Rekrutacja

Wymagane dokumenty:

  • Formularz zgłoszeniowy - ten dokument można przesłać drogą mailową na adres ckp@ahe.lodz.pl
  • Umowa o studia podyplomowe (dostępna po zatwierdzeniu zgłoszenia na studia)
  • Kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • Kserokopia dowodu osobistego
  • Inne dokumenty - w przypadku niektórych kierunków (szczegóły w opisach kierunków)

Dokumenty przyjmujemy w biurze CKP:
ul. Sterlinga 26, pokój K019

Godziny pracy biura:
wtorek - piątek: 8:00-15:30, sobota 9:00-14:00

 

Opłaty za studia:

  • Nie pobieramy wpisowego oraz opłat rekrutacyjnych
  • Kwoty podane w opisach kierunków są sumą wszystkich opłat wnoszonych przez słuchaczy (brak ukrytych opłat!)
  • Płatności za studia rozkładamy na 8,10 lub 20 nieoprocentowanych rat (w zależności od okresu trwania studiów)

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń - liczba miejsc jest ograniczona!

Serdecznie zapraszamy.

Zapisz się!