2 semestry /3 200 PLN / Filia Wodzisław Śląski / Płatne w 8 ratach
Filia w Wodzisławiu Śląskim
ul. 1-go Maja 23b
44-304 Wodzisław Śląski
+ 48 (32) 661 11 46,
+ 48 (32) 661 11 48,
fax: (32) 494 42 66
wodzislaw@ahe.lodz.pl
podyplomowewodzislaw@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Zdobycie wiedzy praktycznej i umiejętności pozwalających na zastosowanie neurodydaktyki w praktyce szkolnej, organizacji pozaszkolnych form nauki oraz w opiece nad dziećmi; zapoznanie się z wynikami najnowszych badań nad mózgiem; poznanie neurobiologicznych podstaw uczenia się (co wspiera a co hamuje proces uczenia się); zdobycie wiedzy na temat środowiska edukacyjnego, które wspiera proces uczenia się; stworzenie warunków umożliwiających pełne wykorzystania potencjału uczniów; podczas zajęć uczestnicy zdobędą umiejętność stopniowego implementowania poznanej teorii do własnej praktyki dydaktycznej.

Adresaci

Nauczyciele wszystkich typów szkół chcący zdobyć informacje na temat przebiegu procesu uczenia się, a także poznać zasady planowania zajęć w oparciu o zdobycze neuronauki, którzy dążą do doskonalenia swojego warsztatu pracy o nowe metody (m.in.tutoringu i mentoringu).

 

W programie

Program:

 • Neurodydaktyka-podstawy
 • Neurometodyka-metody nauczania przyjazne mózgowi
 • Neurobiologiczne podstawy funkcjonowania mózgu
 • Psychologia osiągnięć szkolnych uczniów z elementami psychologii poznawczej
 • Trening kreatywności
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych
 • Terapia biofeedback
 • Procesy pamięciowe a różnorodność i zmiana
 • Wykorzystanie materiałów z internetu do realizacji celów z podstawy programowej
 • Rozwijanie kompetencji medialnej uczniów i nauczycieli
 • Edukacja spersonalizowana-założenia i metody
 • Metody coachingu w pracy pedagoga i tutora
 • Podstawy tutoringu i proces tutorski w edukacji
 • Podstawy mentoringu i proces mentorski w edukacji
 • Warsztat pracy tutora
 • Warsztat pracy mentora
 • Trening interpersonalny 
Korzyści

Szkoła powinna być dla uczniów miejscem twórczym, pełnym radości, zabawy i pasji. Problem w tym, że przyzwyczajenia i system, który od lat się nie zmienia powoduje, że kreatywność uczniów często nie jest doceniana. Studia Podyplomowe Neurodydaktyka z elementami tutoringu i mentoringu pozwolą przybliżyć rozwiązanie powyższej kwestii, zapoznając uczestników z najnowszymi osiągnięciami neurodydaktyki. Uczestnicy będą potrafili przenieść wnioski płynące z neuronauk na codzienną praktykę edukacyjną.

Czas trwania

2 semestry

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Neurodydaktyka z elementami tutoringu i mentoringu jest Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi.

Spotkania weekendowe organizowane są w Filii AHE w Wodzisławiu Śląskim.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia