2 SEMESTRY /gerontologia-spoleczna-z-elementami-arteterapiiPłatne w 8 ratach
Cel Studiów

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji i wyposażenie uczestników w wiedzę i kompetencje z zakresu gerontologii społecznej, które umożliwiają organizowanie w profesjonalny sposób przedsięwzięć edukacyjnych, opiekuńczych, terapeutycznych (w tym - arteterapeutycznych) wobec osób starszych. Studia są odpowiedzią na zmiany demograficzne obejmujące starzenie się społeczeństw wszystkich wysokorozwiniętych krajów, szczególnie Unii Europejskiej.

Adresaci

Studia podyplomowe z gerontologii społecznej przeznaczone są dla osób, które już pracują z seniorami w placówkach pomocy społecznej i ze względu na zajmowane stanowisko, wykonywany zawód chcą pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę na temat starości, starzenia się, pracy z osobami starszymi. Kierowane są również do absolwentów wyższych uczelni chcących podjąć pracę w charakterze opiekuna, animatora, edukatora osób starszych, organizatora opieki nad osobami starszymi, a także do pozostałych osób zainteresowanych problematyką wspierania rozwoju seniorów.

W programie

Program obejmuje m.in. poniższe zagadnienia:

 •         Psychologia biegu życia
 •         Psychologia starości
 •         Medyczne aspekty starzenia się
 •         Gerontologia społeczna
 •         Warsztaty biograficzne
 •         Geragogika montessoriańska
 •         Prawne podstawy opieki nad osobami starszymi
 •         Pedagogika zabawy w gerontologii
 •         Terapia zajęciowa z osobami starszymi
 •         Instytucje edukacji osób starszych
 •         Pielęgnacja osoby starszej
 •         Elementy fizjoterapii
 •         Rodzina i opiekunowie osób starszych – formy wsparcia
 •         Przygotowanie do emerytury – projekt edukacyjny
 •         Arteterapia: elementy muzykoterapii
 •         Arteterapia: techniki plastyczne
Korzyści

Absolwenci otrzymują przygotowanie do organizowania i prowadzenia zajęć w zakresie aktywizacji edukacyjnej, społeczno-kulturalnej osób starszych takich jak organizacja czasu wolnego, poradnictwo gerontologiczne. Przygotowani są do  współpracy z instytucjami realizującymi zadania z zakresu opieki i wsparcia nad osobami starszymi, opracowywania i wdrażania programów profilaktycznych związanych z poprawą jakości życia seniorów.

Absolwent nabędzie i pogłębi swoje umiejętności w zakresie:

 • projektowania programu rozwoju pomocy i wsparcia indywidualnego i instytucjonalnego w starzejącym się społeczeństwie,
 • wsparcia aktywności społecznej, kulturalnej, edukacyjnej czy rekreacyjnej osób starszych,
 • przeciwdziałania różnego rodzaju stereotypom i nadużyciom wobec osób w podeszłym wieku,
 • wykorzystania doświadczeń zawodowych w rozwijaniu działań na rzecz osób starszych
 • zastosowania techniki terapii przez sztukę (arteterapii) w pracy z seniorami
Czas trwania

2 semestry – 185 godzin plus 60 godzin praktyk

Opiekun merytoryczny

Dr Elżbieta Woźnicka

Kadra

Wśród kadry prowadzącej zajęcia są m.in.:

dr Elzbieta Woźnicka– andragog, gerontolog, autorka publikacji z zakresu gerontologii,

dr Joanna Wawrzyniak  - gerontolog, autorka publikacji z zakresu gerontologii,

dr Anna Gutowska-Ciołek- andragog, gerontolog autorka publikacji z zakresu gerontologii,

dr Małgorzata Miksza– pedagog, prezes Polskiego Stowarzyszenia Montessori , propagatorka i animatorka pedagogiki Montessori na rzecz seniorów (geragogika montessoriańska)

mgr Halina Oster– animatorka pedagogiki zabawy, realizuje wiele projektów związanych z aktywizacją seniorów, działa na rzecz seniorów ich dyskryminacji, wykluczenia, realizatorka wielu autorskich projektów skierowanych do seniorów

mgr Zofia Kubicka- fizjoterpeuta

mgr Ewa Czernik– psycholog, specjalista w zakresu psychologii starości,  chorób wieku starszego
 

Wymagane dokumenty
 •         podpisana kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 •         formularz zgłoszeniowy
Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych Gerontologia społeczna z elementami arteterapii jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi.

Informacje dodatkowe

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku w terminach:

    czerwiec-wrzesień – Rekrutacja na semestr zimowy
    styczeń-luty – Rekrutacja na semestr letni

Może Cię również zainteresować: