doskonaleniem aktywnych zawodowe nauczycieli oraz pedagogów. Doświadczenie w zakresie poradnictwa i psychoedukacji, autorka publikacji w zakresie psychologii zdrowia, edukacji i kompetencji społecznych, współautorka monografii "Edukacja a kapitał społeczny" (Łódź, 2012)

mgr Adam Piasecki – praktyk, wykładowca i trener zarządzania. Realizator strategii CSR-u w Polskich organizacjach. Doświadczony negocjator, trener i doradca w zakresie negocjacji oraz przygotowania umów handlowych. W sierpniu 2010 roku założył firmę szkoleniową „Przerwa na kawę” realizując od tego czasu szkolenia i konsultacje dla firm branży bankowej, reklamowej, edukacyjnej oraz instytucji publicznych i non-profit. W latach 2011-2012 „Przerwa na kawę” przeszkoliła ponad 2000 osób m.in. w innowacyjnej metodzie „szkoleń made-to-measure” otrzymując referencje od takich firm jak: BRE Bank, MultiBank, Ocsso, Hotele Pro-Vita, CKK Profesja, Stowarzyszenia „Wiosna” czy Agencja Reklamowa „Grey Studio”. Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w kierowaniu i doradzaniu dużym przedsiębiorstwom. Specjalizuje się w budowaniu struktur organizacyjnych, przygotowywaniu strategii rozwoju oraz komunikacji wewnętrznej. W ramach studiów poprowadzi zajęcia m.in. ze strategii HR, CSR, Employer Brandingu, Zarządzania talentami oraz tematyki współpracy w nowymi pokoleniami pracowników.

dr Magdalena Zadworna-Cieślak – psycholog – praktyk i nauczyciel akademicki. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje wokół psychologii zdrowia, poradnictwa psychologicznego, wspierania rozwoju osobistego. Posiada bogate doświadczenie trenerskie w prowadzeniu warsztatów rozwoju psychospołecznego dla różnych grup oraz dydaktyczne – jako wykładowca na etapie studiów magisterskich, licencjackich i podyplomowych na kierunkach takich jak psychologia, pedagogika, zarządzanie. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu psychologii. Ekspert merytoryczny w wielu projektach międzynarodowych w zakresie wspierania rozwoju osobistego /z programu Grundtvig, Leonardo da Vinci, Key activity/.

dr Andrzej Zbonikowski– psycholog, adiunkt w Katedrze Psychologii AHE w Łodzi, trener umiejętności psychospołecznych; posiada bogate praktyczne doświadczenie w pracy trenerskiej i psychoedukacyjnej (specjalistyczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, organizacje pozarządowe). Naukowo zajmuje się psychologią rozwoju osobowości i doradztwa zawodowego; jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z tego zakresu, opublikowanych w czasopismach i monografiach naukowych. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki twórczości, członek i przewodniczący rady programowej łódzkiego oddziału Narodowego Forum Doradztwa Kariery. Inicjator i współautor programów kształcenia na kilkunastu kierunkach studiów podyplomowych dla nauczycieli w AHE w Łodzi. Od wielu lat wykładowca na studiach podyplomowych AHE w Łodzi oraz UŁ, m.in. w zakresie kształcenia nauczycieli, doradców zawodowych i trenerów biznesu. Współautor pierwszej w Polsce monografii nt. zjawiska defaworyzacji społecznej (Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, 2010) oraz monografii „Wybrane problemy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” (2011). Obecnie pełni funkcję Pełnomocnika Rektora AHE w Łodzi ds. studiów podyplomowych.

