2 semestry /3 200 PLN / Filia Wodzisław Śląski / Płatne w 8 ratach
Filia w Wodzisławiu Śląskim
ul. 1-go Maja 23b
44-304 Wodzisław Śląski
+ 48 (32) 661 11 46,
+ 48 (32) 661 11 48,
fax: (32) 494 42 66
wodzislaw@ahe.lodz.pl
podyplomowewodzislaw@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Zdobycie wiedzy praktycznej i umiejętności pozwalających na zastosowanie neurodydaktyki w praktyce szkolnej, organizacji pozaszkolnych form nauki oraz w opiece nad dziećmi; zapoznanie się z wynikami najnowszych badań nad mózgiem; poznanie neurobiologicznych podstaw uczenia się (co wspiera a co hamuje proces uczenia się); zdobycie wiedzy na temat środowiska edukacyjnego, które wspiera proces uczenia się; stworzenie warunków umożliwiających pełne wykorzystania potencjału uczniów; podczas zajęć słuchacze zdobędą umiejętność stopniowego implementowania poznanej teorii do własnej praktyki dydaktycznej.

Adresaci

Nauczyciele wszystkich typów szkół chcący zdobyć informacje na temat przebiegu procesu uczenia się, a także poznać zasady planowania zajęć w oparciu o zdobycze neuronauki, którzy dążą do doskonalenia swojego warsztatu pracy o nowe metody (m.in.tutoringu i mentoringu).

W programie

Program:

  • Neurodydaktyka-podstawy
  • Neurometodyka-metody nauczania przyjazne mózgowi
  • Neurobiologiczne podstawy funkcjonowania mózgu
  • Psychologia osiągnięć szkolnych uczniów z elementami psychologii poznawczej
  • Trening kreatywności
  • Warsztaty umiejętności wychowawczych
  • Terapia biofeedback
  • Procesy pamięciowe a różnorodność i zmiana
  • Wykorzystanie materiałów z internetu do realizacji celów z podstawy programowej
  • Rozwijanie kompetencji medialnej uczniów i nauczycieli
  • Edukacja spersonalizowana-założenia i metody
  • Metody coachingu w pracy pedagoga i tutora
  • Podstawy tutoringu i proces tutorski w edukacji
  • Podstawy mentoringu i proces mentorski w edukacji
  • Warsztat pracy tutora
  • Warsztat pracy mentora
  • Trening interpersonalny 
Korzyści

Szkoła powinna być dla uczniów miejscem twórczym, pełnym radości, zabawy i pasji. Problem w tym, że przyzwyczajenia i system, który od lat się nie zmienia powoduje, że kreatywność uczniów często nie jest doceniana. Studia Podyplomowe Neurodydaktyka z elementami tutoringu i mentoringu pozwolą przybliżyć rozwiązanie powyższej kwestii, zapoznając słuchaczy z najnowszymi osiągnięciami neurodydaktyki. Uczestnicy będą potrafili przenieść wnioski płynące z neuronauk na codzienną praktykę edukacyjną.

Neurodydaktyka pomoże odpowiedzieć na wiele pytań oraz wytyczyć kierunek koniecznych zmian w dzisiejszym systemie edukacji. Czy szkoła pomaga uczniowi prawidłowo rozwijać pracę mózgu ? Dlaczego uczniowie tracą motywacje do uczenia się? Czy potencjał ucznia jest w szkole wykorzystany i pomaga budować pozytywny wizerunek samego siebie? Odpowiedzi na te pytania i wiele innych Państwa wątpliwości postaramy się odnaleźć dzięki pomocy naszych wykładowców, znawców z dziedziny neurobiologii, neurodydaktyki, tutoringu i mentoringu.

Czas trwania

2 semestry

Wymagane dokumenty
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Neurodydaktyka z elementami tutoringu i mentoringu jest Centrum Kształcenia Podyplomowego i Rozwoju Biznesu w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

  • czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
  • styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni