Rekrutacja

 


 

Opłaty za studia:

  • Nie pobieramy wpisowego oraz opłat rekrutacyjnych
  • Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)
  • Płatności za studia rozkładamy na 8 lub10 nieoprocentowanych rat (w zależności od okresu trwania studiów)

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń - liczba miejsc jest ograniczona!

 

Wymagane dokumenty:

  • Oświadczenie (dostępne w WPS po zatwierdzeniu zgłoszenia na studia)
  • Umowa o studia podyplomowe (dostępna w WPS po zatwierdzeniu zgłoszenia na studia)
  • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • Inne dokumenty - w przypadku niektórych kierunków (szczegóły w opisach kierunków)

Kandydacie, pamiętaj o podpisaniu umowy oraz oświadczenia za pomocą PIN'u!

 

SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE NA STUDIA PODYPLOMOWE

 

Zapisz się!

Dolny pasek