Załącznik do Regulaminu
Promocje na studiach podyplomowych
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
rekrutacja 2022/2023 lato

10% zniżki na drugi kierunek studiów podyplomowych w semestrze letnim 2022/2023

 1. „10% zniżki na drugi kierunek studiów podyplomowych w semestrze letnim 2022/2023” obowiązuje w semestrze letnim 2022/2023 w dniach 01.02.2023r. - 28.02.2023r. do godziny 23:59.
 2. „10% zniżki na drugi kierunek studiów podyplomowych w semestrze letnim 2022/2023” upoważnia do skorzystania ze zniżki 10% w opłacie na drugi kierunek studiów podyplomowych w semestrze letnim 2022/2023r.
 3. „10% zniżki na drugi kierunek studiów podyplomowych w semestrze letnim 2022/2023” kierowana jest do kandydatów na studia podyplomowe, którzy dopełnili formalności rekrutacyjnych na pierwszy kierunek studiów podyplomowych w semestrze letnim 2022/2023 i chcą jednocześnie podjąć naukę na drugim kierunku studiów podyplomowych w semestrze letnim 2022/2023.
 4. Kandydat, który wyraża chęć podjęcia nauki na drugim kierunku tj. jednocześnie studiować dwa kierunki studiów podyplomowych, w semestrze letnim 2022/2023, zobowiązany jest do ponownej rejestracji i wybrania nowego kierunku na stronie: https://rekrutacja.ahe.lodz.pl/
 5. Kandydat proszony jest o rejestrację na drugi kierunek studiów podyplomowych przy wykorzystaniu innego adres e-mail niż użyty w rejestracji na pierwszy kierunek studiów podyplomowych. W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikiem administracyjnym Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE.
 6. Lista kierunków studiów podyplomowych dostępna jest na stronie www.ckp-lodz.pl
 7. Promocja obowiązuje kandydatów na studia podyplomowe, którzy dokonali pełnej rejestracji poprzez stronę https://rekrutacja.ahe.lodz.pl/ (uzupełnienie wszystkich wymaganych pól oraz zaznaczenie potwierdzenia zgodności danych) i przesłali komplet dokumentów rekrutacyjnych na e-mail: rekrutacja.dok-ckp@ahe.lodz.pl

(zgodnie z informacją w ofercie dla danego kierunku dostępną na stronie www.ckp-lodz.pl, w dniach 01.02.2023. - 28.02.2023r. do godziny 23:59.

 1. Na podstawie dopełnionych formalności, zgodnie z pkt. 5 i pkt. 7, Centrum Kształcenia Podyplomowego uwzględni w umowie na drugi kierunek studiów podyplomowych, zniżkę 10% od ceny podstawowej wybranego przez kandydata kierunku i poinformuje o możliwości podpisania PINem umowy oraz oświadczenia, które zostaną udostępnione dla zainteresowanego w Wirtualnym Pokoju Studenta: https://wps.ahe.lodz.pl/ . Kwota czesnego, po przyznaniu zniżki widoczna będzie w Wirtualnym Pokoju Studenta.
 2. Rezygnacja kandydata z rekrutacji na jednym z dwóch wybranych kierunków, w trakcie trwania rekrutacji na semestr letni 2022/2023 oznacza wycofanie zniżki 10% na drugim kierunku. Kandydata obowiązuje promocja zgodna z regulaminem „Promocje - rekrutacja na semestr letni 2022/2023” dostępnym na stronie www.ckp-lodz.pl w zakładce Promocje.
 3. Zniżka 10% dotyczy drugiego kierunku studiów podyplomowych, rozumiejąc przez to kolejność rejestracji kandydata na studia, przy uwzględnieniu dopełnionych formalności, zgodnie z pkt.  5 i 6. Zniżka 10% przyznawana jest na drugi kierunek, niezależnie od ceny podstawowej za pierwszy kierunek studiów podyplomowych.
 4. W sytuacji nieuruchomienia wybranego kierunku, w semestrze letnim 2022/2023, kandydat ma możliwość przeniesienia dokumentów na inny, uruchomiony kierunek
  w semestrze letnim 2022/2023 - z zachowaniem zniżki 10%.
 5. Przesunięcie dokumentów zgodnie z pkt. 12 dotyczy tylko rekrutacji lato 2022/2023. Nie ma możliwości przesunięcia ww. promocji na kolejne nabory na studia podyplomowe w Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi.
 6. Promocji nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 7. Promocje i rabaty nie łączą się ze sobą.
 8. Regulamin „10% zniżki na drugi kierunek studiów podyplomowych w semestrze letnim 2022/2023” jest dokumentem uzupełniającym „Regulamin promocji czesnego na studiach podyplomowych Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi” rekrutacja 2022/2023 lato. Ww. regulamin jest obowiązujący i dostępny na stronie www.ckp-lodz.pl w zakładce Promocje.

Dolny pasek