Rachunkowość i podatki

2 semestry / OR Wieluń / Płatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 3200 PLN

Dostępne miasta
Ośrodek Regionalny w Wieluniu
ul. Śląska 23
98-300 Wieluń
+48 43 843 45 14
wielun@ahe.lodz.pl
Cel Studiów

W trakcie studiów podyplomowych Rachunkowość i podatki, zdobędziesz teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu księgowego. Studia podyplomowe z rachunkowości przygotują Cię również do prowadzenia własnego biura rachunkowego. W trakcie studiów uczestnicy podniosą swoje umiejętności w zakresie prowadzenia ewidencji i analiz finansowych operacji gospodarczych.

Adresaci

Oferta studiów podyplomowych Rachunkowość skierowana jest przede wszystkim do praktyków rachunkowości, pracowników działów księgowości, rachuby płac i pionów finansowo-księgowych przedsiębiorstw i instytucji.

W programie

Program studiów podyplomowych Rachunkowość i podatki obejmuje:

 • Zasady prowadzenia rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość zarządcza i controlling
 • Rachunek kosztów w działalności przedsiębiorstwa
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Analiza i auditing sprawozdań finansowych
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych
 • Podatki pośrednie
 • Konwersatorium
Korzyści

Kierunek Rachunkowość i podatki obok studiów podyplomowych rachunkowość i finanse oraz studiów podyplomowych z księgowości, to najpopularniejszy kierunek ekonomiczny.

Absolwenci Rachunkowości znajdą pracę w działach związanych z finansami i księgowością. Mogą ubiegać się o stanowiska w działach finansowo - księgowych przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, a także o stanowiska głównych księgowych - nadzorujących pracę w księgowości. Absolwenci tego kierunku znajdą również zatrudnienie na stanowiskach: dyrektorów finansowych - kierujących i kontrolujących politykę finansową przedsiębiorstw oraz analityków finansowych - których zadaniem jest między innymi badanie możliwości finansowych firmy.

W ramach konwersatorium uczestnicy zapoznają się z testami egzaminu uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Czas trwania

2 semestry – 220 godzin

Zajęcia dostosowane sa do tryby zaocznego i odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Opiekun merytoryczny

dr Anita Fajczak-Kowalska

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Rachunkowość i podatki jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek