Kształcenie na studiach podyplomowych on-line realizowane jest w formule blended learningowej co oznacza, że większość kształcenia realizowana jest na Platformie Zdalnego Nauczania Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego. W trakcie studiów organizowane są weekendowe zjazdy stacjonarne w siedzibie Uczelni. Liczba zjazdów stacjonarnych podana jest przy opisie każdego z kierunku studiów.
Studia podyplomowe on-line to doskonałe rozwiązanie dla osób szukających możliwości pogodzenia obowiązków rodzinnych i zawodowych z chęcią rozwoju zawodowego. Nasza Platforma Zdalnego Nauczania dostępna jest dla słuchacza 24 h/dobę, zatem miejsce i czas Twojego udziału w zajęciach jest wyłącznie Twoim wyborem. To model kształcenia, dzięki któremu pogodzisz rozwój zawodowy z innymi ważnymi obszarami Twojego życia.


Dolny pasek