Grupą docelową szkolenia są menadżerowie zatrudnieni w małych, średnich i dużych przesiębiorstwach. Szczególnie oferta dotyczy menadżerów finansowych i ds. rozwoju przedsiębiorstwa, analityków finansowych, pracowników komórek oranizacyjnych bezpośrednio wspierających zarząd. Biorąc pod uwagę tematykę szkolenia zapraszamy wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności  z proponowanego zakresu.

Jak wygląda szkolenie?: 

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu i poprzez przedstawienie konkretnych przykładów i możliwości rozwiązań, pokazuje zasady wykorzystania mniej znanych źródeł finansowania, w zależności od wielkości firmy, sektora, w którym działa oraz potrzeb finansowych. Celem jest zapoznanie słuchaczy z najnowszymi metodami finansowania rozwoju przedsiębiorstwa/instytucji.

Ramowy program usługi:: 
  1. Pozyskiwanie kapitału poprzez wejście na giełdę lub kolejną emisję akcji.
  2. Pozyskiwanie kapitału poprzez przyjęcie nowych wspólników lub zwiększenie kapitału zakładowego.
  3. Wykorzystanie funduszy private equity, venture capital lub aniołów biznesu.
  4. Wykorzystanie instrumentów hybrydowych.
  5. Zastosowanie formuły project finance.
  6. Inne przykłady nowoczesnych metod finansowania.
Liczba godzin:: 
Liczba godzin przewidzianych na szkolenie wynosi 12, a na każde zagadnienie zawarte w ramowym programie zostaną przeznaczone 2 godziny.
Cena:: 
Cały koszt szkolenia wynosi 720zł/os