Załącznik do Regulaminu
Promocje na studiach podyplomowych
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
rekrutacja 2022/2023 lato

VOUCHER PODARUNKOWY

15% zniżki na studia podyplomowe w semestrze letnim 2022/2023 dla studentów, słuchaczy i absolwentów AHE

 1. „15% zniżki na studia podyplomowe w semestrze letnim 2022/2023 dla studentów, słuchaczy i absolwentów AHE” obowiązuje w semestrze letnim 2022/2023 w dniach 20.12.2022r. - 28.02.2023r. do godziny 23:59.
 2. „15% zniżki na studia podyplomowe w semestrze letnim 2022/2023 dla studentów, słuchaczy i absolwentów AHE” upoważnia do skorzystania ze zniżki 15% w opłacie za studia podyplomowe w semestrze letnim 2022/2023r.
 3. „15% zniżki na studia podyplomowe w semestrze letnim 2022/2023 dla studentów, słuchaczy i absolwentów AHE” kierowana jest do kandydatów na studia podyplomowe, którzy dopełnią formalności rekrutacyjnych zgodnie z pkt. 5, pkt. 6 oraz pkt. 7.
 4. Student, Słuchacz, Absolwent rozumiane są jako osoba posiadająca status studenta studiów podstawowych, słuchacza studiów podyplomowych lub absolwenta Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi - na dzień dopełnienia formalności rekrutacyjnych na studia podyplomowe w rekrutacji letniej 2022/2023.
 5. Osoba biorąca udział w promocji zobowiązana jest do poinformowania drogą e-mail na rekrutacja.dok-ckp@ahe.lodz.pl, o chęci skorzystania z oferty „15% zniżki na studia podyplomowe w semestrze letnim 2022/2023 dla studentów, słuchaczy i absolwentów AHE”. Kandydat zobowiązany jest wysłać wiadomość e-mail o treści „Voucher podarunkowy 15% na studia podyplomowe + IMIĘ I NAZWISKO” oraz odesłać drogą e-mail otrzymany Voucher Podarunkowy.
 6. Promocja obowiązuje kandydatów na studia podyplomowe, którzy dokonali pełnej rejestracji poprzez stronę https://rekrutacja.ahe.lodz.pl/ (uzupełnienie wszystkich wymaganych pól oraz zaznaczenie potwierdzenia zgodności danych) w dniach 20.12.2022r. - 28.02.2023r. do godziny 23:59 i przesłali komplet dokumentów rekrutacyjnych (zgodnie z informacją w ofercie dla danego kierunku dostępną na stronie www.ckp-lodz.pl) oraz odesłali otrzymany Voucher Podarunkowy „15% zniżki na studia podyplomowe w semestrze letnim 2022/2023 dla studentów, słuchaczy i absolwentów AHE” (Voucher Podarunkowy przesłany przez Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi na adres e-mail wskazany przez interesanta w procesie rekrutacji na ówczesne studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi) na maila: rekrutacja.dok-ckp@ahe.lodz.pl do dnia 28.02.2023r. do godziny 23:59.
 7. Na podstawie dopełnionych formalności, zgodnie z pkt. 5 i pkt. 6, Centrum Kształcenia Podyplomowego uwzględni w umowie na studia podyplomowe, zniżkę 15% od ceny podstawowej wybranego przez kandydata kierunku i poinformuje
  o możliwości podpisania PINem umowy oraz oświadczenia, które zostaną udostępnione dla zainteresowanego w Wirtualnym Pokoju Studenta: https://wps.ahe.lodz.pl/ . Kwota czesnego, po przyznaniu zniżki widoczna będzie w Wirtualnym Pokoju Studenta.
 8. Kandydat na studia podyplomowe jest zobligowany do podpisania PINem umowy, oświadczenia oraz przesłania wszystkich wymaganych dokumentów z pkt. 5, pkt. 6 oraz pkt. 7 do 28.02.2023r. do godziny 23:59.
 9. Kandydaci, którzy dopełnili formalności (zgodnie z pkt. 5, pkt. 6 oraz pkt. 7) do dnia 28.02.2023r. do godziny 23:59 otrzymają od Centrum Kształcenia Podyplomowego
  w Łodzi, potwierdzenie e-mail o przyznaniu zniżki 15% na dany kierunek, w rekrutacji lato 2022/2023. Potwierdzenie wysyłane jest drogą poczty elektronicznej, na adres kandydata wskazany w procesie rekrutacyjnym.
 10. Brak dopełnionych formalności przez kandydata (zgodnie z pkt. 5, pkt. 6 oraz pkt. 7)
  w terminie do 28.02.2023r. do godziny 23:59 oznacza brak przyznania lub wycofanie „15% zniżki na studia podyplomowe w semestrze letnim 2022/2023 dla studentów, słuchaczy i absolwentów AHE” w umowie w opłacie na studia podyplomowe. Kandydata obowiązuje promocja zgodna z regulaminem „Promocje - rekrutacja na semestr letni 2022/2023” dostępnym na stronie www.ckp-lodz.pl w zakładce Promocje.
 11. Kandydat, niezależnie od ilości zgłoszeń na studia podyplomowe w semestrze letnim 2022/2023r., może otrzymać zniżkę 15% tylko na jeden kierunek studiów podyplomowych. Zniżka 15% dotyczy najdroższego, wybranego przez kandydata, kierunku studiów podyplomowych – w semestrze letnim 2022/2023, w okresie obowiązującym ww. promocję.
 12. W sytuacji nieuruchomienia wybranego kierunku, w semestrze letnim 2022/2023, kandydat ma możliwość przeniesienia dokumentów na inny, uruchomiony kierunek
  w semestrze letnim 2022/2023 - z zachowaniem zniżki 15%.
 13. Przesunięcie dokumentów zgodnie z pkt. 12 dotyczy tylko rekrutacji lato 2022/2023. Nie ma możliwości przesunięcia ww. promocji na kolejne nabory na studia podyplomowe w Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi.
 14. Promocji nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 15. Promocje i rabaty nie łączą się ze sobą.
 16. Regulamin „15% zniżki na studia podyplomowe w semestrze letnim 2022/2023 dla studentów, słuchaczy i absolwentów AHE” jest dokumentem uzupełniającym „Regulamin promocji czesnego na studiach podyplomowych Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi” rekrutacja 2022/2023 lato. Ww. regulamin jest obowiązujący i dostępny na stronie www.ckp-lodz.pl w zakładce Promocje.

UWAGA: PROMOCJE NIE ŁĄCZĄ SIĘ ZE SOBĄ!

UWAGA: Promocje nie dotyczą kierunków: Coaching w modelu kreatywnym, Medycyna estetyczna - studia specjalizacyjne

Dolny pasek