mgr Joanna Jatczak – trener szkoleń, coach. Menedżer z kilunastoletnim doświadczeniem w sprzedaży i zarządzaniu zespołami. Realizowała projekty rozwoju kadr, które objęły ponad 300 osób. W ramach projektu wewnętrznego przygotowywała do pracy trenerów i instruktorów prowadzać szkolenia wdrożeniowe i superwizje. Kilkunastoetnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów. Dotychczas współpracowała w projektach m.in. z firmami: Orlen S.A., DOZ S.A., Duon S.A., Hotele Irena Eris, TU Generali, Reifeissen Polbank, TU PZU, Fresh Sp. zo.o., Play. Prowadzi szkolenia w zakresie obsługi klienta, standaryzacji obsługi i trenerskie. Podczas zajęć korzysta z własnych doświadczeń jako szefa zespołu sprzedażowego, handlowca B2B oraz pracownika obsługi klienta. Projekty warsztatów menedżerskich umożliwiają jej wykorzystanie doświadczeń własnych oraz wiedzy z różnych organizacji. Praktyczny aspekt przygotowanych zadań i ćwiczeń jest wysoko ceniony przez praktyków biznesu. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego m.in. Studiów podyplomowych Marketingowe Zarządzanie Firmą. Ukończyła Szkołę Treningu Grupowego House of Skill w Warszawie. Certyfikowany trener FRIS®Style Myślenia i Działania. Praktyk NLP. Członek Łódzkiego Towarzystwa Biznesowego oraz Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania Matrik. Łączy biznes z kulturą organizując we współpracy z kinem Przytulnym w Łodzi tematyczne przeglądy filmowe w formule Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Od 2013 odbyło się już ponad 30 projekcji w cyklach: Przywództwo, Mentoring i Homo laborans, czyli człowiek pracujący. Poprzez filmy analizowane są mechanizmy i przykłady z życia zawodowego. Spotkania stają się źródłem inspiracji dla przedsiębiorców i menadżerów. Dla menedżerów i przedsiębiorców realizuje projekt Biznesczwartek – pigułki edukacyjne rozbudowujące kompetencje menedżerskie. Trzygodzinne spotkania są dostępniejsze dla aktywnych zawodowo ludzi biznesu niż tradycyjne szkolenia w wymiarze kilku dni – aktywne metody pracy angażują uczestników i dostarczają doświadczeń do nauki. Prywatnie pasjonatka turystyki pieszej i organizatorka rajdów rodzinnych po województwie łódzkim.

dr Joanna Paul-Kańska– psycholog, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, doktor nauk społecznych, trener biznesu. Planuje i powadzi warsztaty i szkolenia, uczestniczy w projektach międzynarodowych, w Uczelni prowadzi m.in. zajęcia z psychologii społecznej, jakości życia, procesów poznawczych. Założycielka Koła Naukowego „Moja Psychologia”. Obszary zainteresowań naukowych – przede wszystkim psychologia społeczna i rozwój osobisty. Ceni ludzkie pasje, zaangażowanie i prawdę, bo jak pisał Carl G. Jung Jesteś tym co robisz, nie tym co mówisz, że robisz.

mgr Paulina Gocała -HR Manager, Ekspert z doświadczeniem w tworzeniu i zarządzaniu polityką rozwojową organizacji. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalista ds rozwoju, Coach ICF na poziomie ACC. Specjalizuje się w szeroko rozumianych treningach i warsztatach menedżerskich (praca zespołowa, przywództwo i umiejętności motywacji, zarządzanie zmianą, zarządzanie efektywnością osobistą, komunikacja, negocjacje).
Swoja wiedzę i doświadczenie na stanowisku kierowniczym wykorzystuje podczas pracy ze studentami prowadząc zajęcia ze stylów kierowania i modelu przywództwa w praktyce.
Jej pasją jest towarzyszenie w rozwoju tym, którzy chcą się rozwijać w obszarach przywództwa (indywidualnego i zespołowego) oraz chcą stać się ekspertem w komunikowaniu się, motywowaniu, byciu asertywnym i rozwinąć umiejętności trenerskie. Jest przekonana, że podstawa pracy trenera i coacha to uważne słuchanie ludzi, dzielenie się własną wiedzą o życiu i prowadzenie ich w takim kierunku, aby poczuli własną siłę sprawczą.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Zobacz jak wygląda proces rekrutacji

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Psychologia w biznesie jest Centrum Kształcenia Podyplomowego we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Obrona pracy dyplomowej odbędzie się stacjonarnie w siedzibie Uczelni w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiącach styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia.
Oceń kierunek
4.5
Średnia ocena: 4.6 (Liczba ocen: 11)