ZAPISZ SIĘ
Termin Miejsce Czas trwania Koszt
Wrzesień 2022 on-line 8 godzin 1470 zł / uczestnik

 

„Całkowita wolność od stresu to śmierć, gdyż stres jest obecny w każdym ludzkim działaniu”
- powiedział Hans Selye – lekarz fizjopatolog, endokrynolog.

Badaniu zjawiska stresu i jego wpływowi na człowieka poświęcił 50 lat pracy. Twierdził, że to właśnie stres, a w szczególności nieumiejętność radzenia sobie z nim jest główną przyczyną wielu chorób somatycznych. Głównym przesłaniem naszego szkolenia będzie teza, że to co jest istotne to nie wydarzenie wywołujące stres, ale sposób w jaki je przyjmujemy i sposób w jaki nimi kierujemy. Dzięki temu zwiększymy swoją samoświadomość dot. naszych reakcji na społeczne sytuacje stresowe oraz wypracujemy większą samokontrolę emocji i myśli związanych z tzw. stresorem. Poznamy narzędzia i techniki wspierające nas w opanowaniu stresu, od relaksacji poprzez pracę na przekonaniach do „przyziemnych” zindywidualizowanych sposobów redukcji napięcia jakie każdy z nas wypracował w swoim życiu. To sposoby przydatne szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie tempo życia, wzajemna współzależność i konsumpcjonizm, duża odpowiedzialność potęgują napięcia i wywołują długotrwały stan niepokoju.
 

Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu?: 
  • Uczestnik dowie się czym jest stres, jaki jest mechanizm działania stresu w organizmie oraz jego źródła
  • Dowie się jakie są skutki stresu i co można zrobić, żeby obniżyć poziom stresu w organizmie
  • Zdobędą umiejętności odróżniania stresu zwiększającego jego efektywność i wydajność od  stresu obniżającego efektywność i wydajność
  • Będzie potrafił rozpoznać pierwsze symptomy stresu negatywnego
  • Nauczy się radzenia sobie ze stresem na poziomie fizjologii, reakcji emocjonalnych oraz zachowania
  • Zdobędzie umiejętności nazwania i zracjonalizowania powodów stresu i określenia możliwość ich eliminacji
  • Nauczy się skuteczniejszej komunikacji się w sytuacjach stresowych
  • Zbuduje w sobie świadomość, że poznane techniki antystresowe są skuteczne i warto je stosować
Tematyka kursu: 

I. Wprowadzenie do zarządzania stresem
Autodiagnoza – identyfikacja sytuacji, które w naszym życiu generują najwięcej emocji
i są potencjalnym źródłem stresu
Indywidualny poziom stresu – z czego wynika i co na niego wpływa?
Czym jest stres jako zjawisko biologiczne, fizyczne i społeczne
Geneza zjawiska stresu – historia i najnowsze odkrycia naukowe
Stresory biologiczne i stresory społeczne - przykłady
Identyfikacja własnych stresorów
Wymiana doświadczeń dot. indywidualnych sposobów radzenia sobie ze stresem
Analiza interpretacji danego zdarzenia przez uczestnika

II. Dobry i zły stres - jak uczynić go naszym sprzymierzeńcem?
Eustres – dobry stres i jego poziom zdrowy dla organizmu
Dystres – zły stres i jego poziom szkodliwy dla organizmu
Przebieg reakcji na stres – stadium reakcji alarmowej, stadium odporności,
stadium wyczerpania
Charakterystyka reakcji alarmowej organizmu
Faza odpornościowa – procesy adaptacyjne
Etap załamania i wyczerpania – konsekwencje dla psychiki i organizmu
Indywidualny poziom stresu a realizacja zadania

III. Typy osobowości a reakcje na stres
Osobowości typu A – cechy charakterystyczne, wady i zalety
Osobowość typu B – cechy charakterystyczne, wady i zalety
Konsekwencje wynikające ze stylu reagowania na sytuacje stresowe dla osobowości typu A i B
Style komunikacji społecznej a sposoby reagowania na stres
Sposoby na odreagowanie stresu skuteczne dla każdego rodzaju osobowości

IV. Stresory społeczne - identyfikacja i klasyfikacja
Skala stresu wg. Thomas Holmes’a i Richard Rahe’a
Autodiagnoza własnego poziomu stresu
Skala przystosowania społecznego
Identyfikacja przykrych wydarzeń życiowych wyprzedzających negatywne konsekwencje
dla organizmu

V. Dlaczego zebry nie mają wrzodów?
Autodiagnoza indywidualnej percepcji stresu oraz reakcji stresowej – 3 poziomy reakcji
na stres (na poziomie fizycznym, emocjonalnym i psychologicznym)
Koncepcja radzenia sobie ze stresem „Zebry i pawiany” R. Sapolsky’ego i jej wykorzystanie
w codziennej pracy z klientem

Wybór drogi uczącej się – praktyczne wykorzystanie koncepcji Marliee Adams – „Myślenie
pytaniami”
MBB – metody zarządzania sytuacją stresogenną poprzez pracę z ciałem i umysłem
Dojrzałość emocjonalna = ambiwalencja – generatory emocji
Mity na temat stresu – jak zmienić zdanie o stresie?

VI. Zwiększenie samoświadomości w zarządzaniu stresem
Zasady konstruktywnego budowania poczucia własnej wartości oraz określenia swego miejsca
w życiu, jako skuteczne narzędzie zapobiegania stresom
Określenie źródeł własnej samooceny w kontekście indywidualnej sytuacji stresowej
Zmiana poznawcza postrzegania sytuacji stresowej „z problemu na zasób”
Zwiększenie indywidualnego poczucia bezpieczeństwa
Budowanie „złożonego ja” i szukanie dla siebie nowych ról

VII. Poznawczy model reakcji na stres - rola przekonań w redukcji stresu
Czym są nasze przekonania z punktu widzenia psychologicznego?
Przykłady przekonań wspierających i ograniczających nas w sytuacji stresującej
Model ABCD – analiza powstawania subiektywnej sytuacji stresowej
Pętle przekonań ograniczających i wspierających
5 pytań – jak sprawdzić czy moje przekonanie mnie wspiera w redukcji stresu?
Zamiana przekonań negatywnych na pozytywne i neutralne
Wewnętrzny dialog – kwestionowanie natrętnych myśli
Trening afirmacji – określanie pożądanego stanu rzeczy, budowanie własnej pozytywnej postawy
wobec negatywnych sytuacji i myśli

VIII. Indywidualne strefy wsparcia  - kto, co, gdzie i kiedy redukuje nasz stres?
Wsparcie emocjonalne, praktyczne
Miejsca i przedmioty gdzie czujemy się dobrze
Ludzie i organizacje które redukują nasz stres
Działania i wartości odrywające od negatywnych myśli

IX. Techniki relaksacyjne w radzeniu sobie ze stresem
Korzyści wynikające z wprowadzenia się w stan relaksu
Techniki oddychania
Ćwiczenia izometryczne
Ćwiczenia relaksacyjne
Trening autogennySchultza
Techniki medytacji
Metoda dynamicznej medytacji J. Silvy
Sugestie, pozytywne wizualizacje

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Uczestnicy otrzymują hologramowany certyfikat oraz zaświadczenie AHE z informacją o wyniku egzaminu
 

Cena: 
1470 zł

Dolny pasek