2 semestry / onlinePłatne w 8 ratach

CAŁKOWITY KOSZT STUDIÓW: 4 600 PLN

Dostępne miasta

100% studia online – zajęcia stacjonarne realizowane będą w postaci webinarów we współpracy z PUW.

Cel Studiów

Celem studiów jest przygotowanie do teoretycznego i praktycznego kontaktu z osobami, które doświadczyły traumy a także wykształcenie umiejętności w zakresie diagnozy i terapii traumy.

Adresaci

Studia podyplomowe Psychotraumatologia dedykowane są :

- psychologom po 5-letnim cyklu kształcenia (studia jednolite lub dwustopniowe),
- absolwentom kierunku Psychologia - studia I stopnia,
- lekarzom psychiatrom o specjalności psychiatria,
- certyfikowanym psychoterapeutom niebędący psychologami, po 4-letnim cyklu kształcenia psychoterapeutycznego.

W programie

W programie m.in.:

 • Wprowadzenia do psychotraumatologii
 • Psychotraumatologia w kontekście rozwoju psychospołecznego człowieka
 • Diagnoza i ocena traumy psychicznej
 • Metody pracy z traumą
 • Urazy psychiczne i zjawiska traumatyczne w kontekście uzależnień
 • Metody wczesnej interwencji po zdarzeniu traumatycznym
 • Dolegliwości psychosomatyczne w kontekście traumy
 • Podstawy terapii EMDR
 • Przetwarzanie poznawcze
 • Terapia narracyjna w traumie psychicznej
 • Typy oddziaływań w psychotraumatologii
 • Wczesna interwencja psychotraumatologiczna

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

Korzyści

Studia umożliwiają nabycie praktycznych umiejętności  do pracy z ludźmi, którzy doświadczyli traumy  i przeżywają stres traumatyczny.

Studia Psychotraumatologia oferują uczestnikom zdobycie nowej, poszukiwanej specjalizacji zawodowej

UPRAWNIENIA ZAWODOWE

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014r. zawód Psychotraumatologia wpisany został do klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Umieszczony został w następującej strukturze:

2 – SPECJALIŚCI
2299 – Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani
229910 – Psychotraumatolog

Dz.U. 2014 poz. 1145

 

Czas trwania

2 semestry

Opiekun merytoryczny

dr n. med. i n. o zdr. Adrianna Othmani - psycholog specjalności psychologia kliniczna i osobowości, psycholog transportu, adiunkt Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu na Wydziale Nauk Społecznych i Informatyki, stopień naukowy doktora uzyskała na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (CMUJ), prowadzi własna działalność gospodarczą - Gabinet Psychologiczny i Pracownia Psychotestów Psyche dr n. med. i n. o zdr. Adrianna Othmani w Bochni, specjalizantka z zakresu psychologii klinicznej, podspecjalizacja neuropsychologia organizowanej przez CKMP i Szpital Uniwersytecki w Krakowie (III rok specjalizacji).

Kadra

Agnieszka Chmielowska-Marmucka doktor nauk humanistycznych tematyka dysertacji doktorskiej obejmowała zagadnienia percepcji, wyobraźni i pamięci w procesie nauczania i uczenia się pojęć abstrakcyjnych. Psycholog o specjalności klinicznej i osobowości, pedagog, neuroterapeuta EEG Biofeedback I i II stopnia, biolog, terapeuta uzależnień w trakcie certyfikacji w Krakowskiej Szkole Psychoterapii

dr Joanna Felczak absolwentka psychologii, resocjalizacji, germanistyki i ekonomii  Członek PTS i PTP. Prowadzi badania nad osobowością przestępców, skutecznością i efektywnością oddziaływań wobec skazanych i byłych skazanych oraz możliwością reagowania na procesy wykluczenia społecznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania uczelnią wyższą. Zainteresowania badawcze: diagnoza psychologiczna, wykluczenie społeczne, profilaktyka, resocjalizacja i readaptacja społeczna.

dr Katarzyna Marchewka – z wykształcenia psycholog i etyk. Specjalizuje się w psychologii klinicznej, jak również psychologii międzykulturowej, etyce zawodu psychologa oraz historii myśli psychologicznej. Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, pracujący w ramach tzw. klasycznego nurtu CBT oraz trzeciej fali CBT (przede wszystkim terapią schematów). W wolnych chwilach stara się promować dialog międzykulturowy, a także pomagać w integrowaniu osób wywodzących się z innych kultur, które mieszkają w Polsce.

Maria Suchodolska-Wójcicka- psycholog, psychoterapeutka psychoanalityczna, członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła całościowe szkolenie z  zakresu psychoterapii przy Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Joanna Zajęcka - Psychoterapeutka Gestalt, Absolwentka 4 letniej Szkoły Psychoterapeutów w Instytucie  Gestalt w Krakowie,  Psychodietetyk, Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Trener Umiejętności Społecznych i Biznesowych oraz Mediator, Absolwentka kierunków  MBA Akademii Koźmińskiego w Warszawie oraz Mediacji na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Prywatnie Fitoterapeutka i Absolwentka Fitoterapii  w Instytucie Medycyny Klasztornej w Katowicach.

Wymagane dokumenty

Potwierdzenie wykształcenia (skan dyplomu ukończenia studiów z jednego z nw. kierunków):

- psychologowie po 5-letnim cyklu kształcenia (studia jednolite lub dwustopniowe, dyplom magistra lub licencjata i magistra),
- absolwenci kierunku Psychologia - studia I stopnia – dyplom licencjata,
- lekarze psychiatrzy - dyplom lekarza, specjalność psychiatra,
- certyfikowani psychoterapeuci niebędący psychologami, po 4-letnim cyklu kształcenia psychoterapeutycznego - certyfikat.

 • oświadczenie o zgodności danych (dostępny w WPS po rejestracji)
 • umowa (dostępna w WPS po rejestracji)

Jak wygląda proces rekrutacji? https://tiny.pl/r1z5v

Organizacja

Organizatorem studiów podyplomowych jest Centrum Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi we współpracy z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym.

Studia realizowane w formule 100% online (80% zajęć prowadzona jest on-line przez platformę Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego a 20% zajęć prowadzona będzie w formie Webinaium).

Informacje dodatkowe

Rekrutacja na wszystkie kierunki w ofercie CKP prowadzona jest dwa razy w roku:

 • Rekrutacja na semestr zimowy - zapisy prowadzone w miesiącach czerwiec-wrzesień, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec października/początek listopada
 • Rekrutacja na semestr letni - zapisy prowadzone w miesiąch styczeń-luty, planowany termin rozpoczęcia zajęć koniec marca/początek kwietnia

Dolny pasek