2 semestry /5 000 PLN / Filia Wodzisław Śląski / Płatne w 8 ratach
Filia w Wodzisławiu Śląskim
ul. 1-go Maja 23b
44-304 Wodzisław Śląski
+ 48 (32) 661 11 46,
+ 48 (32) 661 11 48,
fax: (32) 494 42 66
wodzislaw@ahe.lodz.pl
podyplomowewodzislaw@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

Celem studiów jest zdobycie profesjonalnej wiedzy oraz umiejętności planowania i prowadzenia sesji EEG-Biofeedback, który jest metodą zwiększającą skuteczność funkcjonowania mózgu, wykorzystywaną w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.
Podczas studiów Uczestnicy zapoznają się z najnowszą wiedzę z zakresu neuronauk, poznają współczesne metody pracy z biologicznym sprzężeniem zwrotnym oraz nabędą umiejętności i kompetencje do prowadzenia sesji zarówno z osobami chorymi przywracając im możliwość funkcjonowania jak i osobami zdrowymi podnosząc ich efektywność w pracy i życiu rodzinnym. Organizacja studiów, łącząca teorię z praktyką daje  konkretne  umiejętności wyniesione z analizy    licznych przykładów klinicznych oraz przypadków terapeutycznych z codziennej praktyki. Ponadto podczas studiów uczestnik będzie miał możliwość bezpośredniego i aktywnego uczestniczenia nie tylko w diagnozie za pomocą urządzeń biofeedback ale również w pracy terapeutycznej z pacjentami przez co uczestnik nabędzie konkretnych kompetencji stosowania techniki i narzędzi  EEG-BIOFEEDBACK.

Adresaci
 • absolwenci studiów wyższych kierunków psychologicznych, medycznych, pedagogicznych,
 • absolwenci studiów wyższych (min. licencjat), chcący zdobyć dodatkowe wykształcenie z zakresu pracy metodą EEG-Biofeedback
W programie

Program obejmuje zagadnienia:

 • Biomedyczne podstawy rozwoju
 • Podstawy psychologii
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Psychologia kliniczna
 • Funkcjonowanie w roli terapeuty
 • Funkcjonowanie w roli terapeuty
 • Neuroanatomia
 • Neurofizjologia
 • Neurologia kliniczna
 • Podstawy neurologii dzieci i młodzieży
 • Metody EEG Biofeedback:
  Wprowadzenie teoretyczne do metody EEG Biofeedback
  Teoria uczenia się a neurofeedback
  Wskazania do treningu neurofeedback
  Aparatura – rodzaje i możliwości zastosowania
 • Diagnostyka i interwencja:
  Podstawy diagnozowania
  Znaczenie diagnozy interdyscyplinarnej w planowaniu treningu Biofeedback
  Diagnostyka EEG
  Diagnostyka QEEG
  Diagnostyka a ustalenie celów BFB
  Działania niepożądane EEG- Biofeedbacku
 • Podstawy interwencji
 • Interwencja terapeutyczna
 • Terapia alfa-theta
 • Przykłady z praktyki klinicznej
 • Pierwsza pomoc
 • Metody wspomagające trening EEG Biofeedback
Korzyści

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu prowadzenia sesji EEG-Biofeedback. Pozna podłoże elektrofizjologiczne oraz neurofizjologiczne i neuroanatomiczne oddziaływań. Zapozna się z podstawami diagnostyki i kwalifikowania do terapii oraz tworzenia programów terapeutycznych na podstawie wyników diagnozy. Uzyska możliwość analizy interwencji na konkretnych przypadkach klinicznych.

Po ukończeniu studiów z zakresu EEG-Biofeedback absolwent będzie przygotowany do diagnozowania i prowadzenia sesji z zakresu:

 •  usprawniania funkcji poznawczych;
 •  przeciwdziałaniu trudnościom szkolnym (zwłaszcza typu dyslektycznego, dysgraficznego, dysortograficznego),
 •  przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu;
 •  podnoszenia efektywności pracy mózgu;
 •  zaburzeń uwagi i koncentracji;
 •  zaburzeń zachowania;                                          
 •  apatii;
 •  zaburzeń snu;
 •  stanów lękowych, depresji;
 •  przewlekłych bólów głowy;
 •  uzależnień;
 •  zaburzeń odżywiania;
 •  rehabilitacji po udarach, urazach.

Absolwent w/w  Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych będzie przygotowany do prowadzenia sesji EEG-Biofeedback z następującymi klientami:

 1. Osobami zdrowymi, chcącymi poprawić efektywność pracy mózgu tj.:
 2. studenci;
 3. nauczyciele, wykładowcy;                                                                                 
 4. sportowcy;
 5. artyści;
 6. naukowcy;
 7. menadżerowie;
 8. kadra kierownicza.

 2. Osobami z zaburzeniami, dla których EEG-Biofeedback będzie metodą terapeutyczną lub wspierającą terapię m.in.:

 • ADD;
 • nadpobudliwość psychoruchowa
 • autyzm;
 • agresja;
 • zaburzenia odżywiana
 • nerwice, psychozy;
 • choroba Parkinsona;
 • chroniczny stres;
 • uzależnienia;
 • zaburzenia snu,
 • zaburzenia koncentracji i pamięci,
 • zaburzenia afatyczne;
 • inne.
Czas trwania

2 semestry

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych EEG - Biofeedback jest Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi. Zajęcia stacjonarne realizowane są w Filii AHE Wodzisław Śląski.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia