Neuropsychologia - 100% STUDIA ONLINE

2 semestry / onlinePłatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 4 500 PLN

Dostępne miasta

100% studia online – zajęcia stacjonarne realizowane będą w postaci webinarów we współpracy z PUW.

Cel Studiów

Celem studiów jest przygotowanie psychologów do pracy diagnostycznej i do zastosowania metod terapeutycznych w odniesieniu do deficytów neuropsychologicznych.

Adresaci

Adresatami studiów są wszystkie osoby, które ukończyły studia magisterskie z zakresu psychologii (cykl 5-letni: studia jednolite lub studia dwustopniowe)

W programie

W programie m.in.:

 • Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej
 • Współczesna neuropsychologia kliniczna
 • Struktura, funkcja, mechanizmy patologii układu nerwowego
 • Wprowadzenie do neurorehabilitacji
 • Neuropsychiatria
 • Neuropsychologiczne następstwa uszkodzeń mózgu i wybrane syndromy
 • Psychosomatyka
 • Problem diagnozy neuropsychologicznej i neurorehabilitacji
 • Metody diagnozy neuropsychologicznej

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

Korzyści

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę teoretyczną z zakresu neuropsychologii oraz praktyczne przygotowanie do diagnozy i terapii pacjentów z chorobami układu nerwowego.

Czas trwania

2 semestry, 250 godzin.

Opiekun merytoryczny

Anna Wrzoskiewicz- psychoterapeutka, socjoterapeutka, pedagog specjalny, Trener Umiejętności Społecznych oraz Trener Umiejętności Rodzicielskich. Skończyła szkolenie z Terapii Behawioralnej. Zajmuje się psychologicznymi aspektami  bezpieczeństwa dzieci. Absolwentka studiów podyplomowych z Neuropsychologii, Psychosomatyki i somatopsychologii. Prowadziła szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa w Sieci, Bezpieczeństwa w szkole. Nauczyciel akademicki. Autorka programów nauczania, artykułów z zakresu psychologicznych aspektów bezpieczeństwa oraz  materiałów edukacyjnych dla studentów i uczestników szkoleń.

Kadra

Agnieszka Chmielowska-Marmucka doktor nauk humanistycznych tematyka dysertacji doktorskiej obejmowała zagadnienia percepcji, wyobraźni i pamięci w procesie nauczania i uczenia się pojęć abstrakcyjnych. Psycholog o specjalności klinicznej i osobowości, pedagog, neuroterapeuta EEG Biofeedback I i II stopnia, biolog, terapeuta uzależnień w trakcie certyfikacji w Krakowskiej Szkole Psychoterapii

dr Joanna Felczak absolwentka psychologii, resocjalizacji, germanistyki i ekonomii  Członek PTS i PTP. Prowadzi badania nad osobowością przestępców, skutecznością i efektywnością oddziaływań wobec skazanych i byłych skazanych oraz możliwością reagowania na procesy wykluczenia społecznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania uczelnią wyższą. Zainteresowania badawcze: diagnoza psychologiczna, wykluczenie społeczne, profilaktyka, resocjalizacja i readaptacja społeczna.

dr n. med. i n. o zdr. Adrianna Othmani - psycholog specjalności psychologia kliniczna i osobowości, psycholog transportu, adiunkt Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu na Wydziale Nauk Społecznych i Informatyki, stopień naukowy doktora uzyskała na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CMUJ), prowadzi własna działalność gospodarczą - Gabinet Psychologiczny i Pracownia Psychotestów Psyche dr n. med. i n. o zdr. Adrianna Othmani w Bochni, specjalizantka z zakresu psychologii klinicznej, podspecjalizacja neuropsychologia organizowanej przez CKMP i Szpital Uniwersytecki w Krakowie (III rok specjalizacji).

dr Katarzyna Marchewka – z wykształcenia psycholog i etyk. Specjalizuje się w psychologii klinicznej, jak również psychologii międzykulturowej, etyce zawodu psychologa oraz historii myśli psychologicznej. Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, pracujący w ramach tzw. klasycznego nurtu CBT oraz trzeciej fali CBT (przede wszystkim terapią schematów). W wolnych chwilach stara się promować dialog międzykulturowy, a także pomagać w integrowaniu osób wywodzących się z innych kultur, które mieszkają w Polsce.

Maria Suchodolska-Wójcicka- psycholog, psychoterapeutka psychoanalityczna, członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła całościowe szkolenie z  zakresu psychoterapii przy Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Joanna Zajęcka -Psychoterapeutka Gestalt, Absolwentka 4 letniej Szkoły Psychoterapeutów w Instytucie  Gestalt w Krakowie,  Psychodietetyk, Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Trener Umiejętności Społecznych i Biznesowych oraz Mediator, Absolwentka kierunków  MBA Akademii Koźmińskiego w Warszawie oraz Mediacji na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Prywatnie Fitoterapeutka i Absolwentka Fitoterapii  w Instytucie Medycyny Klasztornej w Katowicach.

Wymagane dokumenty
 • podpisana kopia dyplomu ukończenia 5-letnich studiów na kierunku Psychologia
 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Studia realizowane w formule 100% online (80% zajęć prowadzona jest on-line przez platformę Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego a 20% zajęć prowadzona będzie w formie Webinaium).

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek

REKRUTACJA W SEMESTRZE LETNIM 2022/2023 PRZEDŁUŻONA DO 13 MARCA 2023! 0 zł WPISOWEGO! 0 zł OPŁATA REKRUTACYJNA!